SSBs publikasjoner

Treff (8151)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Framleis auke i sysselsettinga Artikler Arbeid og lønn,
Utbetalt utbytte når nye høyder Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Menneskerettighetssituasjonen til beboere i sykehjem: Operasjonalisering og tallfesting ved hjelp av SSBs statistikk over kommunale omsorgstjenester Notater 2018/28 Helse
Befolkningsframskrivinger fram til 2040 for hver enkelt kommune – søk i kart Artikler Befolkning
Nedgang i premieinntektene for livsforsikring Artikler Bank og finansmarked
Halvparten av energiforbruket er i industrien Artikler Energi og industri
Tette forbindelser over Kjølen Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Energi og industri
Lavere befolkningsvekst framover Artikler Befolkning
Befolkningsframskrivingene 2018: Modeller, forutsetninger og resultater Rapporter 2018/21 Befolkning
Norge med 50 prosent høyere BNP enn gjennomsnittet i Europa Artikler Priser og prisindekser
Island, Sveits og Norge fortsatt dyrest Artikler Priser og prisindekser
9 av 10 barnehageansatte er kvinner Artikler Utdanning
Slik måler SSB grensehandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Ulike statistikker om ansatte i barnehage og skole Artikler Utdanning
Norge og VM-landene Artikler Utenriksøkonomi