SSBs publikasjoner

Treff (9235)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Auke i talet på konkursar Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Bank og finansmarked
1 av 7 unge har brukt cannabis siste året Artikler Helse
Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder Artikler , Natur og miljø
Sterk nedgang i bil- og drivstoffavgiftene siden 2013 Artikler Natur og miljø
Rusundersøkelsen 2019: Dokumentasjonsrapport Notater 2019/38 Helse
Liten endring i utslipp av klimagasser Artikler Natur og miljø
Fleire overnattingar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
SkatteFUNN størst på finansiering av næringslivets FoU i fjor Artikler Teknologi og innovasjon
Færre på heltid blant innvandrere Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
KOSTRA-rapportering 2019: Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap Notater 2019/37 Offentlig sektor
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Mer kollektive byer Artikler Transport og reiseliv
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Svak nedgang i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Stabilt varekonsum i tredje kvartal Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk