SSBs publikasjoner

Treff (8670)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Fruktbarheten fortsetter å synke Artikler Befolkning
Maskinindustri bidrar til økt omsetning i industrien Artikler Energi og industri
Fruktbarheten til innvandrerkvinner går ned Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Estimering av leieinntekter fra næringseiendom: Oppdatert med tall for 2017 Notater 2019/11 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Videregående opplæring størst på nettskolene Artikler Utdanning
Vekst i husholdningenes disponible realinntekt Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Likestillingen i din kommune Artikler Befolkning
Uflaks med eksamenstrekningen i videregående skole fører til frafall Artikler Utdanning
Mindre alkohol omsatt i 4. kvartal 2018 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Svak rente- og stønadsbalanse Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
High school dropout for marginal students: Evidence from randomized exam form Discussion Papers no. 894 Nasjonalregnskap og konjunkturer
På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor Artikler Arbeid og lønn, Befolkning
Slik definerer SSB innvandrere Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Lavere vekst i antall innvandrere Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere