CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Auken i ledige stillingar held fram

Talet på ledige stillingar auka med 10 200 frå 1. kvartal 2017 til same kvartal 2018. Den klart sterkaste auken kom innanfor bergverksdrift og utvinning, ei næring dominert av olje- og gassutvinning med tilknytte tenester.

Norsk økonomi

Her finner du oversikt over noen sentrale nøkkeltall i norsk økonomi. Du kan finne figurer for utviklingen i bruttonasjonalproduktet (BNP), Norges utenriksøkonomi, med blant annet de viktigste handelspartnere, prisvekst, boligprisutvikling, renter, gjeldsrate og arbeidsledighetstall.

Kraftig økning i utenrikshandelen

Eksporten av varer beløp seg til 81,9 milliarder kroner i april – 20,5 prosent mer enn i samme måned året før. Importverdien utgjorde 62,5 milliarder kroner, en oppgang på hele 42,0 prosent.

Rapporter 2018/17

Effekten av Sivas virkemidler på vekst og verdiskaping

Deltakerne i Sivas programmer viser bedre utvikling enn sammenlignbare foretak i kontrollgruppen, viser en analyse SSB har gjort av Sivas næringshager og inkubasjonsprogram

Stabil vekst i Fastlands-BNP

Veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,6 prosent i 1. kvartal 2018. Dette er femte kvartal på rad med vekst mellom 0,6 og 0,7 prosent.

Over halvparten av oss blir over 80 år, og stadig sprekere

Økt levealder kan gi flere år med god helse. I dag vurderer seks av ti 80-åringer sin egen helse som god eller svært god.

Helse

Hvor god helse har vi, hvilke plager går vi til lege med, og hva slags omsorgstjenester bruker vi mest av? På denne siden finner du tall og grafer om helse, levevaner og bruk av helsetjenester.

SSB analyse 2018/09: Produktivitet i tannhelsetjenesten

Dyrere tannlegepasienter

De siste årene har behandlingsutgiftene i den offentlige tannhelsetjenesten økt.