SSBs publikasjoner

Treff (8670)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Unikt valgmateriale på Internett Artikler Valg
Finnene skiller seg hyppigst Artikler Befolkning
Misforståelse om husholdningsstatistikk og singelliv Artikler Befolkning
Nordmenn på flyttetopp Artikler Befolkning
Få fødsler, mange unnfangelser Artikler Befolkning
Økt generasjonskløft for boligeiere Artikler Bygg, bolig og eiendom
Færre konflikter mellom lærere og elever Artikler Arbeid og lønn
Å gjete kongens harer Artikler Befolkning
Israelsk okkupasjon av Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) Artikler Offentlig sektor
Prisnivået nærmer seg fastlandet Artikler Priser og prisindekser
Arbeidsmarkedstiltak virker Artikler Arbeid og lønn
Færre sivilingeniører Artikler Utdanning
Historisk perspektiv på statistikk Artikler Befolkning