Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12654: Mottakere av helse- og omsorgstjenester, etter diagnosevariabelens kvalitet og tjeneste 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000