Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

09934: Årsverk i omsorgstenestene, etter utdanning (K) (avslutta serie) 2007 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 491

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utdanning i alt , Psykiatrisk sjukepleiar , Geriatrisk sjukepleiar ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tal for årsverk er registerbasert. Nyere tall finnes i tabell 11924.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.