Tilgang til data fra SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) tilbyr tilgang til mikrodata og aggregerte data. Mikrodata er data på enhetsnivå for eksempel foretak, virksomhet og person, mens aggregerte data er statistikk i form av tabeller. Nedenfor finner du informasjon om de ulike tjenestene SSB tilbyr for deling av data.

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42

Mikrodata

mikrodata@ssb.no

Tabelloppdrag

tabelloppdrag@ssb.no