Publiseringsarkivet

Publiseringsarkiv

SSB er i ferd med å gå over til en ny publiseringsløsning. I en overgangsfase vil derfor noen nye publiseringer, samt alle eldre publiseringer, ligge i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet
Viser 10 av 1 398
Eksport av laks

Tall for uke 38 2022

Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.

Statistikk/ Utenriksøkonomi
Varehandelsindeksen

Tall for august 2022

Varehandelsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i varehandelen, som utgjør næringshovedområde G i Standard for næringsgruppering (SN2007). Det består av handel med og reparasjon av motorvogner, agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner og detaljhandel, unntatt med motorvogner. Engroshandel er virksomheter som driver salg av varer til andre bedrifter, mens detaljhandel er virksomheter som driver salg av varer til private husholdninger. Tidligere publiserte sesongjusterte tall kan bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien.

Statistikk/ Varehandel og tjenesteyting
Varekonsumindeksen

Tall for august 2022

Varekonsumindeksen visar utviklinga i hushalda sitt konsum av varer. Statistikken byggjar på detaljomsetningsindeksen, førstegongsregistrerte bilar, elektrisitetsstatistikk og tilsvarande statistikkar, og reknas på indeksform.

Statistikk/ Varehandel og tjenesteyting
Innenlandsk transport

Tall for 2021

Statistikken viser utviklingen i innenlandsk transport av personer og gods med jernbane, på veiene, i lufta og på sjøen.

Statistikk/ Transport og reiseliv
Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2021. Hovedresultater og dokumentasjon

I denne rapporten sammenfatter vi hovedresultater fra målingen av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2021 i helseforetak og private, ideelle sykehus, dvs. spesialisthelsetjenesten. Rapporten dokumenterer dessuten opplegget for og gjennomføringen av ressursmålingen.

Rapport/ Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nesten all persontransport på vei

Den samlede persontransporten innenlands økte med 5 prosent fra 2020 til 2021. Sammenlignet med 2019 minket persontransporten 10 prosent. 90 prosent av persontransporten var på vei.

Artikkel/ Transport og reiseliv
Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 38 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 64,55 kr/kg, ein auke på 0,1 prosent samanlikna med veka før.

Artikkel/ Utenriksøkonomi
Dagligvarer trakk detaljhandelen opp i august

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,7 prosent fra juli til august 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 2 prosent fra juni til juli 2022.

Artikkel/ Varehandel og tjenesteyting
Tyngre vei ut av arbeidsledighet for de i 50-årene

1,2 prosent av 50–59-åringene var arbeidsledig i 2017. Disse hadde en tyngre vei ut av ledighet enn de arbeidsledige i 30- og 40-årene.

Artikkel/ Arbeid og lønn
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Tall for 2021

Statistikken viser norske ikkje-finansielle føretaks fordringar, gjeld, finansinntekter, finanskostnadar og eigarposisjonar i utlandet.

Statistikk/ Virksomheter, foretak og regnskap