Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
04467: Brukere av hjemmetjenester, etter alder og tjenestetype (K) (avslutta serie) 2002 - 2006
Sist endret
06.12.2007
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Brukere av hjemmetjenester:
personer
Brukere av hjemmetjenester per 1 000 innbyggere:
personer per 1 000 innbyggere
Referansetid
Brukere av hjemmetjenester:
31.12.
Brukere av hjemmetjenester per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
tjenestetype
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 443 Valgte 0

tjenestetype

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken