SSBs publikasjoner

Treff (9444)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nordmenns forbruk nest høyest i Europa Artikler Priser og prisindekser
Mindre bruk av fyringsolje i veksthusene Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Norske kvinners helse har lite å si for fallet i fruktbarheten Artikler Befolkning, Helse
Nedgang i grensetransporten for norske lastebiler Artikler Transport og reiseliv
Barnehager og skattelettelser gir flere fødsler Artikler Befolkning
Does health influence fertility? Discussion Papers no. 921 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Effects of policy on fertility: A systematic review of (quasi)experiments Discussion Papers no. 922 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utlendinger dominerer blant de som leier private hytter Artikler Transport og reiseliv
Utlendingene strømmet til Svalbard Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Nedgang i detaljhandelsinvesteringene Artikler Varehandel og tjenesteyting
Studentene tjener mindre - studerer de mer? SSB analyse Inntekt og forbruk, Utdanning
Mindre bankoverføringer fra utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Sterk investeringsvekst i 2019 Artikler Energi og industri
Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2020 Artikler Energi og industri
Gode engavlingar i 2019 Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri