Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

12752: Mottakere med langtidsopphold på institusjon, etter legemiddelgjennomgang eller ernæringskartlegging og status legemiddelgjennomgang /ernæringskartlegging 2017 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 1 Valgte

Søk

legemiddelgjennomgang eller ernæringskartlegging Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

status legemiddelgjennomgang /ernæringskartlegging Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.09.2019
Kontakt
Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Måleenhet
Antall:
antall
Referansetid
Antall:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kilde: IPLOS/KPR
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken