Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
09928: Plassar i helse- og omsorgsinstitusjonar, etter avdelingstype (K) (avslutta serie) 2009 - 2016
Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Plassar i helse- og omsorgsinstitusjonar:
plassar
Referansetid
Plassar i helse- og omsorgsinstitusjonar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
avdelingstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1


Totalt 433 Valgte 0

Valgfri variabel
avdelingstype

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Plasstallet er ikke korrigert for ev. kjøp/salg over kommunegrenser.
2016-tall oppdatert 15.6.2018.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken