SSBs publikasjoner

Treff (9568)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Planlagt utbygd areal 2019 til 2030: En kartbasert metode for estimering av framtidige arealendringer med negativ klimaeffekt Notater 2020/10 Natur og miljø
Auka sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Økte mannskapskostnader for sjøtransport Artikler Transport og reiseliv
Forskjellen på arbeidsledige og permitterte i statistikken Artikler Arbeid og lønn
Kortvarige arbeidsforhold: Hvem bytter jobb etter å ha vært i jobben ett år eller mindre? Rapporter 2020/12 Arbeid og lønn
Helseforetakenes investeringer går i hovedsak til sykehusbygg Artikler Helse
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Modell for beregning av boligformue: Oppdatert med tall for 2019 Notater 2020/9 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Lavere import i februar Artikler Utenriksøkonomi
Eiendomsskatt, kommunereform og statistikk Artikler Offentlig sektor
Nøkkeltall for KOSTRA Artikler Offentlig sektor
Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus: Geografiske analyser basert på kartdata og satellittbilder Notater 2020/08 Natur og miljø
Prisøkning på nye boliger Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
69 600 per innbygger til helse Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Helse
Økonomisk utsyn over året 2019 Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer