Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
01503: Brukere av hjemmetjenester (K) (avslutta serie) 1980 - 1989
Sist endret
03.06.1997
Kontakt
Åsne Vigran, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4829
vig@ssb.no

Måleenhet
Familier med funksjonshemmede barn:
familier
Pårørende som fikk hjelp av husmorvikar:
personer
Hjem som fikk hjelp:
tilfeller
Betalte timeverk:
timeverk
Betalte timeverk utført av pårørende:
timeverk
Referansetid
Familier med funksjonshemmede barn:
31.12.
Pårørende som fikk hjelp av husmorvikar:
31.12.
Hjem som fikk hjelp:
31.12.
Betalte timeverk:
31.12.
Betalte timeverk utført av pårørende:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
hjemmetjeneste
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

hjemmetjeneste

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken