CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

KORONAKRISEN

Hvordan påvirker Covid-19 Norge?

Se statistikken

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

SSB skole

Ressurssider for lærere til bruk i undervisning

SSB skole

Aktuelt

Økende optimisme i industrien

Norske industriledere melder om en moderat produksjonsoppgang i 1. kvartal. Ordretilgang og samlet ordrebeholdning øker også marginalt. Den generelle bedømmelsen for 2. kvartal 2021 er positiv blant flertallet av industrilederne.

Grønt skifte

Vedforbruket redusert med en tredel siden 2010

Vedfyring har vært en viktig kilde til oppvarming for husholdningene de siste 30 årene, men mildere klima, bedre varmepumper og større andel nye ovner har gjort at vedforbruket har minket med 34 prosent det siste tiåret.

Kollektivtrafikk

På denne siden finner du tallene som viser hvor mye nordmenn reiser kollektivt, enten det gjelder buss, båt, bane eller tog.

En av fem har det trangt økonomisk

Mer enn fem ganger så stor andel har betalingsproblemer blant personer uten arbeid sammenliknet med personer som har en jobb.

Nær halvparten av dagens 20-åringer har hatt tannregulering

I kullene født rett etter årtusenskiftet er hele 60 prosent undersøkt av kjeveortoped en eller flere ganger, og nær halvparten av kullene ble deretter behandlet med regulering. Det er flest jenter som får regulering.

Statistikk om koronakrisen

På denne siden samler vi statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet.

Økologisk jordbruk aukar litt igjen

Det økologiske arealet utgjorde 4,2 prosent av alt jordbruksareal i drift i 2020. Arealet auka fram til 2011 for så å minke, men frå 2019 til 2020 auka arealet litt igjen.

Natur, blad

Grønt skifte

Økonomien i regjeringens klimaplan mot 2030

Klimaplanen behandles i Stortinget i disse dager og ligger an til å bli sentralt valgkampstoff foran stortingsvalget til høsten. Den blir antakeligvis dyrere enn nødvendig.

Rapporter 2021/13

COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle

Ifølge våre beregninger førte pandemien til at BNP for Fastlands-Norge i 2020 falt med 145 milliarder kroner, eller 4,7 prosent, sammenlignet med en bane uten korona. Samlet for perioden 2020–2023 anslås det neddiskonterte tapet til rundt 330 milliarder kroner, tilsvarende 11 prosent av årlig BNP for Fastlands-Norge.

Koronaåret i 10 grafer

Et år med korona har påvirket Norge og oss alle på utallige måter. Her får du 10 grafer som viser noen av de største statistiske utslagene etter at landet stengte ned 12. mars 2020.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015 og består av 17 mål og 169 delmål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng i en felles plan for utvikling frem mot 2030 (A/RES/70/1). Denne faktasiden viser utviklingen for Norge innen utvalgte indikatorer som er bestemt på globalt nivå for å følge utviklingen for bærekraftsmålene.

SSB analyse 2021/06

Utdanning og lønnsnivå hos innvandrere

I november 2019 tjente innvandrere mindre enn den øvrige befolkningen med samme utdanningsnivå. Størst forskjell var det blant personer med fullført videregående der innvandrere tjente 18 prosent mindre. Både alder og yrke innvandrere jobber i er viktig for å forklare forskjellene.