SSBs publikasjoner

Treff (9988)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Færre voksne, men flere barn, tatt for lovbrudd Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
65 prosent færre flypassasjerer i 3. kvartal Artikler Transport og reiseliv
Nok et rekordår i oppdrettsnæringen Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Skigåing har blitt mindre populært Artikler Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
2,8 prosent færre jobber Artikler Arbeid og lønn
Liten oppgang i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Flere kjøpte hytte Artikler Bygg, bolig og eiendom
Konsekvenser av redusert petroleumsvirksomhet: Makroøkonomiske effekter av politiske tiltak for å redusere norsk produksjon av olje og gass Rapporter 2020/38 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri
Flere årsverk til forskning og utvikling Artikler Teknologi og innovasjon
Reviderte tall for tilgang og forbruk av energi og energiintensiteter Artikler Energi og industri
Her blir det påkjørt flest hjortevilt Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Levekårsundersøkelsen om helse 2019: Dokumentasjonsrapport Notater 2020/36 Helse
Høy vekst i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Vareeksporten nærmere fjoråret Artikler Utenriksøkonomi