Økonomisk utsyn

Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge

Publisert:

Overskuddet på driftsbalansen overfor utlandet økte i 2010. Eksportoverskuddet i handelen med varer og tjenester ble noe redusert, men dette oppveies av en reduksjon i underskuddet på rente- og stønadsbalansen. Etter en nedgang i disponibel realinntekt i 2009, økte disponibel realinntekt med 4,2 prosent fra 2009 til 2010.

 

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt