SSBs publikasjoner

Treff (9235)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Beregninger av pensjonsformue Rapporter 2019/29 Inntekt og forbruk, Offentlig sektor
Imperfect competition, compensating differentials and rent sharing in the U.S. labor market Discussion Papers no. 918 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Marginal produksjonsauke i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetningsvekst i industrien Artikler Energi og industri
En av fire leser bøker daglig Artikler Kultur og fritid
First union formation among the children of immigrants in Norway: Timing and choice of union type Discussion Papers no. 917 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Den norske statistikkfamilien – statistikk fra flere enn SSB SSB skole Befolkning
Fleire nordmenn sov på hotell i Oslo Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Delta i den europeiske statistikkonkurransen SSB skole Utdanning
Vann- og grunnforurensning fra samferdsel Artikler Natur og miljø
60 millioner i valgkampbidrag Artikler Valg
Flyttestrøm til Svalbard Artikler Befolkning, Svalbard
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Uendret detaljhandel Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
11 billioner i offentlig nettoformue Artikler Offentlig sektor