Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
12654: Mottakere av helse- og omsorgstjenester, etter diagnosevariabelens kvalitet og tjeneste 2017
Sist endret
30.04.2019
Kontakt
Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Måleenhet
Antall:
antall
Referansetid
Antall:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
diagnosevariabelens kvalitet
Må velges *
tjeneste
Må velges *
region
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

Må velges *

Totalt 6 Valgte 0

Må velges *

Totalt 3 Valgte 0


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken