Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
11933: Helse- og omsorgsinstitusjoner - rom (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 90 64 42 11
guc@ssb.no

Måleenhet
Rom i alt (antall):
antall
Enerom (antall):
antall
Antall rom for 2 eller flere (antall):
antall
Brukertilpassede enerom med bad og wc (antall):
antall
Andel enerom (prosent):
prosent
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent):
prosent
Referansetid
Rom i alt (antall):
31.12
Enerom (antall):
31.12
Antall rom for 2 eller flere (antall):
31.12
Brukertilpassede enerom med bad og wc (antall):
31.12
Andel enerom (prosent):
31.12
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Rom i sykehjem eller aldershjem, pr. 31.12. Bygningsmessig utforming/kapasitet, uavhengig av hvor mange som faktisk bor på rommene, og hvor mange plasser som faktisk er i drift eller budsjettert. Også inkludert private institusjoner (kommersielle og ideelle). Plassene slik de er lokalisert, ikke korrigert for ev. kjøp/salg over kommunegrense. Rom for både langtids og tidsbegrenset opphold. Ikke inkludert rom som hovedsakelig brukes til KAD (kommunale akutte døgnplasser/øyeblikkelig hjelp døgnopphold) fom. 2017-årgangen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Andel enerom (prosent)
Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)
Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Brukerveiledning for statistikkbanken