SSBs publikasjoner

Treff (8522)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Auke i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utdanningsgapet bare øker Artikler Befolkning
Ytterligere økning i omsetningen i industrien Artikler Energi og industri
Fakta om utdanning 2019: Nøkkeltall fra 2017 Faktahefter Utdanning
4 av 5 kommunar har tilbod om helsestasjon for ungdom Artikler Helse
Eldre-utfordringen kan være større for mindre kommuner Artikler Helse
Sterkere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Markant auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Spansk mest populært Artikler Utdanning, Offentlig sektor
Effects of higher required rates of return on the tax take in an oil province Discussion Papers no. 892 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stabil arbeidsløyse Artikler Arbeid og lønn
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Netthandel og elektronikk gir oppsving i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Oppgang i varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk