SSBs publikasjoner

Treff (9023)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Lågare sal av bilbensin og autodiesel i sommer Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Renta på nye lån øker Artikler Bank og finansmarked
Lågare folketal i 201 kommunar Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Færre lønnstakere til sjøs Artikler Arbeid og lønn
Færre småkommuner å stemme i Artikler Valg, Innvandring og innvandrere
Dette er de største studiestedene i Norge Artikler Utdanning,
Revidert vektgrunnlag og nytt referanseår frå neste publisering Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Økning i tjenesteforpliktelsene Artikler Bank og finansmarked
Økt fastlandseksport Artikler Utenriksøkonomi
Godt resultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Over 58 000 flere jobber Artikler
Svak auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Vekst igjen i bygge- og anleggsaktiviteten Artikler Bygg, bolig og eiendom