Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
08156: Plassar i helse- og omsorgsinstitusjonar (K) (avslutta serie) 2002 - 2014
Sist endret
22.06.2015
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Eiliv Mørk, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 67 77
eim@ssb.no

Måleenhet
Plassar i institusjonar:
institusjonsplassar
Plassar per 1 000 innbyggjarar, 80 år og over:
institusjonsplassar per 1 000 innbyggjarar
Referansetid
Plassar i institusjonar:
31.12.
Plassar per 1 000 innbyggjarar, 80 år og over:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
avdelingstype
institusjonstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1


Totalt 491 Valgte 0

avdelingstype

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
institusjonstype

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken