SSBs publikasjoner

Treff (9751)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Meir avfall frå hushalda Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Lav fastlandseksport gjennom juni Artikler Utenriksøkonomi
Færre fekk tiltak frå barnevernet Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Behandlet flere søknader om motorferdsel på snø Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Markant nedgang i vedtatte byggesøknader Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
1 av 10 er uføretrygdet Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Dobbelt så mange bobiler de siste ti årene Artikler Transport og reiseliv
Who and how many can work from home in Norway?: Evidence from task descriptions Discussion Papers no. 935 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nordmenn valde camping i mai Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Tyngre vei til universitet og høyskole? SSB analyse Utdanning
Flere vannverk med beredskapsplan Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Helse
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Rentene fortsetter å falle Artikler Bank og finansmarked