Publiseringsarkiv

SSB er i ferd med å gå over til en ny publiseringsløsning. I en overgangsfase vil derfor noen nye publiseringer, samt alle eldre publiseringer, ligge i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet
Viser 10 av 1 905
Redusert omsetningsvolum i detaljhandelen i april

Omsetningsvolumet i detaljhandelen falt 1,2 prosent fra mars til april 2023, viser sesongjusterte tall. Det skjer etter en nedgang på 0,2 prosent i mars.

Artikkel/ Varehandel og tjenesteyting
What can we do with the quality-adjusted labor input data?

This document, by using examples, aims to demonstrate how the quality-adjusted labor input data can be applied for economic analysis in general, and for growth accounting in particular.

Notat/ Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flere Norges-reiser bidro til reiserekord i 1. kvartal

Nordmenn dro på rekordmange reiser i løpet av 1. kvartal i år. Aldri før har vi dratt på flere reiser i eget land i et førstekvartal, mens reisene til utlandet var tilbake på samme nivå som før pandemien.

Artikkel/ Transport og reiseliv
Høgaste tal på tapte arbeidsdagar sidan 2012

I 2022 gjekk over 188 000 arbeidsdagar tapt i totalt 5 arbeidskonfliktar. Det er det høgaste talet på tapte arbeidsdagar dei siste fem åra med hovudoppgjer, trass færre konfliktar enn vanleg.

Artikkel/ Arbeid og lønn
Økning i renta på nye boliglån

Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra mars til april 2023 med 0,16 prosentpoeng til 4,38 prosent. Renta på utestående boliglån var uendret og var på 4,23 prosent.

Artikkel/ Bank og finansmarked
Stabil arbeidsløyse

Arbeidsløysa i april var på 3,5 prosent, det same som dei to førre månadene.

Artikkel/ Arbeid og lønn
Effekter av høye kraftpriser og strømstøtte

Dette notatet beskriver forskning og analyse av hvordan høye kraftpriser og strømstøtteordningen vinteren 2021/2022 påvirket økonomien til husholdninger i ulike inntektsgrupper, samt analyser relatert til energitilskuddsordning for næringslivet.

Notat/ Energi og industri
Stabilt lav vekst i husholdningenes gjeld

Ved utgangen av april var tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske gjeld 4,1 prosent. Dette er en nedgang fra 4,2 prosent måneden før. Husholdningenes gjeldsvekst har stabilisert seg på dette nivået den siste tiden.

Artikkel/ Bank og finansmarked
Kraftig investeringsoppgang både for 2023 og 2024

Virksomhetens anslag for samlede investering i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en kraftig oppgang i 2023. Det forventes at oppgangen vil også fortsette i 2024. Det er olje og gass som bidrar mest til veksten både i 2023 og 2024.

Artikkel/ Energi og industri
Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2023

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 197,8 milliarder kroner i 2023. Dette er 5,3 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

Artikkel/ Energi og industri