Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

03299: Årsverk i omsorgstjenestene, etter utdanning, skjemabasert (K) (avslutta serie) 1994 - 2002

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1994 , 1995 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Psykiatrisk sykepleier , Geriatrisk sykepleier ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

personellets utdanning

Årsverk i kommunehelse- og pleie- og omsorgstjenesten og personellets utdanning.

personellets utdanning

Annet personell i brukerrettet tjeneste

Personell i brukerrettet tjeneste inneholder flere kategorier, bl.a. sosionom, barnevernspedagog, miljøterapeut, barne- og ungdomsarbeider og omsorgsarbeider