Auka sal av petroleumsprodukt

Publisert:

I april enda samla sal av petroleumsprodukt på 580 millionar liter, ein auke på 3,9 prosent samanlikna med same månad i fjor.

At førre års aprilsal var hardt råka av koronasituasjonen bidreg til auken no. I april 2021 vart det selt 221 millionar liter autodiesel, 27 millionar liter meir enn same månad i fjor. Salet av bilbensin gjekk opp 6 millionar liter og enda på 71 millionar liter.

Figur 1. Salg av petroleumsprodukt i april 2021. Millionar liter

Andre produkter Fyringsparafin og fyringsolje Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2021 25 3 23 162 77 221 71

Auka sal til vegtrafikk hittil i år

Frå januar til april i år er det samla selt 1198 millionar liter bilbensin og autodiesel. Det er 40 millionar liter meir enn i same periode i fjor, og svarar til ein auke i salet på 3,5 prosent.

1 Omfattar tungdestillater, tungolje, flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt. Januar til april 2020 og 2021

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2020 276 882 300 675 241 17 80
2021 277 921 314 623 96 19 57

Kontakt