SSBs publikasjoner

Treff (7940)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Rekordmange i fengsel i 2016 Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Hvorfor spriker boligprisindeksene til Eiendom Norge og SSB? SSB analyse Priser og prisindekser
Svakere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Over 520 000 kursdeltakere Artikler Utdanning
Sterk auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Andel barn i barnehage øker fortsatt Artikler Utdanning, Offentlig sektor, Svalbard, Innvandring og innvandrere
Flere barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt Artikler Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Fortsatt svakt varekonsum Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Detaljhandelen ned i februar Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Trysil på hyttetoppen Artikler Bygg, bolig og eiendom
Størst vekst i Sogn og Fjordane Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Over 200 egg hver i året Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Her er de største studiestedene i Norge Artikler Utdanning,