Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
09929: Helse- og omsorgsinstitusjonar og plassar, etter eigarforhold (F) 2009 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Håkon Torfinn Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 352
htk@ssb.no

Måleenhet
Institusjonar:
institusjonar
Plassar:
plassar
Referansetid
Institusjonar:
31.12.
Plassar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
eigarforhold
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 26 Valgte 0

Valgfri variabel
eigarforhold

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Plasstallet er ikke korrigert for ev. kjøp/salg over kommunegrenser.
2016-tall oppdatert 15.6.2018.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken