Data til forskning

Statistisk sentralbyrå tilbyr ulike tjenester for å hente ut mikrodata og statistikk. Det meste ligger fritt tilgjengelig i Statistikkbanken, men forskere tilknyttet godkjente forskningsinstitusjoner kan bestille mikrodata fra SSB.

Mikrodata og tabelloppdrag

Andre datakilder fra SSB

Kontakt

Mikrodata til forskning

mikrodata@ssb.no

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42