På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Brukerveiledning for statistikkbanken