SSBs publikasjoner

Treff (9568)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mindre bankoverføringer fra utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Sterk investeringsvekst i 2019 Artikler Energi og industri
Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2020 Artikler Energi og industri
Gode engavlingar i 2019 Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Rekordutbytte i 2019 Artikler Bank og finansmarked
Rekordstor andelskapital i fond Artikler Bank og finansmarked
Små endringar i talet på ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Rekordhøg omsetning for norske dotterselskap i utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Stabilisering i næringslivets FoU Artikler Teknologi og innovasjon
Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Eksportnedgang i januar Artikler Utenriksøkonomi
Mer bærekraftige matvaner på landet SSB analyse Inntekt og forbruk
Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo Artikler Arbeid og lønn