SSBs publikasjoner

Treff (9423)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Historisk lav gjeldsvekst for husholdningene Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Avtakende vekst i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kvinner står for 2 av 3 nettskoledeltagelser Artikler Utdanning
Aleneboende minstepensjonister har lite å rutte med SSB analyse , Inntekt og forbruk
Omsetningen i industrien øker videre Artikler Energi og industri
Marginal nedgang i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Jevn økning i offentlige utgifter Artikler Offentlig sektor
Oppturen i norsk økonomi snart over Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Mindre farlig avfall for første gang på ni år Artikler Natur og miljø, Svalbard
Økning i alkoholomsetningen for 3. kvartal 2019 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Nesten uendret sykefravær Artikler Arbeid og lønn, Helse
Fedrekvoten forsetter å fenge Artikler Befolkning
Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi: Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2016 og 2017 Rapporter 2019/37 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri
Omklassifisering av NRK Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Revisjoner av utenriksregnskapet Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer