SSBs publikasjoner

Treff (9560)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Månedlig statistikk om lønnssummer Artikler Arbeid og lønn
Fall i Kina-importen for andre uke på rad Artikler Utenriksøkonomi
Så mange intensivsykepleiere har vi til rådighet Artikler Helse
Fortsatt ingen økning i antall konkurser Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Nesten 18 000 fagskolestudenter Artikler Utdanning
Færre vigslar enn på 25 år Artikler Befolkning
Veksten i avfallsmengdene flater ut Artikler Natur og miljø
Nedgang i antall nyregistrerte personbiler Artikler Transport og reiseliv
Liten korona-effekt på overnattingar i februar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Globale indikatorer for bærekraft samlet på én side Artikler Natur og miljø
Stor andel leier i Oslo sentrum Artikler Bygg, bolig og eiendom
Hver sjuende registrerte jeger er kvinne Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri