CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

KORONAKRISEN

Hvordan påvirker Covid-19 Norge?

Se statistikken

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

SSB skole

Ressurssider for lærere til bruk i undervisning

SSB skole

Aktuelt

Daglig statistikk over konkurser

SSB publiserer tall på konkurser løpende. Det forventes imidlertid at koronasituasjonen ikke vil gi utslag i tallene helt ennå. Her finner du en veiledning til tallene.

Statistikk om koronakrisen

Her finner du tall for å forstå hvordan koronaviruset påvirker det norske samfunnet på områder som økonomi, handel, arbeidsledighet og helse.

Svært svak folkevekst

Folketalet i Noreg auka med 4 800 i første kvartal 2020. Dermed var det 5 372 355 som budde i landet ved slutten av kvartalet.

Kvar bit storlaksen best?

Tana tronar på toppen av lista over norske elvar og vassdrag der det i gjennomsnitt er teke flest fisk dei siste ti åra. På dei to neste plassane følgjer Namsenvassdraget og Altavassdraget. I Tana har fangsten vore rett under 11 000 fisk i året i gjennomsnitt.

bulkskip, skip, havn, sjøtransport

Økning i bruttofrakter for utenriks sjøfart

Samlede bruttofrakter for utenriks sjøfart utgjorde 140,8 milliarder kroner i 2018. Bruttofraktene har økt med 11,9 prosent fra 2017.

Å forstå statistikk i krisetider

Koronakrisen har medført et stort behov for hyppig oppdatert statistikk. Tall er harde fakta og gir oss presis informasjon. Likevel kan tolkninger av tall noen ganger misforstås og bli feil.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng frem mot 2030. Denne faktasiden viser utviklingen på utvalgte områder.

SSB analyse 2020/05: Nordiske husholdningers finansielle balanser

Hvorfor har norske husholdninger lavest finansiell formue?

De nordiske landene har valgt ulike pensjonsløsninger for framtida, og valgene skaper forskjeller i husholdningenes formuer. Gjelda har også bidratt til forskjellene som kan observeres for nettoformuene mellom nordiske husholdninger.