Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 3,6 prosent fra november til desember 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 0,8 prosent fra oktober til november.

Bilkjøp trakk opp varekonsumet i desember

Varekonsumet økte 12,8 prosent fra november til desember 2022. Oppgangen skyldes i sin helhet bilkjøpene, og utenom konsumgruppen bilene inngår i, falt varekonsumet 1,8 prosent.

Sterk vekst for norsk reiseliv i 2022

Talet på overnattingar ved hotell og andre overnattingsverksemder gjekk opp 33 prosent frå 2021 til 2022, og var i 2022 tilbake på same nivå som i 2019, året før pandemien.

Auka fangst av atlantisk laks

Laksefiskarane tok opp 97 300 atlantisk laks frå dei norske elvane i 2022. Det er ein auke på 24 prosent frå året før. 28 prosent av laksen blei sleppt levande ut i elva igjen.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Overnattingar
  2. Varehandelsindeksen
  3. Varekonsumindeksen
  4. Elvefiske
  1. Arbeidskraftundersøkelsen
  2. Arbeidskraftundersøkelsen
  3. Arbeidskraftundersøkelsen
  4. Antall arbeidsforhold og lønn

Innganger med ikoner