Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
08155: Årsverk i omsorgstjenestene, etter utdanning, registerbasert (K) (avslutta serie) 2003 - 2011
Sist endret
12.07.2012
Kontakt
Brith Sundby, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4549
bsu@ssb.no

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Eiliv Mørk, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 67 77
eim@ssb.no

Måleenhet
Årsverk:
årsverk
Årsverk per 1 000 innbyggere 67 år +:
årsverk per 1 000 innbyggere
Årsverk per 1 000 innbyggere 80 år +:
årsverk per 1 000 innbyggere
Referansetid
Årsverk:
31.12.
Årsverk per 1 000 innbyggere 67 år +:
31.12.
Årsverk per 1 000 innbyggere 80 år +:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
utdanning
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1


Totalt 491 Valgte 0

utdanning

Totalt 21 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
år
2003
Foreløpige tall.
2004
Foreløpige tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken