SSBs publikasjoner

Treff (8919)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Historisk statistikk for olje- og gassvirksomheten: Tidsserier og dokumentasjon Notater 2019/22 Energi og industri
Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2019 Artikler Energi og industri
Samlede investering er ventet å øke i 2020 Artikler Energi og industri
Stadig flere reiser kollektivt Artikler Transport og reiseliv
Rentene økte i mars Artikler Bank og finansmarked
Tre av fire reiser var innenlands Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Fortsatt økt grensehandel Artikler Varehandel og tjenesteyting
Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger: Hvem bosettes hvor, og hva er sammenhengen mellom bosettingskommunens egenskaper og videre integreringsutfall? Rapporter 2019/13 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Liten nedgang i investeringer i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
44 prosent av norske varebiler brukes mest til privat kjøring Artikler Transport og reiseliv
To av tre AKU-ledige innvandrere er ikke registrert hos NAV Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Fortsatt høy strømpris for husholdninger Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Arbeidsløysa på 3,5 prosent Artikler Arbeid og lønn
Solrik sommar ga meir frukt og mindre grønsaker Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen: Indikatorer beregnet for Skoleporten 2019 Notater 2019/21 Utdanning