Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Høyeste renter på nye boliglån siden 2014

Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra september til oktober med 0,37 prosentpoeng til 3,66 prosent. Det er den høyeste renta på nye boliglån siden september 2014.

Miljøsubsidier på 15,2 milliarder kroner i 2021

Miljøsubsidier og relaterte overføringer økte med 1,1 milliarder kroner i 2021. Vern av luft og klima var største miljøområde. Av næringene var det industrien som mottok mest støtte. Offentlig forvaltnings inntekter fra miljøavgifter ble på 41,8 milliarder kroner.

Redusert opplæringstilbud hos foretak i Norge og EU i 2020

I motsetning til en økning av opplæringstilbud i foretak fra 2010 til 2015, viser tall fra 2020 en generell nedgang i andel foretak som tilbød opplæring i de fleste EØS-land. Selv om det også gjelder for norske foretak, var Norge fortsatt på «opplæringstoppen» i EØS.

Høy vekst i kortsiktig gjeld for ikke-finansielle foretak i 3. kvartal

I 3. kvartal 2022 økte kortsiktig gjeld for ikke-finansielle foretak med 40,1prosent sammenliknet med en økning på 9,6 prosent i 2. kvartal. Denne økningen sammenfaller med vekst i omløpsmidler på 23,7 prosent.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Arbeidskraftkostnader
  2. Renter i banker og kredittforetak
  3. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering
  4. Kostnadsindeks for buss
  1. Livskvalitet
  2. Sykefravær
  3. Aktivitet i sentrumssoner
  1. Eksport av laks

Innganger med ikoner