SSBs publikasjoner

Treff (8038)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Stor nedgang i antall flyktninger Artikler Innvandring og innvandrere
Mange innvandrer på grunn av familie Artikler Innvandring og innvandrere
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Mer energieffektiv produksjon Artikler Energi og industri
Færre bor på landbrukseiendommer Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Energiforbruket i veitransport har økt mest Artikler Energi og industri
Mer utleie av arbeidskraft i bygg og anlegg Artikler Varehandel og tjenesteyting
Nedgang sal i mai Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Public R&D Support and Firms’ Performance: A Panel Data Study Discussion Papers no. 878 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Unge viktige for å holde hjulene i gang om sommeren Artikler Arbeid og lønn
9 omkom i mai Artikler Transport og reiseliv
Mindre matjord forsvinner Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall Artikler Offentlig sektor
Nøkkeltall for KOSTRA Artikler Offentlig sektor
Høyeste oljeeksport på nesten fire år Artikler Utenriksøkonomi