Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,1 prosent fram til utgangen av juni 2022, opp fra 4,9 prosent måneden før.

Vesentleg nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 30 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 74,23 kr/kg, ein nedgang på 8,1 prosent samanlikna med veka før.

Uendret omsetningsvolum i detaljhandelen

Omsetningsvolumet i detaljhandelen var uendret fra mai til juni 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,9 prosent fra april til mai 2022.

Stor auke i utanlandske overnattingar i juni

Det blei registrert 4,5 millionar overnattingar i juni i år, som er det høgaste talet målt for juni nokon gong. Det var ein kraftig auke i utanlandske overnattingar, men også fleire norske overnattingar samanlikna med juni 2021.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Internasjonale reservar og valutalikviditet
  2. Godstransport med lastebil
  1. Kredittindikator
  2. Pengemengde
  1. Eksport av laks
  1. Varehandelsindeksen
  2. Varekonsumindeksen
  3. Overnattingar

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no