Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
03303: Brukarar av omsorgsløn (K) (avslutta serie) 1994 - 2006
Sist endret
07.06.2013
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Brukarar:
personar
Referansetid
Brukarar:
31.12.
Basisperiode
Brukarar:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken