SSBs publikasjoner

Treff (9035)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mer turnusarbeid og lavere sykefravær blant unge i helse- og sosialtjenestene Artikler Arbeid og lønn, Helse
God vekst i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kjønnsdelte yrker – har innvandrere et annet mønster? Artikler Arbeid og lønn, Befolkning, Innvandring og innvandrere
Bruker nesten 4 milliardar på tannhelse i fylka Artikler Helse, Offentlig sektor
Flere unge uføre Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Omsetningen noe opp i industrien Artikler Energi og industri
Produksjonsauke i leverandørindustrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo SSB analyse Sosiale forhold og kriminalitet
For whom are cities good places to live? Discussion Papers no. 910 Nasjonalregnskap og konjunkturer
411 kilo avfall per innbyggjar Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Mindre vanlig med alderspensjon for menn tidlig i 60-åra Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
5 lokale folkeavstemninger i 2018 Artikler Valg
Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?: Demografi, utdanning, arbeid og inntekt Rapporter 2019/21 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Fall i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Få med innvandrerbakgrunn underviser i grunnskolen Artikler Utdanning