SSBs publikasjoner

Treff (8522)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Fisk til Asia, metaller til Europa Artikler Energi og industri
Collusive tax evasion by employers and employees: Evidence from a randomized field experiment in Norway Discussion Papers no. 891 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Smarte gaver under grana Artikler Utenriksøkonomi
Nedgangen i selskapsskatten har snudd Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Sterk formuesøkning, større ulikhet Artikler Inntekt og forbruk
Sterkere vekst i næringsinntekten Artikler Inntekt og forbruk
Økte inntekter fra olje- og gassutvinning medførte gode driftsresultat Artikler Offentlig sektor
Svak inntektsvekst og stabil inntektsfordeling Artikler Inntekt og forbruk
Kjøpevekst i staten Artikler Offentlig sektor
6 av 10 i arbeid eller utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram Artikler Utdanning, Innvandring og innvandrere
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Bedre tider for utvinningsnæringen Artikler Energi og industri
Ein nedgang i salet på 2 prosent i november 2018 Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Folketalet veks med 36 000 i år Artikler Befolkning,
Fordringer på 12 billioner Artikler Offentlig sektor