Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
12656: Iverksettingstid for vedtak i antall dager, etter tjenestetype og iverksettingstid (K) 2017 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Måleenhet
Andel (prosent):
prosent
Referansetid
Andel (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
tjenestetype
Må velges *
iverksettingstid
Må velges *
region
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

Må velges *

Totalt 8 Valgte 0

Må velges *

Totalt 4 Valgte 0


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Med iverksettingstid menes antall dager mellom vedtaksdato og iverksettingsdato. Negativ iverksettingstid oppstår når tjenesten starter før vedtak er fattet.

Brukerdata (IPLOS): Endringer fra 2018 til 2019-årgangen for tjenester og kommuner.
Både pga. ny IPLOS-versjon og utfordringer med å samkjøre databaser fra flere kommuner som følge av kommunereformen har det oppstått større avvik fra 2018 til 2019-årgangen, som ikke kan forklares med reelle endringer i tjenestetildeling. Endringer i IPLOS-registrering er detaljert beskrevet i IPLOS kravspesifikasjon. Endringer i registrering av eksisterende variabler og nye variabler kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken