SSBs publikasjoner

Treff (9423)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Flere skip i handelsflåten Artikler Transport og reiseliv
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Nok en rekord for vindkraften Artikler Energi og industri
Svakt varekonsum Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Detaljhandelen falt i desember Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Kraftig vekst i utenlandsk netthandel siden 2010 Artikler Utenriksøkonomi, Varehandel og tjenesteyting
På nett med betalingskort over landegrensene: Om utviklingen i netthandelen siden 2010 Rapporter 2020/04 Utenriksøkonomi, Varehandel og tjenesteyting
Rekordhøy tømmerhogst Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Dårligere start på arbeidslivet for lavt utdannede SSB analyse Arbeid og lønn, Utdanning
Forskjellene består i resultatene fra nasjonale prøver Artikler Utdanning
21 tonn pukkellaks tatt i elvane Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Hvorfor ulike arbeidsledighetstall? Artikler Arbeid og lønn
Flere sysselsatte Artikler Arbeid og lønn
Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2019 Artikler Arbeid og lønn