SSBs publikasjoner

Treff (8522)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Svak nedgang i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Fortsatt svakt varekonsum Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Mer avfall fra tjenesteytende næringer Artikler Natur og miljø
Svakere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Rekordtall for kraftnæringen i 2017 Artikler Energi og industri
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Mindre barnetrygd, mer i sosiale stønader Artikler Inntekt og forbruk
Nedgang i renteutgifter, men økende boliggjeld Artikler Bygg, bolig og eiendom
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Arbeidsmarkedet i Europa og verden SSB skole Arbeid og lønn
Spending the night? Provider incentives, capacity constraints and patient outcomes Discussion Papers no. 889 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Hvorfor er det vanskeligere for innvandrere å komme i jobb? SSB analyse Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Økte miljøvern-investeringer for industrien Artikler Natur og miljø
481 milliarder kroner i fastsatt skatt Artikler
Fortsatt økning i antall deltakere fra Syria Artikler Utdanning, Innvandring og innvandrere