Næringsliv

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privat næringsliv; foretak og virksomheter.

Landbruksundersøkelsen 2018

Statistisk sentralbyrå samler hvert år inn statistikk fra et utvalg jordbruksbedrifter i landbruket. I 2018 er hovedtema for undersøkelsen arbeidsinnsats og forbruk av energi.

Datainnsamlingen skal gi grunnlag for offisiell statistikk til bruk både innen privat og offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging, forskning og veiledning.

Organisasjonene i landbruket og myndighetene bruker statistikken, blant annet som grunnlag i de årlige jordbruksforhandlingene.

 

Landbruksundersøkelsen 2018

Alle undersøkelser foretak

Vis kun undersøkelser som pågår

Kontakt