SSBs publikasjoner

Treff (9235)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Styrketrening stadig mer populært Artikler Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
Avfall fra samferdsel Artikler Natur og miljø
Flere nye hytter i unike villreinområder Artikler Natur og miljø
Nesten 5 000 nye hytter i året Artikler Natur og miljø
Metoder for sosial rapportering Rapporter 2019/32 Sosiale forhold og kriminalitet
Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 Rapporter 2019/33 Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Regler for den nasjonale fasen av den europeiske statistikkonkurransen 2020 SSB skole Utdanning
Svakere vekst i næringslivets FoU Artikler Teknologi og innovasjon
Auke i sysselsettinga Artikler Arbeid og lønn
Svak nedgang i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Flere heltidssysselsatte kvinner Artikler Arbeid og lønn
Nytt toppår for oppdrettslaks Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Fortsatt færre oppklarte lovbrudd Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Sykefravær gir dårligere lønnsutvikling SSB analyse Arbeid og lønn