Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
09930: Rom i helse- og omsorgsinstitusjonar (K) (avslutta serie) 2009 - 2017
Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Rom i alt:
rom
Einerom:
rom
Rom for to eller fleire bebuarar:
rom
Brukartilpassa einerom med eige WC og bad:
rom
Plassar i alt:
plassar
Referansetid
Rom i alt:
31.12.
Einerom:
31.12.
Rom for to eller fleire bebuarar:
31.12.
Brukartilpassa einerom med eige WC og bad:
31.12.
Plassar i alt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1


Totalt 433 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

2016-tall oppdatert 15.6.2018.
Antall plasser og rom er ikke korrigert for ev. kjøp/salg over kommunegrenser.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken