SSBs publikasjoner

Treff (9235)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Oppgang i varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Teknisk rapport for pilotundersøkelsen av forsøpling i Kristiansand kommune Notater 2019/35 Natur og miljø
Improving educational pathways to social mobility: Evidence from Norway’s “Reform 94” Discussion Papers no. 916 Nasjonalregnskap og konjunkturer
8,4 milliarder kroner i miljøstøtte i 2017 Artikler Natur og miljø
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Sterk økning i miljøavgiftene Artikler Natur og miljø
Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten: En kvalitetsvurdering av årsverk fordelt mellom de ulike deltjenestene i 2017 Notater 2019/34 Helse
Tannregulering blant barn og unge: En analyse av behandlingsforløp og sosioøkonomiske forskjeller Rapporter 2019/27 Helse
Stadig mer alternativt drivstoff i transport Artikler Energi og industri
Oppdatert analysedatasett Artikler Natur og miljø
37 døde i arbeidsulykker i fjor Artikler Helse, Arbeid og lønn
Flere reiste med jernbane Artikler Transport og reiseliv
Mindre fengsling i 2017 Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Fleire arbeidslause Artikler Arbeid og lønn
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi