SSBs publikasjoner

Treff (8521)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Avløpsvann fra stadig flere av oss blir renset i tråd med kravene Artikler Natur og miljø
Kommunale avløp 2017: Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2017. Gebyrer 2018 Rapporter 2018/40 Natur og miljø
Norge på fjerdeplass i Europeisk BNP-sammenlikning Artikler Priser og prisindekser
Hvis nissen var en av oss Artikler Varehandel og tjenesteyting
Mindre skepsis til innvandrere i nærmiljøet Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Sterk fastlandseksport i november Artikler Utenriksøkonomi
Proxy Interviews in the Norwegian Labour Force Survey: Analysis of self-respondent and proxy interviews, and their impact on estimates Notater 2018/48 Arbeid og lønn
Flott norsk sommer ga vekst i feriereiser innenlands Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Oslo og Bærum på husleigetoppen Artikler Priser og prisindekser
13 av de 14 omkomne i november var menn Artikler Transport og reiseliv
Markert nedgang for villreinjakta Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
1 av 4 sysselsatte kombinerer arbeid med utdanning eller velferdsordninger Artikler Arbeid og lønn
Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer øker Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
4 prosent av alderspensjonistene har innvandrerbakgrunn Artikler Arbeid og lønn
Hva viser de ulike statistikkene om tilknytning til velferdsordninger? Artikler Arbeid og lønn