SSBs publikasjoner

Treff (8522)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Husholdningene sparer mindre Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Tall og grafer som belyser og forklarer SSB skole Utdanning
Når du trenger et overblikk over det norske samfunnet SSB skole Befolkning
Tettere hyttebygging Artikler Natur og miljø
Framleis underskot på tenestebalansen Artikler Utenriksøkonomi
6 av 10 i arbeid eller utdanning fem år etter endt introduksjonsprogram Artikler Innvandring og innvandrere
Norges 100 mest folkerike kommuner SSB skole Befolkning
Få selvstendig næringsdrivende er avhengige av kun én enkeltkunde SSB analyse Arbeid og lønn
Nyhetsbrev til lærere SSB skole Utdanning
Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2011-2015 Rapporter 2018/38 Utdanning, Innvandring og innvandrere
Én av tre bor i område som er trafikkfarlig for barn Artikler Bygg, bolig og eiendom
Leaser hybrid, eier elbil SSB analyse Transport og reiseliv
Over 1 million innbyggere i Oslo tettsted Artikler , Natur og miljø
Svak nedgang i detaljhandelsinvesteringene Artikler Varehandel og tjenesteyting
Unge og arbeidsmarkedet SSB skole Arbeid og lønn