SSBs publikasjoner

Treff (9568)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Fortsatt høy omsetning i industrien Artikler Energi og industri
Uendra utvikling i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Svak vekst i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fleire kvinner i styre og leiing Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
What can we learn about household consumption expenditure from data on income and assets? Discussion Papers no. 923 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Store nettogevinster Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Data om asylsøkere: Dokumentasjonsnotat Notater 2020/6 Befolkning
Økt sparing i husholdningene Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave husholdningsinntekter Artikler Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Tenestehandelen med utlandet aukar Artikler Utenriksøkonomi
Stor auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Fortsatt svak driftsbalanse Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld innlemmes i utenriksregnskapet Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn Artikler Arbeid og lønn, Befolkning
Alkoholomsetningen økte i 4. kvartal 2019 Artikler Varehandel og tjenesteyting