Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12435: Omsorgstjenester - supplerende grunnlagstall - bydeler (B) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brukere av utvalgte omsorgstjenester (antall) , Institusjon - beboere i alt (antall) , Institusjon - beboere 0-66 år (antall) ,

Valgt 1 av totalt 44

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka , 030103 Sagene ,

Valgt 0 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kilde: IPLOS/KPR