SSBs publikasjoner

Treff (8670)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid Artikler Arbeid og lønn
Børsuro påvirket andelskapitalen Artikler Bank og finansmarked
Rekordutbytte tross kraftig verdifall Artikler Bank og finansmarked
Færre inngåtte ekteskap Artikler Befolkning
Stadig mindre innvandring Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Vi nærmar oss 5,33 millionar Artikler Befolkning,
Kraftforsyning bidro til investeringsvekst i 2018 Artikler Energi og industri
Økte bankoverføringer til og fra utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Nedjustert anslag for oljeinvesteringene i 2019 Artikler Energi og industri
Ein nedgang i salet på 9 prosent i januar 2019 Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Svak auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Omsetningsauke for norsk næringsliv i utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter Artikler Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Fjerde høyeste eksportverdi Artikler Utenriksøkonomi