Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
12650: Mottak av kommunale tjenester ved dødsfall for personer 70 år og eldre, etter tjeneste 2015 - 2019
Sist endret
28.08.2020
Kontakt
Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Måleenhet
Andel (prosent):
prosent
Referansetid
Andel (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
tjeneste
Må velges *
region
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 4 Valgte 0


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kilde: IPLOS, KPR fra 2018 Hjemmetjenester er alle omsorgstjenester som ytes til hjemmeboende - også til personer i omsorgsbolig.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken