SSBs publikasjoner

Treff (8919)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Public acceptance and willingness to pay cost-effective taxes on red meat and road traffic in Norway Discussion Papers no. 909 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flere eldre menn på kurs, seminarer og konferanser Artikler Utdanning
1 av 4 yrkesfagelever oppnår studiekompetanse Artikler Utdanning
Små endringer i bruk av fastlegene Artikler Helse
Dobling av offentlig støtte til FoU og innovasjon på fem år Artikler Teknologi og innovasjon
Laveste andel mottakere på 20 år Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Fortsatt prisøkning for nye boliger Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Stabilt sykefravær Artikler Arbeid og lønn, Helse
Vel 1 av 3 med skolerettet lærerutdanning er ikke i skoleverket Artikler
Fortsatt prisfall på naturgass Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Norske kommuner sliter med digital kompetanse Artikler Teknologi og innovasjon
KPI ned 0,3 prosent i mai Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Digitalisering i kommunene: Overblikk over tilstanden i 2018 Rapporter 2019/14 Teknologi og innovasjon, Offentlig sektor
Landbrukets egen nedbygging av jordbruksareal Rapporter 2019-15 Jord, skog, jakt og fiskeri, Natur og miljø