Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Bygging i sårbare områder øker

I 2021 økte antallet byggesøknader i områder med arealrestriksjoner. De miljørelaterte temaplanene blir eldre. Kommunene innvilget i 2021 nær 1 500 færre dispensasjoner for motorferdsel i utmark enn året før.

Flere tillatelser til bygging i strandsonen

I 2021 ble det innvilget 1 398 søknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs kysten. Dette er en økning på 53 prosent sammenliknet med året før. Det er i hovedsak kommuner i fylkene Agder, Vestland, og Troms og Finnmark som har hatt størst økning.

Kvar av oss kasta 431kg søppel heime i fjor

Mengdene hushaldsavfall i Noreg minkar, vi kasta 3 prosent mindre søppel i 2021 enn i 2020. Likevel er vi ikkje heilt nede på nivået som var før pandemien.

Mer populært enn før å starte aksjeselskap blant høyt utdannede

Det var 78 700 personer som startet foretak i 2021. Av disse startet 41 500 personlig eide foretak, mens 37 100 startet aksjeselskap. I tillegg var det 5 400 foretak, noen i samarbeid med personer, som etablerte andre foretak. Det var 12 prosent flere personer og foretak som var gründere i 2021 enn i 2019, året før pandemien.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Miljøforvaltning
  2. Plan- og byggesaksbehandling
  3. Avfall frå hushalda
  4. Banker og kredittforetak
  1. Etablerere i næringslivet

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no