SSBs publikasjoner

Treff (8522)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Det offentlige bruker mer på miljøvern Artikler Natur og miljø
Local governments, in-kind transfers, and economic inequality Discussion Papers no. 888 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Energiregnskap og -balanse: Dokumentasjon av statistikkproduksjonen fra statistikkår 1990 og fremover Notater 2018/45 Energi og industri
Fortsatt økning i andelskapitalen Artikler Bank og finansmarked
Fortsatt verdiøkning Artikler Bank og finansmarked
Statistikk på kart SSB skole Natur og miljø
Norge – god helse og store utgifter Artikler Helse
Investeringsvekst i 2018 og 2019 Artikler Energi og industri
Største fangsten i sjølaksefisket på 10 år Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Flest boligeiere blant sosialhjelpsmottakere med jobb Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Bygg, bolig og eiendom
Høyere investeringsanslag for 2019 Artikler Energi og industri
Fortsatt lave renter Artikler Bank og finansmarked
Fortsatt høy strømpris Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Arbeidsledighet og sysselsetting SSB skole Arbeid og lønn
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi