Artikkel 1 til 50 (Totalt antall artikler 415)

Industriproduksjonen fall i oktober
Barn i vedvarende lavinntekt klarer seg litt dårligere i utdanning og arbeid
Omsetningen i industrien øker i siste tremånedersperiode
Transport bidrar i miljøavtaler
Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum
Nettoformuen øker fortsatt
Sterk nedgang i bruk av sentre for foreldre og barn
Se pressekonferanse for Konjunkturtendensene direkte
Omikron skaper usikkerhet for norsk økonomi
Økning i renta på nye boliglån
Stigende offentlig overskudd
Høyeste sykefravær på over ti år
Få voksne i jobb i lavinntektshushold med barn
Stor auke i eksportprisen for fersk laks
Historisk lav utslippsintensitet i koronaåret 2020
Rekordhøy driftsbalanse
Sparingen i husholdningene falt
Overnattinger formidlet via delingsplattformer
Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi
Permisjons- og permitteringsopplysninger i a-ordningen
Uendret innenlandsk gjeldsvekst
Vesentleg overskott på tenestebalansen
Foreløpige tall på 250m-ruter
School value-added and long-term student outcomes
Vanskeligere arbeidsmarked for personer med nedsatt arbeidsevne
Unge som faller utenfor og deres inntektsutvikling
3,8 millioner flypassasjerer i oktober
Prisvekst på kollektivtransport
Andelen med høyere utdanning øker blant de stemmeberettigede
Alternatives to paying child benefit to the rich: means testing or higher tax?
Fleire overnattingar enn før pandemien
Nedgang i dagligvare for tredje måned på rad
Auke i sysselsettinga og nedgang i arbeidsløysa
Grensehandelen tok seg opp
Rekordmange Norgesreiser i 3. kvartal
72 tonn pukkellaks fanga
Økonomisk ulikhet i Norge i det 21. århundre
Stor auke i eksportprisen for fersk laks
Visualisering av sesongjusterte jobbtall
223 milliarder til utdanning
64 prosent av mjølkekyrne i lausdriftsfjøs
Overføringsflyktninger 2020
Uendra sal av autodiesel i oktober
Barna som vokser opp i lavinntekt
Vekst i de fleste fylkene – men sterkest i Rogaland
Oppgangen i norsk økonomi fortsatte i 3. kvartal
Oppgangen på børsen fortsetter
Uendret andelskapital hos verdipapirfondene
Barn som bur i fosterheim utanom familie, flyttar meir
Investeringer i kraftforsyning faller kraftig i 2021

Neste 50 artikler