Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
09934: Årsverk i omsorgstenestene, etter utdanning (K) (avslutta serie) 2007 - 2016
Sist endret
26.06.2017
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Årsverk:
årsverk
Referansetid
Årsverk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
utdanning
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 491 Valgte 0

utdanning

Totalt 21 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tal for årsverk er registerbasert.
Nyere tall finnes i tabell 11924.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken