SSBs publikasjoner

Treff (9423)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Økning i november for detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Oppgang i varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Markant auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Moderat gjeldsutvikling i 2019 SSB analyse Nasjonalregnskap og konjunkturer
Effects of changes in electricity prices on the power-intensive industries and other sectors in Norway towards 2030 Rapporter 2019/43 Energi og industri
Nok en smart-rekord før jul Artikler Utenriksøkonomi
Økte utslipp fra innenriks luftfart Artikler Transport og reiseliv
Sterk oppgang i selskapsskatten Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Nedgang i sal av bensin og diesel Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Økt oppfyllelse av rensekravene Artikler Natur og miljø
Flere reiste kollektivt Artikler Transport og reiseliv
Regionale endringer 2020 Artikler Befolkning
Kommunale avløp 2018: Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2018. Gebyrer 2019 Rapporter 2019/42 Natur og miljø
Stor auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
6 av 10 i arbeid eller utdanning et år etter endt introduksjonsprogram Artikler Utdanning, Innvandring og innvandrere