Toppbanner

Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Fleire overnattingar enn før pandemien

Etter at restriksjonane for å stogge pandemien vart oppheva 25. september i år, var det i oktober fleire overnattingar enn nokon gong. Det har aldri før blitt registrert fleire enn 2 millionar norske overnattingar i oktober.

Nedgang i dagligvare for tredje måned på rad

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 1 prosent fra september til oktober 2021, viser sesongjusterte tall. Dagligvarebutikkene hadde derimot en nedgang denne måneden.

Alternatives to paying child benefit to the rich: means testing or higher tax?

Behovsprøving av overføringer er et viktig spørsmål som får mye oppmerksomhet av beslutningstakerne. For eksempel ble behovsprøving av barnetrygden diskutert av Barnefamilieut-valget (NOU 2017:6), der et flertall av utvalgsmedlemmene gikk inn for behovsprøving.

Rekordmange Norgesreiser i 3. kvartal

I 3. kvartal 2021 dro nordmenn på 7,3 millioner reiser i Norge. Det er det høyeste antallet som noen gang er målt i reiseundersøkelsen. Utenlandsturer økte også mye sammenlignet med 2020, men var fortsatt langt unna nivåene fra før pandemien.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no