SSBs publikasjoner

Treff (8521)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Kulturstatistikk 2017 Statistiske analyser 160 Kultur og fritid
9 av 10 kroner til drift dekket av offentlig tilskudd Artikler Utdanning
Stabilt sykefravær Artikler Arbeid og lønn, Helse
Stor auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Prisoppgang på nye boliger Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Store forskjeller i pengebruk mellom norske sykehus Artikler Helse
Voksne i grunnskoleopplæring: En kartlegging av eksisterende registreringer og vurdering av alternative individrapporteringer Notater 2018/47 Utdanning
Regional variation in healthcare utilization and mortality Discussion Papers no. 890 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Klimagassutslipp ned 1,6 prosent Artikler Natur og miljø
1,53 millioner tonn farlig avfall Artikler Natur og miljø,
God vekst i Fastlands-BNP i oktober Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Strømpriser preget KPI i november Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Kraftig prisfall på råolje Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Norskfødte barn av innvandrere har lavere sysselsetting SSB analyse Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Kurs for elever i videregående skole SSB skole Utdanning