SSBs publikasjoner

Treff (9423)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Sterk vekst i næringsinntekten Artikler Inntekt og forbruk
Økt produksjonsverdi friskmelder ikke utvinningsnæringene Artikler Energi og industri
Leiemarkedsundersøkelsen 2019: Dokumentasjonsnotat Notater 2019/44 Priser og prisindekser
Rentebegrensningsregelen: En empirisk evaluering Rapporter 2019/41 Virksomheter, foretak og regnskap
Flere samtaler og meklinger med barn på familievernkontorene Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Tobarnsforeldre jobber mest Artikler Arbeid og lønn
Norge på fjerdeplass i BNP-sammenlikning Artikler Priser og prisindekser
Økt aksept for dagens flyktningpolitikk Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Holdninger til innvandrere og innvandring 2019 Rapporter 2019/40 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Hva er en indeks? Artikler
Inntektsnivået fremdeles lavere enn i 2015 Artikler Inntekt og forbruk
Oljeeksporten løfter handelsoverskuddet Artikler Utenriksøkonomi
Hva er sesongjustering? Artikler
Ny trend – størst vekst i de store tettbygde fritidsbyggområdene Artikler Natur og miljø
Flere felte villrein Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri