SSBs publikasjoner

Treff (8670)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Par med barn får utbetalt mest i sosialhjelp Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Kraftigere inntektsvekst i det offentlige Artikler Offentlig sektor
Detaljhandelen opp i januar etter svake desembertall Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Arbeidsløysa på 3,7 prosent Artikler Arbeid og lønn
Hvordan går det med unge som faller utenfor? Artikler Arbeid og lønn
Varekonsum opp i januar Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Likestilling og familie SSB skole Befolkning
Kjønnsforskjeller i utdanning og arbeid SSB skole Befolkning
Betydelig nedgang i våpeneksporten i 2018 Artikler Utenriksøkonomi
Flere menn i kvinnedominerte utdanningsprogram Artikler Utdanning, Offentlig sektor
Rekordhøy strømpris for husholdninger Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Sysselsettingsvekst i alle fylker Artikler Arbeid og lønn, Svalbard
Norges sykefravær passerte Sveriges og Nederlands etter lovendringer SSB analyse Arbeid og lønn
Solid vekst i næringslivets FoU-aktivitet Artikler Teknologi og innovasjon