SSBs publikasjoner

Treff (9235)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Grunnrenten i norsk akvakultur og kraftproduksjon fra 1984 til 2018 Rapporter 2019/34 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri, Jord, skog, jakt og fiskeri
De store bevegelsene i arbeidsmarkedet Artikler Arbeid og lønn
Over 800 000 nyansettelser siste år Artikler
Oppgang i KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Sprik i energivareprisene Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flest opphold i private institusjoner Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Veksten fortsetter i bygge- og anleggsaktiviteten Artikler Bygg, bolig og eiendom
Høy legedekning i Norge Artikler Helse
Metodedokumentasjon om imputering av byggeår til fritidsbygg Notater 2019/40 Bygg, bolig og eiendom
Omsetningsvekst for skip og oljeplattformer Artikler Energi og industri
Uendra industriproduksjonen frå 2. til 3. kvartal Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Stor økning i utgiftene Artikler Offentlig sektor, Svalbard
Langt flere unge stemte i årets lokalvalg Artikler Valg, Innvandring og innvandrere
Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2019: Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen Notater 2019/39 Offentlig sektor