Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
01502: Driftsutgifter til kommunale hjemmetjenester (kr) (K) (avslutta serie) 1986 - 1989
Sist endret
31.12.1999
Kontakt
Åsne Vigran, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4829
vig@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter:
kr
Egenandel:
kr
Referansetid
Brutto driftsutgifter:
31.12.
Egenandel:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
hjemmetjeneste
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

hjemmetjeneste

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken