SSBs publikasjoner

Treff (7940)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Enda en økning i antall jobber Artikler
Hver fjerde student har en funksjonsnedsettelse Artikler Utdanning, Helse
Fastlegene får stadig kortere pasientlister Artikler Helse
Færre igangsettingstillatelser Artikler , Bygg, bolig og eiendom
Opparbeidede pensjonsrettigheter er tre ganger større enn BNP Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Aldri har så mange par av same kjønn gifta seg Artikler Befolkning
Fortsatt vekst for bygg og anlegg Artikler Bygg, bolig og eiendom
Høyest utlånsvekst blant lønnstakere i Oslo Artikler Bank og finansmarked
Veksten fortsetter i 2016 for overnatting og servering Artikler Transport og reiseliv
De yngste studentene fullfører flest lavere grader Artikler Utdanning, Innvandring og innvandrere
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Hvorfor ulike arbeidsledighetstall? Artikler Arbeid og lønn
Bruk av kommunale boliger Rapporter 2018/15 Bygg, bolig og eiendom
Auke i talet på konkursar Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Bank og finansmarked
Auken i nyetableringar held fram Artikler Virksomheter, foretak og regnskap