SSBs publikasjoner

Treff (7940)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mobilitet i arbeidsmarkedet: Om måling av jobbstrømmer Notater 2018/14 Arbeid og lønn
Biodrivstoff-krav meir enn innfridd Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Menn velger lengre fagskolestudier Artikler Utdanning
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Hjemme bra, men borte best? Artikler Utdanning, Bygg, bolig og eiendom
Høyere oljepris ga indeksøkning Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Uendret tolvmånedersvekst i KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Aldri før produsert meir kjøt i Noreg Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Energi og industri
Industriomsetningen litt opp Artikler Energi og industri
Marginal auke i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Over en halv million nordmenn i Jegerregisteret Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Mest konflikt rundt hovedoppgjør Artikler Arbeid og lønn
Underskudd på 55 milliarder i 2017 Artikler Offentlig sektor
Fleire årsverk i omsorgstenesta Artikler Helse
Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger Artikler Helse