Publiseringsarkivet

Publiseringsarkiv

SSB er i ferd med å gå over til en ny publiseringsløsning. I en overgangsfase vil derfor noen nye publiseringer, samt alle eldre publiseringer, ligge i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet
Viser 10 av 1 122
Energibruk i industrien

Tall for 2021

Formålet med statistikken er å synliggjøre energibruken innenfor norsk industri og bergverk.

Statistikk/ Energi og industri
Husdyrhald

Tall for 2022

Statistikken viser jordbruksbedrifter med husdyr og tal på husdyr.

Statistikk/ Jord, skog, jakt og fiskeri
Økt energibruk i industrien

Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 83 000 GWh i 2021. Det er 6 prosent mer enn i 2020. I samme tidsrom økte energikostnadene med hele 47 prosent til 31 milliarder kroner.

Artikkel/ Energi og industri
Færre søker om tilskott for å drive med husdyr

25 700 husdyrprodusentar søkte om produksjonstilskott i mars i år. Det er vel 300 færre enn året før.

Artikkel/ Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer

Tall for april 2022

Utenrikshandelsstatistikken viser utviklingen i Norges varehandel med utlandet, målt i verdi og mengde. Den gir informasjon om import og eksport av varer, samt landfordelt handel på ulike detaljeringsnivå.

Statistikk/ Utenriksøkonomi
Elektrisitet

Tall for april 2022

Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken. De årlige tallene er mer detaljerte og inneholder også informasjon om produksjon og forbruk av elektrisitet på kommune/fylkesnivå.

Statistikk/ Energi og industri
Elektrisitetspriser

Tall for 1. kvartal 2022

Statistikken viser gjennomsnittlige priser for elektrisitet for husholdninger, tjenesteytende næringer og industri samt elektrisitetspriser i engrosmarkedet. Statistikken har som formål å gi en oversikt over prisutviklingen i strømmarkedet fordelt etter forbruksgrupper og strømpriskontrakter.

Statistikk/ Energi og industri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

Tall for april 2022

Statistikken måler den månadlege kostnadsutviklinga for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. Indeksen blir brukt til å prisregulere byggjekontraktar mellom røyrleggjarbedrifter og byggherrar.

Statistikk/ Priser og prisindekser
Ny strømprisrekord i 1. kvartal

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var på rekordhøye 117,2 øre/kWh i 1. kvartal 2022. Fratrukket strømstøtten ble likevel den totale prisen husholdningene måtte betale betydelig lavere enn i 4. kvartal 2021.

Artikkel/ Energi og industri
Tredje største handelsoverskudd noensinne

Eksportverdien i april 2022 var 93,6 prosent høyere enn samme måned året før. Eksportinntektene var noe lavere enn rekordmåned mars, men handelsoverskuddet på 92,6 milliarder kroner er likevel svært høyt.

Artikkel/ Utenriksøkonomi