Artikkel 1 til 50 (Totalt antall artikler 1226)

Har botidskrav i kontantstøtteordningen ført til færre fødsler blant innvandrere?
KPI opp 6,5 prosent siste tolv måneder
Rentetopp på 3 prosent i starten av 2023
Kulturstatistikk 2021
Energiprisene opp i november
Se pressekonferanse for Konjunkturtendensene
Økonomiske analyser 4/2022
Rekordhøye nettofinansinvesteringer for statsforvaltningen
Ingen endring i avfallsmengden i 2021
Anmeldte seksuallovbrudd i endring?
Petroleumsinntekter gir stort overskudd
Mindre eksport av farlig avfall
Omsetningen i industrien ned i oktober
Marginal auke i industriproduksjonen i oktober
Auke i eksportprisen for fersk laks
Fall i husholdningenes disponible realinntekt
Markant styrket handelsbalanse i tredje kvartal 2022
Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2020
Økt formue og boligformue blant eldre
Flest fedre i Vestland tar ut hele pappapermisjonen
EU’s suggested carbon border adjustment mechanism
Bankoverføringer fra utlandet fortsetter å øke
Høyeste renter på nye boliglån siden 2014
Redusert opplæringstilbud hos foretak i Norge og EU i 2020
Høy vekst i kortsiktig gjeld for ikke-finansielle foretak i 3. kvartal
Miljøsubsidier på 15,2 milliarder kroner i 2021
Livskvalitetsundersøkelsen 2022. Dokumentasjonsnotat
Betydelig bedre livskvalitet blant de med kjæreste enn blant single
Samferdsel og naturpåvirkning
Stabilt sykefravær
Hvor fornøyde er vi med livet i Norge?
Lang utdanning gir ikke nødvendigvis høyere inntekt gjennom livet
Rekordmange overføringsflyktninger
Ny eksportrekord
Sterk auke i eksportprisen for fersk laks
Elektrisitetsnæringen hadde et samlet årsresultat på 34 milliarder kroner i 2021
Flest fritidsbygg i fritidsbyggområder
Mindre utslipp per transportarbeid
The Norwegian Labour Force Survey sampling design
Flere unge innvandrere i arbeid
Nedgang i detaljhandelen i oktober
Færre oppholdsdager i barnevernsinstitusjonene
Netthandel av varer, reiser og kulturopplevelser øker
Liten laksefangst i sjøen
Fall i norske overnattingar i oktober
Nordmenn på rekordmange reiser
Grensehandelen mot normalt nivå
Fortsatt stabilt arbeidsmarked
Auke i eksportprisen for fersk laks
Laveste vekst i lånegjeld for husholdningene på over 20 år

Neste 50 artikler