Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12418: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg - bydeler (B) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) , Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) , Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka , 030103 Sagene ,

Valgt 0 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
KOSTRA