12369: Detaljerte regnskapstall driftsregnskapet B, etter funksjon og art (B) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

funksjon Velg minst en verdi

art Velg minst en verdi

Totalt 35 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.03.2019
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen gir en detaljert oversikt over løpende utgifter og inntekter i bydelene. Dataene vises for den enkelte funksjon/tjeneste og gruppert for hvert tjenesteområde med de tilhørende enkeltfunksjonene under hvert område. Data er hentet fra innrapporterte regnskap på kostraskjema 0A for bydelene i Oslo. Tabellen er publisert på nytt 29.03.2019 med tall for utgiftsbegrepene for funksjon 252, for årene 2015..2017. På grunn av en av en programmeringsfeil i SSB var enkelte av utgiftsbegepene for funksjon 252 midlertidig prikket for årene 2015..2017 til publiseringen 15. mars 2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken