Publiseringsarkivet

Publiseringsarkiv

SSB er i ferd med å gå over til en ny publiseringsløsning. I en overgangsfase vil derfor noen nye publiseringer, samt alle eldre publiseringer, ligge i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet
Viser 10 av 822
Areal av land og ferskvatn

Tall for 2022

Statistikken gir tal for arealet av dei grunnleggjande administrative og statistiske einingane fylke, kommune og grunnkrins. Statistikken gir tal for areal både på land og ferskvatn.

Statistikk/ Natur og miljø
Byggeareal

Tall for desember 2021

Byggearealstatistikken viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser og nye boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse. I tillegg dekkes også bygninger som er revet, brent ned eller gått tapt av andre årsaker.

Statistikk/ Bygg, bolig og eiendom
Direkteinvesteringer

Tall for 2020

Statistikken gir informasjon om direkteinvesteringer til og fra Norge. Du finner beholdnings-, avkastnings- og transaksjonstall for direkteinvesteringer i aksjer og andeler, annen kapital (hovedsakelig lån), renter, utbytte og reinvestert fortjeneste i statistikken. Statistisk sentralbyrå (SSB) følger internasjonale retningslinjer når vi lager tallene.

Statistikk/ Utenriksøkonomi
Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Tall for 4. kvartal 2021

Statistikken gir et aktuelt bilde av situasjonen for industri og bergverk ved å kartlegge bedriftsledernes vurdering av de faktiske forhold samt forventninger til kommende kvartal.

Statistikk/ Energi og industri
Eksport av laks

Tall for uke 2 2022

Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.

Statistikk/ Utenriksøkonomi
Elektrisitet

Tall for desember 2021

Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken. De årlige tallene er mer detaljerte og inneholder også informasjon om produksjon og forbruk av elektrisitet på kommune/fylkesnivå.

Statistikk/ Energi og industri
Lufttransport

Tall for desember 2021

Statistikken beskriver all kommersiell lufttransport av passasjerer og gods i Norge og mellom Norge og utlandet. Tallene omfatter blant annet flygninger og antall terminalpassasjerer mellom norske lufthavner.

Statistikk/ Transport og reiseliv
Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 2 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 72,05 kr/kg, ein oppgang på 7,0 prosent samanlikna med veka før.

Artikkel/ Utenriksøkonomi
2,7 millioner flypassasjerer i desember

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 53 prosent i desember 2021 sammenlignet med desember 2020. Totalt var det 2,7 millioner flypassasjerer i desember 2021. Sammenlignet med desember 2019 sank passasjertallet med 35 prosent. For året som helhet var oppgangen på 12 prosent.

Artikkel/ Transport og reiseliv
Røyk, alkohol og andre rusmidler

Tall for 2021

Statistikk over hvor mange som røyker, snuser, drikker alkohol, bruker vanedannende medisiner og cannabis i Norge. Oversikt over røyk og snus, daglig eller av og til, fordelt på alder, kjønn og utdanningsnivå. Mens alkohol, medisiner og cannabis er fordelt på alder, kjønn, utdanningsnivå, landsdel og bostedsstrøk.

Statistikk/ Helse