Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

13232: Helse- og omsorgsinstitusjoner - plasser - 2020-kommunestruktur (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Aldershjem - disponible plasser (antall) , Avlastningsboliger - disponible plasser (antall) , Barneboliger - disponible plasser (antall) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen viser verdier for sammenslåtte kommuner for årene 2015-2019 basert på kommunestrukturen 2020. 5055 Heim, 5056 Hitra og 5059 Orkland: 5012 Snillfjord ble 1.1.2020 delt mellom disse tre kommunene. 1806 Narvik og 1875 Hamarøy: 1850 Tysfjord ble 1.1.2020 delt mellom disse to kommunene. De fem kommunene som er nevnt er inkludert i aggregerte summer som landet og fylker. Dersom du summerer kommuner direkte i tabellen vil du få en lavere sum for årene 2015-2019, siden de fem kommunene ikke har tall.