SSBs publikasjoner

Treff (8919)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Halvparten av bachelorstudentene fullfører ikke på normert tid SSB analyse Utdanning
Stabil utvikling i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetningsvekst for leverandørindustrien Artikler Energi og industri
The costs of taxation in the presence of inequality Discussion Papers no. 908 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Jevn vekst i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Handelsspenninger gir svakere vekstutsikter for norsk økonomi Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Reduksjon i alkoholomsetningen for 1. kvartal 2019 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Husholdningene kjøpte aksjer og verdipapirfondsandeler Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Økt forbruk av fjernvarme Artikler Energi og industri
Halvparten er tomkjøring Artikler Transport og reiseliv
Revisjon av nasjonalregnskapets tidsserier Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økt sparing i husholdningene Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Svekket vare- og tjenestebalanse Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Visualisering av innvandringsgrunner Artikler Innvandring og innvandrere