SSBs publikasjoner

Treff (8521)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Mest spredning av husdyrgjødsel på eng Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Fakta og fortolkning i statistikkens historie Artikler Befolkning
Over 900 feiret bursdag Artikler Befolkning
Gratulerer! Artikler Befolkning
Er toppen nådd? Artikler Transport og reiseliv
Store variasjoner i utgiftene Artikler Helse
Tallenes trollmann Artikler Befolkning
Mest for ettertiden? Artikler Befolkning
Kjører du Porsche eller Lada? Artikler Transport og reiseliv
Bilen viser kven du er Artikler Transport og reiseliv
Eget hus og hage Artikler Bygg, bolig og eiendom
Nordmenn lytter mindre på radionyhetene Artikler Kultur og fritid
Mange barn i lavinntektsgruppen Artikler Inntekt og forbruk