SSBs publikasjoner

Treff (9568)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Små bevegelser i utenrikshandelen i uke 12 Artikler Utenriksøkonomi
- Elevene har mestret å forstå og bruke statistikk SSB skole Utdanning
Fysioterapeuters inntekter og kostnader: Om etablering av et datamateriale Notater 2020/15 Inntekt og forbruk, Helse
Psykologspesialisters inntekter og kostnader: Om etablering av et datamateriale Notater 2020/13 Inntekt og forbruk, Helse
Fastlegers inntekter og kostnader i 2018 Notater 2020/14 Inntekt og forbruk, Helse
Noen flere fikk norsk statsborgerskap i 2019 Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Nesten 1 av 10 personbiler er en elbil Artikler Transport og reiseliv
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Byggekostnadsindeks for boliger: Definisjoner og beregningsmetode Vektgrunnlag 2019 Notater 2020/12 Priser og prisindekser
Feilpublisering Artikler Transport og reiseliv
Ukentlig statistikk over konkurser Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Markant økning for Senterpartiets Studieforbund Artikler Utdanning
Mediebruksundersøkelsen 2019: Dokumentasjonsrapport Notater 2020/11 Kultur og fritid
Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018: Demografi, utdanning, arbeid og inntekt Rapporter 2020/13 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt Artikler Arbeid og lønn