SSBs publikasjoner

Treff (9423)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2019. Tema: idrettsaktiviteter: Dokumentasjonsnotat Notater 2020/2 Sosiale forhold og kriminalitet, Kultur og fritid
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Fiskeeksporten passerte 100 milliarder kroner i 2019 Artikler Utenriksøkonomi
Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2018 Rapporter 2020/01 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Renta øker Artikler Bank og finansmarked
Ein auke i talet på private grunnskolar Artikler Utdanning, Offentlig sektor
Svingninger i museumsstatistikken Artikler Kultur og fritid
Overføringsflyktninger 2019 Rapporter 2020/02 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Brems i formuesveksten Artikler Inntekt og forbruk
4 av 5 i det kommunale barnevernet har høyere utdanning Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Juletilbud ga nedgang i KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Fisket verdt 21 milliardar kroner Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Dyrere tjenester i 2019 Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Petroleumsdrevet oppgang i PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
590 810 virksomheter i Norge Artikler Virksomheter, foretak og regnskap