SSBs publikasjoner

Treff (9423)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nye boliger dyrere Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Vi juleshopper som aldri før Artikler Varehandel og tjenesteyting
Utdanningsløpet til personer født i 1975, 1985 og 1995 Rapporter 2019/39 Utdanning
Nesten alle straffereaksjoner er en bot Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Kulturstatistikk 2018 Statistiske analyser 163 Kultur og fritid
Olje- og gassutvinning fortsatt største næringen Artikler Offentlig sektor
Renta på nye boliglån økte Artikler Bank og finansmarked
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2005-2016 Rapporter 2019/38 Utdanning, Innvandring og innvandrere
Mye frivillig innsats blant norskfødte med innvandrerforeldre Artikler Kultur og fritid, Innvandring og innvandrere
Er det lønnsomt å være en grønn næring? Artikler Energi og industri
Prisoppgang på alle energivarer Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i tolvmånedersveksten i KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Økt produksjon, men utslippene går noe ned Artikler Natur og miljø, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Vi bruker boligen som sparegris SSB analyse , Inntekt og forbruk