Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

09930: Rom i helse- og omsorgsinstitusjonar (K) (avslutta serie) 2009 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 433

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
2016-tall oppdatert 15.6.2018. Antall plasser og rom er ikke korrigert for ev. kjøp/salg over kommunegrenser. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.