SSBs publikasjoner

Treff (8670)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
31 prosent av godset med norske lastebiler Artikler Transport og reiseliv
Økt gjennomsnittsinntekt fra skogbruket Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet Rapporter 2019/04 Helse
Fall i ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Godt årsresultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Mer enn fem år med økte importpriser Artikler Priser og prisindekser
Modell for beregning av boligformue: Oppdatert med tall for 2018 Notater 2019/10 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Økt omsetning i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Artikler Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Lønnsvekst på 2,8 prosent Artikler
Kven er yrkesfiskaren – og kva tener han? Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Norge på kurs- og seminartoppen i Europa Artikler Utdanning
Nye prisindekser for eksport og import Artikler Priser og prisindekser
Oppgang i PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Januarsalg på klær og møbler ga månedsfall i KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk