SSBs publikasjoner

Treff (8153)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Folketallet doblet - store fylkesvariasjoner Artikler Befolkning
Tidoblet forbruk på 1900-tallet Artikler Inntekt og forbruk
Studenteksplosjonen Artikler Utdanning
Politisk milepæl for miljøarbeidet Artikler Natur og miljø
Gjenvinning av papir tek av Artikler Natur og miljø
Bare opptur for oppdrett? Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
5,7 milliarder i FoU-omsetning Artikler Teknologi og innovasjon
Fortsatt vekst i avfallsmengdene Artikler Natur og miljø
Stor vekst i kvinnesysselsettingen Artikler Arbeid og lønn
18 300 ansatte i interesseorganisasjonene Artikler Kultur og fritid
Vekst og fall i takt med oljeeksporten Artikler Utenriksøkonomi
Skivebom eller innertier? Artikler Energi og industri
Mer fritid og mindre husarbeid Artikler Kultur og fritid