SSBs publikasjoner

Treff (8153)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Industriomsetningen øker igjen Artikler Energi og industri
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria Rapporter 2018/24 Befolkning, Innvandring og innvandrere
426 kilo avfall per innbyggjar Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor, Svalbard
Innvandrerne sto for 1 av 6 årsverk innen omsorg Artikler
1 av 20 med sosialhjelp har heltidsjobb Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
Lettere å få kommunal bolig? Artikler Bygg, bolig og eiendom, Offentlig sektor
Enslige mer utsatt for fattigdomsproblemer Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Inntekt og forbruk
Dobbelt så mange bobiler på ti år Artikler Transport og reiseliv
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Saksbehandlingstiden for byggesøknader kryper nedover Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Flest til fastlegen på grunn av muskel- og skjelettlidelser Artikler Helse
Bærum har landets dyreste sjøhytter Artikler Bygg, bolig og eiendom
Energibruken i kommunale bygg endrer seg lite Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Det har gått i bølgjer SSB analyse Jord, skog, jakt og fiskeri
Uendret antall patentsøknader Artikler Teknologi og innovasjon