Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
12652: Unike mottakere av helse- og omsorgstjenester gjennom året, etter kjønn og alder ved utgangen av året (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Måleenhet
Antall:
antall
Referansetid
Antall:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
kjønn
alder ved utgangen av året
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Brukerdata (IPLOS): Endringer fra 2018 til 2019-årgangen for tjenester og kommuner.
Både pga. ny IPLOS-versjon og utfordringer med å samkjøre databaser fra flere kommuner som følge av kommunereformen har det oppstått større avvik fra 2018 til 2019-årgangen, som ikke kan forklares med reelle endringer i tjenestetildeling. Endringer i IPLOS-registrering er detaljert beskrevet i IPLOS kravspesifikasjon. Endringer i registrering av eksisterende variabler og nye variabler kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken