Artikkel 1 til 50 (Totalt antall artikler 794)

Økt energibruk i industrien
Færre søker om tilskott for å drive med husdyr
Ny strømprisrekord i 1. kvartal
Tredje største handelsoverskudd noensinne
Videreutvikling av modellen for regionale befolkningsframskrivinger
Rekordår for norsk frukt i 2021
Gjeninnhenting i norsk økonomi i 1. kvartal 2022
Sterkere resultat for bankene
Over 100 000 ledige stillingar
Nye rekorder for fjernvarme
Dette er ungdomsskoleelevenes karakterer
Svak auke i eksportprisen for fersk laks
Oppgang i bygge- og anleggsaktivitet i 1. kvartal 2022
Fortsatt økte investeringer i detaljhandelen
Reduserte energipriser i april
KPI opp 5,4 prosent siste tolv måneder
Policies for electrification of the car fleet in the short and long run – subsidizing electric vehicles or subsidizing charging stations?
Sterk omsetningsvekst i industrien i 1.kvartal
Flere pendler til Norge for å jobbe
Moderat vekst i industriproduksjonen i 1. kvartal
Compensated discrete choice and the Slutsky equation
Understanding the positive effects of the COVID-19 pandemic on women’s fertility in Norway
Forsøk på identitetstyveri er fortsatt det mest utbredte IKT-sikkerhetsproblemet
Trått kvartal for varehandelen
A european equivalence scale for public in-kind transfers
Økte renter
Sterk vekst i bruk av fastleger
Talet på konkursar aukar
Markant auke i eksportprisen for fersk laks
Litt dyrare barnehageplassar i 2022
Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i 2021 i kjølvannet av ny lov
Foreldrebetaling i barnehager, januar 2022
Husholdningenes finansregnskap i 2020 og 2021
Økt bruk av skatteparadis
Nedgang i den skjulte arbeidsledigheten
Sterk økning i lønn og honorarer i 2021
Uendret innenlandsk gjeldsvekst
Byggevarer og klær dro detaljhandelen mye opp i mars
Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten
Mediebruksundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsrapport
Markant fall i driftsmargin
Den grenseløse arbeidskraften
Oppgang i eksportprisen for fersk laks
Marsrekord for nordmenn på hotell
Om datakvalitet i IPLOS og KPR
Økonomisk utvikling gjennom Covid-19
COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle
3,6 millioner flypassasjerer i mars
1 av 3 unge voksne følger ikke med på nyheter i tradisjonelle medier
Dette er de mest populære strømmetjenestene i Norge

Neste 50 artikler