Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
12651: Mottakere av helsetjenester i hjemmet, etter alder, bistandsbehovsgruppe og koordinator 2017 - 2018
Sist endret
24.06.2019
Kontakt
Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Måleenhet
Andel (prosent):
prosent
Referansetid
Andel (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
bistandsbehovsgruppe
Må velges *
koordinator
Må velges *
region
alder
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

Må velges *

Totalt 4 Valgte 0


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjelder per 31/12.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken