SSBs publikasjoner

Treff (8670)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Gjelden øker raskere enn inntektene SSB analyse Offentlig sektor
1,5 millioner flere flypassasjerer i 2018 Artikler Transport og reiseliv
God vekst i Fastlands-BNP i 2018 Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Færre nyetableringar i Rogaland Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Spillover bias in multigenerational income regressions Discussion Papers no. 897 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekordstor vindkraftproduksjon Artikler Energi og industri
Omsetningen i industrien økte videre i 4. kvartal Artikler Energi og industri
Verftsindustrien trekte opp samla industriproduksjon Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Legers arbeidssted og nyutdannede legers tilknytning til arbeidslivet Rapporter 2019/03 Helse
Buy to let: Investment buyers in a housing search model Discussion Papers no. 896 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Moderat økning i bygge- og anleggsaktiviteten Artikler Bygg, bolig og eiendom
Olje- og gass til Europa sikrer Norges handelsoverskudd Artikler Utenriksøkonomi
Hver tredje med lite utdanning sitter hjemme i valg etter valg SSB analyse Valg
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Får de som har rett på det bostøtte?: Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere Rapporter 2019/02 Bygg, bolig og eiendom, Sosiale forhold og kriminalitet