SSBs publikasjoner

Treff (8670)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Oppgang i PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Norges handel med Storbritannia før brexit Artikler Utenriksøkonomi
KPI opp i februar etter sesongsalg Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Private kommersielle og ideelle tjenestetilbydere i helse- og omsorgstjenesten: Omtale av data og datagrunnlag Notater 2019/12 Helse
Vi ferierte mer i Norge i 2018 Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
7 av 10 AS har berre menn i styret Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Økt grensehandel i fjor Artikler Varehandel og tjenesteyting
Den gode veksten i Fastlands-BNP fortsetter Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Jordbruk og miljø 2018: Tilstand og utvikling Rapporter 2019/5 Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri
Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, men med noen skjær i sjøen Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Hvorfor lager SSB prognoser for utviklingen i norsk økonomi? Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Gjelden til norske familier vokser mindre enn før Artikler Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsauken i industrien held fram Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Andelen som dør, har aldri vært mindre Artikler Befolkning
Leietagere i kommunal bolig får sosialhjelp lenger enn boligeiere SSB analyse Sosiale forhold og kriminalitet