SSBs publikasjoner

Treff (9524)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Dette var de mest populære navnene i 2019 Artikler Befolkning
Stor variasjon i sykepleiernes arbeidstid Artikler Helse
Jordbruk og miljø 2019: Tilstand og utvikling Rapporter 2020/03 Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri
Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Samanslåtte kommunar meir enn doblar arealet Artikler Natur og miljø
Dempet optimisme i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Færre røykere, flere snusere Artikler Helse
944 milliardar kroner betalt inn i 2019 Artikler Offentlig sektor
79 menn og 30 kvinner omkom i trafikken i fjor Artikler Transport og reiseliv
Fortsatt stabil boligprisutvikling Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Ny kvinnerekord blant ordførerne Artikler Valg, Innvandring og innvandrere
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2019. Tema: idrettsaktiviteter: Dokumentasjonsnotat Notater 2020/2 Sosiale forhold og kriminalitet, Kultur og fritid
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Fiskeeksporten passerte 100 milliarder kroner i 2019 Artikler Utenriksøkonomi
Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2018 Rapporter 2020/01 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere