Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Redusert omsetningsvolum i detaljhandelen i april

Omsetningsvolumet i detaljhandelen falt 1,2 prosent fra mars til april 2023, viser sesongjusterte tall. Det skjer etter en nedgang på 0,2 prosent i mars.

Flere Norges-reiser bidro til reiserekord i 1. kvartal

Nordmenn dro på rekordmange reiser i løpet av 1. kvartal i år. Aldri før har vi dratt på flere reiser i eget land i et førstekvartal, mens reisene til utlandet var tilbake på samme nivå som før pandemien.

Høgaste tal på tapte arbeidsdagar sidan 2012

I 2022 gjekk over 188 000 arbeidsdagar tapt i totalt 5 arbeidskonfliktar. Det er det høgaste talet på tapte arbeidsdagar dei siste fem åra med hovudoppgjer, trass færre konfliktar enn vanleg.

Økning i renta på nye boliglån

Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra mars til april 2023 med 0,16 prosentpoeng til 4,38 prosent. Renta på utestående boliglån var uendret og var på 4,23 prosent.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Renter i banker og kredittforetak
  2. Fagforeiningsmedlemmer og streikar
  3. Varehandelsindeksen
  4. Varekonsumindeksen
  5. Reiseundersøkelsen
  1. Antall arbeidsforhold og lønn
  2. Kredittindikator
  3. Pengemengde