SSBs publikasjoner

Treff (7940)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
«En avskyelig flatulents» Artikler Helse
Hvem er de og hvordan går det med dem? Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Målretta innsats for miljøvennleg jordbruk Artikler Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri
Vi handler for over 40 milliarder Artikler Varehandel og tjenesteyting
Klimakvoter som julegave? Artikler Natur og miljø
SSB overtar statistikk fra Norges Bank Artikler Bank og finansmarked
Slik er elforbruket i din kommune Artikler Energi og industri
Auka sal av landbrukseigedomar Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Størst vedforbruk i Oppland - minst i Oslo Artikler Natur og miljø
Et klimavennlig Norge Artikler Natur og miljø
Lettest for fedre å ta seg fri fra jobb Artikler Befolkning
Uskyldige spørsmål? Artikler Befolkning
Psykiske lidelser er den mest brukte diagnosen Artikler Helse