SSBs publikasjoner

Treff (8670)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nordmenn med nest høyest konsum i Europa Artikler Priser og prisindekser
Spania på ferietoppen i Norge og Europa Artikler Transport og reiseliv
Lavere handelsoverskudd Artikler Utenriksøkonomi
Data om brukere av omsorgstjenester forsinket Artikler Helse, Offentlig sektor
Nøkkeltall for KOSTRA Artikler Offentlig sektor
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2018. Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd: Dokumentasjonsnotat Notater 2019/14 Sosiale forhold og kriminalitet, Bygg, bolig og eiendom
Nye boliger dyrere Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
68 000 per innbygger til helse Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fleire arbeidstimar per gardsbruk Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Lærerkompetanse i grunnskolen: Dokumentasjonsrapport Notater 2019/13 Utdanning
Effects of extended paternity leave on union stability and fertility Discussion Papers no. 899 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rentene falt i desember Artikler Bank og finansmarked
Hytteleie mest populært blant utlendinger Artikler Transport og reiseliv
Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Linking neighbors’ fertility: Third births in Norwegian neighborhoods Discussion Papers no. 898 Nasjonalregnskap og konjunkturer