Toppbanner

Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Undersøkelse om digitalisering og teknologi

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte høsten 2020 en undersøkelse om digitalisering og teknologi blant et utvalg norske foretak.

Gjennomsnittlig tømmerpris økte med 32 prosent til nye høyder

Både hogstkvantum og tømmerpriser økte betydelig fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021. I gjennomsnitt fikk skogeieren 476 kroner for kubikkmeteren, som er den nominelt høyeste tømmerprisen i et kvartal noen gang.

Optimisme i industrien

Norske industriledere melder om produksjonsoppgang i 3. kvartal. En historisk høy andel av dem melder samtidig om at mangel på råstoff begrenser produksjonen. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal 2021 er fremdeles positiv blant flertallet av industrilederne.

Økt FoU i næringslivet tross koronapandemien

Foreløpige tall for 2020 viser at næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for nesten 37 milliarder kroner, 4 prosent mer enn i 2019. Justert for prisvekst er økningen 2 prosent. Det ble utført 23 100 FoU-årsverk, 4 prosent flere enn i 2019.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no