SSBs publikasjoner

Treff (9035)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Sterk auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Hva er energiintensitet, og hvordan kan den måles? Notater 2019/24 Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Vanligere å forsvinne fra læreryrket enn å komme tilbake dit SSB analyse Utdanning, Arbeid og lønn
Mer areal godkjent for nydyrking Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Reviderte nøkkeltall for KOSTRA Artikler Offentlig sektor
Lavere gasseksport krymper handelsoverskuddet Artikler Utenriksøkonomi
Veksten i eiendomsskatten stopper opp Artikler Offentlig sektor
En tilnærmet sammenheng mellom rullerende tremånedersvekst og månedsvekst i Månedlig nasjonalregnskap Notater 2019/23 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Færre ulver og flere bjørner skutt Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Langsiktige virkninger på offentlige finanser og verdiskapning av endringer i fruktbarhet Rapporter 2019/16 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Befolkning
Færre medlemmer i Den norske kirke Artikler Kultur og fritid, Offentlig sektor
Trøndelag er femte største fylke i utlån til lønnstakere Artikler Bank og finansmarked
Public acceptance and willingness to pay cost-effective taxes on red meat and road traffic in Norway Discussion Papers no. 909 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flere eldre menn på kurs, seminarer og konferanser Artikler Utdanning
1 av 4 yrkesfagelever oppnår studiekompetanse Artikler Utdanning