SSBs publikasjoner

Treff (9035)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
94 prosent av vannverkene har beredskapsplan Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
1 av 3 eldre bor alene Artikler Befolkning
1 av 4 konsultasjoner hos private spesialister Artikler Helse
Island, Sveits og Norge har fortsatt høyest prisnivå Artikler Priser og prisindekser
Norge med 50 prosent høyere BNP enn gjennomsnittet i Europa Artikler Priser og prisindekser
Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon – tredje runde (NorLAG3): Dokumentasjonsrapport Notater 2019/25 Befolkning
Etablering av en plattform for måling av livskvalitet: Teknisk dokumentasjonsrapport Notater 2019/26 Sosiale forhold og kriminalitet, Helse
Økte kostnader for innenriks sjøfart Artikler Transport og reiseliv
Innvandrere og stortingsvalget 2017: Valgatferd blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenliknet med øvrig befolkning Rapporter 2019/17 Valg, Innvandring og innvandrere
Færre barn, flere i heltidsjobb SSB analyse Arbeid og lønn
Master- og doktorgrader: Kvinner tar snart igjen menn Artikler Utdanning
Ein nedgang i salet på 6 prosent i mai 2019 Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Færre deltakere i introduksjonsprogrammet Artikler Utdanning, Innvandring og innvandrere
Flere utlendinger valgte Nord-Norge i vinter Artikler Transport og reiseliv
Tilnærmet uendret energibruk per produsert enhet i 2018 Artikler Energi og industri