Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
06972: Brukarar av heimetenester per 31.12., etter alder og bistandsbehov (F) 2007 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Håkon Torfinn Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 352
htk@ssb.no

Måleenhet
Brukarar av heimetenester:
personar
Brukarar av heimetenester (per 1 000 innbyggjarar):
personar per 1 000 innbyggjarar
Referansetid
Brukarar av heimetenester:
31.12.
Brukarar av heimetenester (per 1 000 innbyggjarar):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
bistandsbehov
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

Må velges *

Totalt 26 Valgte 0

bistandsbehov

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen inneholdt tidligere også kommunetall, men disse er fjernet pga små tall. Ønskes likevel tall, kan dette bestilles med henvendelse: IPLOS@ssb.no.
Endringer fra 2018 til 2019: Innføring av ny IPLOS-versjon har ført til mangelfulle registeringer i enkelte kommuner, som kan medføre utslag i tall for enkelttjenester og grupperinger av tjenester i publiseringen.
Manglende rapportering: Publiserte data for 2019 er basert på data SSB har mottatt fra Helsedirektoratets KPR-register pr. 25.5.2020. Følgende kommuner har ikke rapportert 2019-tall, og for de kopieres 2018-tall til 2019-årgangen: 0122 Trøgstad, 0123 Spydeberg, 0124 Askim, 0125 Eidsberg, 0138 Hobøl, 0226 Sørum, 0227 Fet, 1141 Finnøy, 1216 Sveio, 1828 Nesna, 1936 Karlsøy, 5011 Hemne. 1234 Granvin har ikke rapportert verken i 2018 eller 2019, og står blank begge år. I tillegg rapporterer 1151 Utsira sammen med Karmøy.
Nedgang i antall brukere med hjemmetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes ny IPLOS-spesifikasjon, der «rehabilitering utenfor institusjon» f.o.m. 2019 ikke lenger registreres som omsorgstjeneste, men som personopplysning.
Nedgang i antall brukere med aktiviserings- og servicetjenester fra 2018 til 2019 kan for noen kommuner skyldes endring i registrering av trygghetsalarm.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken