Kommuneregnskap

Til toppen

12369: Detaljerte regnskapstall driftsregnskapet B, etter funksjon og art (B) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka , 030103 Sagene ,

Valgt 0 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 100 Politisk styring , 110 Kontroll og revisjon , 120 Administrasjon ,

Valgt 0 av totalt 78

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, bydel , Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, bydel , Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, bydel ,

Valgt 0 av totalt 35

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen gir en detaljert oversikt over løpende utgifter og inntekter i bydelene. Dataene vises for den enkelte funksjon/tjeneste og gruppert for hvert tjenesteområde med de tilhørende enkeltfunksjonene under hvert område.

Data er hentet fra innrapporterte bevilgningsregnskap fra bydelene i Oslo.

Regnskapsdata for årene 2015 og 2016 publiseres både i tabeller med ny struktur og etter gammel struktur (under avslutta tidsserier). For enkelte av regnskapsbegrepene kan verdiene være ulike i de nye og gamle tabellene. De nye tabellene/tallene har et oppdatert datagrunnlag og vi anbefaler å bruke disse. Oppdateringen knytter seg til korrigering av definisjoner som var feil i de gamle tallene og lignende.
Andre salgs- og leieinntekter (AGD34) inneholder feilaktig Brukerbetalinger (art 600) i 2020. Brukerbetalinger vil ekskluderes fra begrepet ved publisering av endelige tall for 2020 den 15. mars 2022. Inntil feilen er rettet finner man riktig beløp for Andre salgs- og leieinntekter ved å trekke fra Brukerbetalinger, som publiseres i linjen over i tabellen.