CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Igjen 10 billioner i nettofordringer

Ved utgangen av årets andre kvartal var offentlig forvaltnings nettofinansformue i overkant av 10 billioner kroner. Endringen de fire siste kvartalene utgjør 572 milliarder kroner.

Mer hogst og høyere priser

Skogeierne fikk 25 kroner mer per kubikkmeter tømmer solgt til industriformål i 2017 enn året før. Hogsten økte med 2 prosent i samme periode.

Opp for hjort og ned for elg

Utbytet frå hjortejakta har stort sett stige jamt og nådde ein ny topp i jaktåret 2017/18. For elg har jaktutbytet svinga sidan 1990-åra, og talet på felte elg er no på veg ned. Sjå korleis jakta har vore der du bur.

SSB analyse 2018/19: Sysselsetting blant unge

Tyngre vei inn på arbeidsmarkedet for unge med lav utdanning

Andelen lavt utdannende unge som er i arbeid og utdanning, er siden 2008 gått ned fra 74 til 64 prosent. Det er nå færre av de jobbene som har vært vanlige for unge med lav utdanning, og konkurransen har blitt hardere.

Internett og mobil

Hvordan bruker vi internett? Se tall for bruk av mobiltelefon, sosiale medier og andre digitale tjenester.

Faktahefter

Dette er Norge 2018

Hva jobber vi med, hva er de vanligste bilmerkene, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».