SSBs publikasjoner

Treff (9568)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Norges forskningsråds næringsrettede virksomhet: Effektmålinger over perioden 2006-2018 Rapporter 2020/11 Teknologi og innovasjon
Revisions in the Norwegian National Accounts: Accuracy, unbiasedness and efficiency in preliminary figures Discussion Papers no. 924 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Vi blir stadig eldre Artikler Befolkning
Slik måles fruktbarhet i statistikken Artikler Befolkning
Svak økning i sykefraværet Artikler Arbeid og lønn, Helse
Renta på nye boliglån faller Artikler Bank og finansmarked
Rekordlav fruktbarhet for tredje år på rad Artikler Befolkning
Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal: Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra desember 2019 Rapporter 2020/10 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Strømpriser preget KPI i februar Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Nedgang i eksportprisene i februar Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Store kursgevinster øker finansformuen Artikler Offentlig sektor
Nesten 15 prosent er innvandrere Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Bruk av gjødselressurser i jordbruket 2018: Metodebeskrivelse og resultater fra en utvalgsbasert undersøkelse Rapporter 2020/9 Jord, skog, jakt og fiskeri
Estimering av leieinntekter fra næringseiendom: Oppdatert med tall for 2018 Notater 2020/7 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom