Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
11644: Døgn til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og døgnbasert teneste (K) 2009 - 2019
Sist endret
28.08.2020
Kontakt
Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Håkon Torfinn Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 352
htk@ssb.no

Måleenhet
Døgn:
døgn
Referansetid
Døgn:
I løpet av året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
alder
tenestetype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken