366566
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar
366566
statistikk
2019-05-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
true

Utenrikshandel med varer

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

997,4

milliarder kroner – eksporten i 2018

Utenrikshandel med varer
Milliarder kronerAndel i prosentEndring i prosent
201820182017 - 2018
Import710,3100,03,8
Skip og oljeplattformer2,80,4-87,6
 
Eksport997,4100,015,5
Råolje261,326,217,2
Naturgass265,426,630,7
Naturlige gasskondensater6,80,735,6
Skip og oljeplattformer8,40,8-41,0
Fastlandseksport455,445,78,9
 
Handelsbalansen287,0.60,1
Handelsbalansen fastland-252,1.-3,6

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Import og eksport av varer, etter anvendelsesområde (BEC)

Import og eksport av varer, etter anvendelsesområde (BEC)
2018
ImportEksport
Millioner kronerAndel i prosentMillioner kronerAndel i prosent
1Tallene viser proviant og forbruksartikler til norsk del av kontinentalsokkelen og til utenlandske skip og fly. På grunn av stort varespekter med små verdier, er det opprettet egne samlevarenumre for publisering.
I alt710 335100,0997 363100,0
 
Investeringsvarer144 24220,347 6504,8
Transportmidler ekskl. personbiler33 0574,712 0571,2
Andre investeringsvarer, utenom skip og plattformer111 18515,735 5933,6
Vareinnsats232 59632,7184 73818,5
Matvarer12 3231,72 7010,3
Deler til maskiner og transportmidler66 9899,437 5073,8
Annen vareinnsats153 28521,6144 53014,5
Byggevarer85 13112,026 6322,7
Energivarer43 6216,1620 96962,3
Bensin, diesel og lette fyringsoljer11 1601,639 1953,9
Råolje og øvrige brenselsstoffer28 9624,1573 89457,5
Elektrisk strøm3 4990,57 8800,8
Konsumvarer153 75121,6117 02511,7
Varige konsumvarer29 5954,24 0710,4
Herav transportmidler ekskl. personbiler6 0550,94990,1
Mindre varige konsumvarer41 8015,92 9250,3
Ikke-varige konsumvarer82 35511,6110 02911,0
Herav matvarer41 2395,8100 74110,1
Personbiler50 5417,13390,0
Uklassifiserte varer14520,1110,0

Tabell 2 
Import og eksport av varer, etter produktgruppe (CPA)

Import og eksport av varer, etter produktgruppe (CPA)
2018
ImportEksport
Millioner kronerAndel i prosentMillioner kronerAndel i prosent
1Disse tallene omfatter i all hovedsak handel med eldre skip , fly og oljeplattformer.
I alt710 335100,0997 363100,0
 
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske18 5472,663 0776,3
01 Produkter fra jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell16 4882,35330,1
02 Produkter fra skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk5260,11 9610,2
03 Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst1 5330,260 5836,1
 
Bergverksdrift og utvinning24 5483,5532 12653,4
05 Steinkull og brunkull1 1210,21030,0
06 Råolje og naturgass14 0112,0526 76852,8
07 Metallholdig malm6 1990,91 1860,1
08 Bryting og bergverksdrift ellers3 2170,54 0680,4
 
Bearbeidede varer655 19092,2384 14038,5
10 Næringsmidler42 9636,045 6394,6
11 Drikkevarer6 8121,09980,1
12 Tobakksvarer3 3710,5120,0
13 Tekstiler8 2951,21 5420,2
14 Klær20 6352,91 0820,1
15 Lær og lærvarer7 9391,13340,0
16 Trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler14 6332,13 5190,4
17 Papir og papirvarer8 9981,38 0210,8
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak220,010,0
19 Koks og raffinerte petroleumsprodukter28 0333,986 4458,7
20 Kjemikalier og kjemiske produkter43 8536,241 7324,2
21 Farmasøytiske råvarer og preparater20 1732,816 0581,6
22 Gummi- og plastprodukter22 4243,24 2000,4
23 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter10 8701,52 8150,3
24 Metaller51 3957,268 7296,9
25 Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr40 8675,88 7310,9
26 Datamaskiner og elektroniske og optiske produkter62 9908,919 8902,0
27 Elektrisk utstyr39 2575,514 6271,5
28 Maskiner og utstyr ikke nevnt annet sted74 42110,532 1003,2
29 Motorvogner og tilhengere77 75510,97 7150,8
30 Andre transportmidler37 1475,215 3391,5
31 Møbler14 9482,12 3180,2
32 Annen industriproduksjon17 3882,42 2950,2
 
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning3 4990,57 8800,8
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning3 4990,57 8800,8
 
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet3 7120,55 6100,6
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann, slam fra renseanlegg00,0-0,0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall3 7120,55 6100,6
 
Informasjon og kommunikasjon4 2450,67980,1
58 Forlagsvirksomhet4 0760,67780,1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak1680,0200,0
 
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting40,000,0
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse10,000,0
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet30,000,0
 
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter5910,13590,0
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning4720,13300,0
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet1190,0290,0
 
Annen tjenesteyting-0,0-0,0
96 Annen personlig tjenesteyting-0,0-0,0
 
Ufordelt produktgruppe1-0,03 3720,3
00 Uoppgitt-0,03 3720,3

Tabell 3 
Import og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kroner

Import og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kroner
ImportEksportHandelsbalansen
201720182017201820172018
I alt684 335710 335863 624997 363179 289287 028
 
Handelsområder
Norden133 381144 581114 625136 047-18 755-8 534
EFTA10 20110 4827 6868 439-2 515-2 043
EU403 259433 349695 355817 511292 095384 162
OECD531 370544 541770 791903 359239 421358 818
Utviklingsland126 438130 86362 45169 579-63 987-61 284
MUL - minst utviklede land4 2094 2673 3665 094-843827
 
Verdensdeler og land
Europa435 659469 667715 853837 205280 194367 538
Belgia10 46111 10240 68752 14930 22641 047
Danmark37 00638 93139 79646 2052 7897 275
Estland5 4125 8221 5391 588-3 873-4 234
Finland14 90816 45213 32016 861-1 588408
Frankrike20 85522 64354 78665 70733 93143 065
Hellas6848031 1431 004459201
Irland5 7684 9119 85210 4274 0845 516
Island2 2452 4724 5205 4932 2753 021
Italia20 87922 67711 33913 230-9 540-9 447
Litauen7 4158 5176 2036 269-1 211-2 248
Nederland27 21025 96483 311105 88156 10279 916
Polen23 01224 28819 07922 492-3 932-1 796
Portugal2 4862 5994 9785 2742 4922 675
Romania2 4304 001924872-1 506-3 129
Russland12 65916 7472 0872 468-10 572-14 279
Slovakia3 3453 712312479-3 033-3 234
Spania13 71514 50019 52117 4465 8062 945
Storbritannia32 26438 492190 670215 856158 406177 364
Sveits7 8947 9503 1542 946-4 741-5 005
Sverige78 42085 85456 03166 744-22 388-19 110
Tsjekkia7 2918 2581 9741 987-5 318-6 271
Tyrkia7 0556 2986 9285 867-127-432
Tyskland75 90677 431133 750159 34657 84381 915
Ungarn2 7402 9768841 096-1 856-1 880
Østerrike5 0596 3932 1472 212-2 912-4 181
Andre land i Europa8 5409 8746 9187 306-1 622-2 568
 
Asia162 904136 86571 43572 192-91 468-64 673
Hong Kong9691 1211 5921 809623688
India3 9374 5382 4792 365-1 457-2 173
Japan14 31913 28710 06311 601-4 256-1 686
Kina67 31771 32517 07920 958-50 237-50 367
Malaysia3 4693 5582 1341 561-1 336-1 997
Singapore2 8853 1129 6254 8646 7401 752
Sør-Korea46 90219 4508 28511 249-38 617-8 201
Taiwan4 1744 1691 6941 852-2 480-2 317
Thailand5 8453 4252 5862 331-3 259-1 094
Vietnam4 3654 8082 9881 690-1 377-3 118
Andre land i Asia8 7228 07212 91011 9124 1883 840
 
Nord- og Mellom-Amerika61 26676 62756 05958 355-5 208-18 272
Canada13 34216 8809 8887 484-3 454-9 395
USA44 12754 81538 60846 685-5 519-8 130
Andre land i Nord- og Mellom-Amerika3 7974 9327 5634 1863 766-746
 
Sør-Amerika14 38316 6975 7856 994-8 598-9 702
Brasil9 74411 6284 1813 802-5 564-7 826
Chile9609816361 279-324298
Peru1 5571 813109142-1 448-1 671
Andre land i Sør-Amerika2 1222 2758591 771-1 262-503
 
Afrika8 5838 36012 52518 9953 94210 635
Angola2541231 3671 3161 1121 193
Botswana172181-0-172-181
Sør-Afrika2 3232 8897021 309-1 621-1 580
Andre land i Afrika5 8345 16710 45616 3704 62311 203
 
Oseania1 5392 1191 9673 6224281 503
Australia1 1421 7701 6052 387463617
New Zealand393344246985-146641
Andre land i Oseania45116250112245

Tabell 4 
Import og eksport av varer (import utenom skip og oljeplattformer og fastlandseksport), etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kroner

Import og eksport av varer (import utenom skip og oljeplattformer og fastlandseksport), etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kroner
Import utenom skip og oljeplattformerFastlandseksportHandelsbalansen
201720182017201820172018
I alt661 447707 503418 165455 410-243 281-252 093
 
Handelsområder
Norden133 122144 31179 88890 537-53 234-53 774
EFTA9 99310 4667 6268 439-2 368-2 027
EU399 511432 740272 482301 717-127 028-131 022
OECD510 539542 709335 618372 363-174 921-170 346
Utviklingsland123 848129 69259 57564 007-64 273-65 685
MUL - minst utviklede land4 1194 1423 1885 082-931940
 
Verdensdeler og land
Europa430 254468 614291 711321 920-138 543-146 693
Belgia10 46111 10214 81617 4854 3556 384
Danmark37 00038 85824 30629 856-12 694-9 002
Estland5 4125 8221 5391 588-3 873-4 234
Finland14 87516 2837 5537 886-7 322-8 396
Frankrike20 85522 64314 48015 426-6 375-7 216
Hellas6848031 0531 000369197
Irland5 7374 9114 0054 097-1 732-814
Island2 0382 4564 4595 4932 4223 037
Italia18 56422 6778 7819 120-9 782-13 557
Litauen7 4128 5164 0824 278-3 330-4 237
Nederland27 12425 92741 02653 80513 90127 878
Polen22 94324 28817 65918 412-5 284-5 876
Portugal2 4862 5994 8894 5322 4031 933
Romania2 4304 001924872-1 506-3 129
Russland12 65916 7472 0302 329-10 629-14 419
Slovakia3 3453 712312479-3 033-3 234
Spania13 51714 50010 49911 317-3 019-3 183
Storbritannia32 14538 21334 86436 4592 719-1 754
Sveits7 8947 9503 1542 946-4 741-5 005
Sverige78 40885 84342 84746 614-35 561-39 228
Tsjekkia7 2918 2581 9741 987-5 318-6 271
Tyrkia5 6075 8715 9245 461317-410
Tyskland75 02977 39231 35430 777-43 675-46 615
Ungarn2 7402 9768841 096-1 856-1 880
Østerrike5 0596 3932 1472 212-2 912-4 181
Andre land i Europa8 5399 8736 1506 393-2 389-3 480
 
Asia145 980135 25068 93964 594-77 040-70 656
Hong Kong9698681 5921 766623898
India3 9374 5382 1142 365-1 823-2 173
Japan13 58413 28710 06311 147-3 520-2 140
Kina66 96370 74517 00418 897-49 958-51 848
Malaysia3 4693 5582 1341 561-1 336-1 997
Singapore2 1913 1128 6264 7666 4351 654
Sør-Korea32 20918 6697 7737 601-24 435-11 068
Taiwan4 1744 1691 6941 690-2 480-2 479
Thailand5 8453 4252 4602 129-3 385-1 297
Vietnam3 9414 8082 9881 690-952-3 118
Andre land i Asia8 6988 07112 49110 9823 7932 911
 
Nord- og Mellom-Amerika60 81976 62737 75543 260-23 063-33 366
Canada13 34216 8804 3803 968-8 962-12 911
USA44 12754 81530 65436 218-13 473-18 597
Andre land i Nord- og Mellom-Amerika3 3504 9322 7213 074-629-1 858
 
Sør-Amerika14 38316 6975 7855 405-8 598-11 292
Brasil9 74411 6284 1813 631-5 564-7 997
Chile960981636718-324-263
Peru1 5571 813109142-1 448-1 671
Andre land i Nord- og Sør-Amerika2 1222 275859914-1 262-1 361
 
Afrika8 4738 19712 10017 4793 6279 282
Angola2541231 3671 3161 1121 193
Botswana172181-0-172-181
Sør-Afrika2 3232 851702778-1 621-2 073
Andre land i Afrika5 7245 04210 031-5 3794 30810 343
 
Oseania1 5372 1191 8752 752338632
Australia1 1421 7701 6052 387463617
New Zealand393344246311-146-32
Andre land i Oseania2524542249

Tabell 5 
Import av varer, største handelspartnere

Import av varer, største handelspartnere
Millioner kronerAndel i prosent
2016201720182018
I alt629 042684 335710 335100,0
 
Sverige72 63078 42085 85412,1
Tyskland72 82475 90677 43110,9
Kina67 13067 31771 32510,0
USA38 97344 12754 8157,7
Danmark34 01037 00638 9315,5
Storbritannia30 79632 26438 4925,4
Nederland24 36327 21025 9643,7
Polen21 47323 01224 2883,4
Italia18 27920 87922 6773,2
Frankrike20 01920 85522 6433,2
Sør-Korea27 13146 90219 4502,7
Canada10 87013 34216 8802,4
Russland9 75512 65916 7472,4
Finland14 66714 90816 4522,3
Spania13 82913 71514 5002,0

Tabell 6 
Eksport av varer, største handelspartnere

Eksport av varer, største handelspartnere
Millioner kronerAndel i prosent
2016201720182018
I alt751 583863 624997 363100,0
 
Storbritannia155 448190 670215 85621,6
Tyskland106 695133 750159 34616,0
Nederland79 88383 311105 88110,6
Sverige48 25256 03166 7446,7
Frankrike50 45554 78665 7076,6
Belgia32 70640 68752 1495,2
USA31 33638 60846 6854,7
Danmark29 93639 79646 2054,6
Polen17 39919 07922 4922,3
Kina19 76017 07920 9582,1
Spania13 70319 52117 4461,7
Finland9 96213 32016 8611,7
Italia9 85011 33913 2301,3
Japan10 25510 06311 6011,2
Sør-Korea10 7588 28511 2491,1

Tabell 7 
Fastlandseksport av varer, største handelspartnere

Fastlandseksport av varer, største handelspartnere
Millioner kronerAndel i prosent
2016201720182018
I alt386 536418 165455 410100,0
 
Nederland34 33541 02653 80511,8
Sverige37 31642 84746 61410,2
Storbritannia29 68634 86436 4598,0
USA25 97230 65436 2188,0
Tyskland29 58431 35430 7776,8
Danmark22 20524 30629 8566,6
Kina18 76617 00418 8974,1
Polen17 15317 65918 4124,0
Belgia11 97314 81617 4853,8
Frankrike16 06714 48015 4263,4
Spania9 67010 49911 3172,5
Japan10 25510 06311 1472,4
Italia8 5108 7819 1202,0
Finland7 3967 5537 8861,7
Sør-Korea10 3667 7737 6011,7

Tabell 8 
Import av varer, varegrupper etter SITC

Import av varer, varegrupper etter SITC
Millioner kronerEndring i prosent
2016201720182017 - 2018
I alt629 042684 335710 3353,8
 
0 Matvarer og levende dyr43 20943 38346 1046,3
00 Levende dyr, utenom gruppe 03175232201-13,5
01 Kjøtt og kjøttvarer1 7241 4911 406-5,7
02 Meierivarer og egg1 2321 2501 39611,7
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr4 5314 4044 86710,5
04 Korn og kornvarer5 2325 2096 08316,8
05 Grønnsaker og frukt11 95112 10212 5343,6
06 Sukker, sukkervarer og honning1 7121 6701 497-10,4
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3 9904 1033 701-9,8
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)6 7436 9517 76011,6
09 Forskjellige matvarer5 9195 9706 65811,5
 
1 Drikkevarer og tobakk8 9429 62110 0013,9
11 Drikkevarer5 9236 1936 6307,1
12 Tobakk og tobakksvarer3 0183 4283 371-1,7
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer31 70637 61346 05922,5
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå25162238,2
22 Oljefrø og oljeholdige frukter1 9092 0011 888-5,6
23 Rågummi12413115316,4
24 Tømmer, trelast og kork4 5124 7254 8743,2
25 Papirmasse og papiravfall554524503-3,9
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd1111191211,8
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3 0872 9673 48817,5
28 Malmer og avfall av metall18 55724 12431 89232,2
29 Animalske og vegetabilske råvarer2 8273 0063 1173,7
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm23 10832 78146 79542,8
32 Kull, koks og briketter1 6682 1082 40414,1
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter18 96227 98839 55741,3
34 Gass, naturlig og tilvirket1 0129641 33538,4
35 Elektrisk strøm1 4661 7213 499103,4
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks7 1307 1237 2451,7
41 Dyrefett og -oljer3 3362 7713 14813,6
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert3 5914 1213 854-6,5
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet2032312435,0
 
5 Kjemiske produkter62 75869 13272 2244,5
51 Organiske kjemiske produkter8 3188 8489 6729,3
52 Uorganiske kjemiske produkter4 6845 3195 5885,1
53 Farge- og garvestoffer3 3383 5273 7857,3
54 Medisiner, farmasøytiske produkter16 01618 87219 6664,2
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter7 2807 6238 1326,7
56 Kunstgjødsel2 7702 5283 06521,2
57 Plastråstoffer4 5884 8475 0293,8
58 Plast, halvfabrikata5 6135 7836 2668,4
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt10 15211 78511 021-6,5
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale105 248119 490107 003-10,5
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn567568536-5,7
62 Varer av gummi, i.e.n.5 1535 2565 6848,2
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)7 3157 6187 8212,7
64 Papir, papp og varer derav7 6107 6207 7712,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer7 1527 6218 2167,8
66 Varer av ikke-metalliske mineraler9 2239 46810 0175,8
67 Jern og stål13 75914 67216 29411,1
68 Metaller, unntatt jern og stål8 2579 63411 65020,9
69 Varer av metaller, i.e.n.46 21357 03339 013-31,6
 
7 Maskiner og transportmidler245 468264 566271 3452,6
71 Kraftmaskiner og -utstyr9 35511 22715 74540,2
72 Maskiner for spesielle industrier24 81724 15426 57110,0
73 Metallbearbeidingsmaskiner1 4501 4631 78822,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr31 84630 36734 75214,4
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr16 78417 14819 14111,6
76 Telekommunikasjonsapparater24 38426 28326 6521,4
77 Elektriske maskiner og apparater31 50133 22437 51812,9
78 Kjøretøyer for veg69 25178 40480 7463,0
79 Andre transportmidler36 07942 29628 431-32,8
 
8 Forskjellige ferdigvarer100 36399 467102 3962,9
81 Prefabrikerte bygninger9 4069 2119 5233,4
82 Møbler og deler14 83615 49415 7371,6
83 Reiseeffekter, vesker og liknende1 6431 7601 8505,2
84 Klær og tilbehør til klær20 01820 56821 3573,8
85 Fottøy5 4545 5055 7995,3
87 Vitenskapelige og tekniske instrument16 36115 89016 4823,7
88 Fotografiske og optiske artikler, ur2 9203 0833 1813,2
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.29 72627 95728 4671,8
 
9 Andre varer og transaksjoner1 1101 1581 1630,5
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag---.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art4834174528,3
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler16101777,1
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)611731694-5,0

Tabell 9 
Eksport av varer, varegrupper etter SITC

Eksport av varer, varegrupper etter SITC
Millioner kronerEndring i prosent
2016201720182017 - 2018
1Av konfidensialitetshensyn kan ikke varegruppe 56 publiseres separat, den er derfor slått sammen med varegruppe 59.
I alt751 583863 624997 36315,5
 
0 Matvarer og levende dyr95 25498 357103 2945,0
00 Levende dyr, utenom gruppe 0365377499,0
01 Kjøtt og kjøttvarer224288278-3,6
02 Meierivarer og egg777767742-3,3
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr89 17092 22096 1324,2
04 Korn og kornvarer3133814066,7
05 Grønnsaker og frukt24517120017,3
06 Sukker, sukkervarer og honning75445320,5
07 Kaffe, te, kakao, krydderier34637942411,8
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)2 4502 4493 25432,8
09 Forskjellige matvarer1 5891 6201 7316,9
 
1 Drikkevarer og tobakk9969161 01010,2
11 Drikkevarer98190699810,1
12 Tobakk og tobakksvarer16101220,8
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer14 82916 56117 9238,2
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå698700573-18,1
22 Oljefrø og oljeholdige frukter4778,1
23 Rågummi434941-16,5
24 Tømmer, trelast og kork3 1193 2783 79115,7
25 Papirmasse og papiravfall2 5862 9022 805-3,3
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd2542602714,0
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3 7773 7134 20213,2
28 Malmer og avfall av metall3 9935 2375 75910,0
29 Animalske og vegetabilske råvarer35441647414,1
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm398 890500 134621 48124,3
32 Kull, koks og briketter5325910677,9
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter219 164271 462324 91419,7
34 Gass, naturlig og tilvirket173 746222 802288 58229,5
35 Elektrisk strøm5 4485 8107 88035,6
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks2 2002 1242 39312,7
41 Dyrefett og -oljer1 0631 0541 25018,6
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert528499403-19,1
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet61057174029,5
 
5 Kjemiske produkter49 51354 68259 7639,3
51 Organiske kjemiske produkter13 74915 83716 9807,2
52 Uorganiske kjemiske produkter7 4328 1648 7647,4
53 Farge- og garvestoffer1 5741 8191 9909,4
54 Medisiner, farmasøytiske produkter5 8786 3677 77722,2
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter1 3581 4211 5468,8
56 Kunstgjødsel1::::
57 Plastråstoffer5 0745 5405 9166,8
58 Plast, halvfabrikata1 2931 5831 491-5,8
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt13 15413 95115 2999,7
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale72 46781 23584 7254,3
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn818176-5,6
62 Varer av gummi, i.e.n.664758711-6,2
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)1 4161 5601 6384,9
64 Papir, papp og varer derav5 2325 1145 64110,3
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer1 5651 5291 6044,9
66 Varer av ikke-metalliske mineraler1 5061 6481 593-3,4
67 Jern og stål12 09815 05614 592-3,1
68 Metaller, unntatt jern og stål40 28247 27950 2366,3
69 Varer av metaller, i.e.n.9 6228 2108 6355,2
 
7 Maskiner og transportmidler90 85984 71583 175-1,8
71 Kraftmaskiner og -utstyr7 0007 6857 174-6,7
72 Maskiner for spesielle industrier12 79410 37411 80513,8
73 Metallbearbeidingsmaskiner601775613-20,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr20 40014 78316 1699,4
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr2 3142 5592 7346,9
76 Telekommunikasjonsapparater5 2406 1476 3122,7
77 Elektriske maskiner og apparater14 59513 30714 5919,6
78 Kjøretøyer for veg6 9667 4318 0458,3
79 Andre transportmidler20 94921 65515 731-27,4
 
8 Forskjellige ferdigvarer25 78924 10122 762-5,6
81 Prefabrikerte bygninger1 4331 5041 428-5,1
82 Møbler og deler2 8762 7862 779-0,2
83 Reiseeffekter, vesker og liknende959411218,6
84 Klær og tilbehør til klær755914890-2,7
85 Fottøy13313616521,4
87 Vitenskapelige og tekniske instrument13 26010 2999 672-6,1
88 Fotografiske og optiske artikler, ur278256239-6,8
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.6 9598 1107 477-7,8
 
9 Andre varer og transaksjoner7867998374,8
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag---.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art0511102,9
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler1632-31,7
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)7717918254,2

Tabell 10 
Import av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner

Import av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
2018
Total importMatvarer og levende dyr (SITC 0)Drikkevarer og tobakk (SITC 1)Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselsstoffer (SITC 2)Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm (SITC 3)Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks (SITC 4)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)Andre varer og transaksjoner (SITC 9)
I alt710 33546 10410 00146 05946 7957 24572 224107 003271 345102 3961 163
 
EU (inkl. Norden)433 34929 0569 12516 76331 7822 51351 82170 183166 62954 3651 111
Norden144 58110 7522 6518 58919 4891 70213 53127 45740 54218 8411 028
Utviklingsland130 86310 52918813 6381 0602 0964 03513 84848 81336 62235
Russland16 7471 369176595 0101 7901 4226 226791750
India4 5388631530295301 3105091 2420
Kina71 3251 020140268112 0027 73136 84223 23019
Japan13 28777614405582 5139 0441 0710
Singapore3 11219166111 4121527407220
Sør-Korea19 45034152863349 6179 0453530
USA54 8151 0332216168 0913387 9402 10528 4935 96910
Canada16 8803201812 721003202562 0024230
Brasil11 6283 12417 034002221991 015268
Sør-Afrika2 889508491 33602125334595128

Tabell 11 
Eksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner

Eksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
2018
Eksport i altMatvarer og levende dyr (SITC 0)Drikkevarer og tobakk (SITC 1)Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselsstoffer (SITC 2)Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm (SITC 3)Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks (SITC 4)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)Andre varer og transaksjoner (SITC 9)
I alt997 363103 2941 01017 923621 4812 39359 76384 72583 17522 762837
 
EU (inkl. Norden)817 51168 93265514 907567 3981 30335 42868 50647 22413 046112
Norden136 04717 1143714 81065 0655309 74116 02616 5395 82625
Utviklingsland69 57913 355372 10017 21236315 0005 03314 1542 3240
Russland2 46835911203228869282017210 135
India2 3652203980378178431364220
Japan11 6014 40121202 428141 3331 4771 6162100
Kina20 9583 742209932 116298 2171 0993 9457970
Singapore4 8645981689527252251 8955160
Sør-Korea11 2492 8011673 649337361 1482 182631-
USA46 6856 50316323719 3825013 7395 2527 6563 2520
Canada7 4846519254 791252586657732880
Brasil3 802893392171101 137641725131-
Sør-Afrika1 3092940205322100572257852

Tabell 12 
Fastlandseksport etter produksjonsfylke

Fastlandseksport etter produksjonsfylke
Millioner kronerEndring i prosent
2016201720182017 - 2018
1Med produksjonsfylke forstås det fylke der verdiskapningen er størst. I de situasjoner hvor eksporten består av en blanding av varer fra flere fylker og hvor produksjonsfylket er vanskelig å fastslå, oppgis at varene har sin opprinnelse fra flere fylker. Øker en importert innsatsvare sin verdi til over det dobbelte, regnes varen som norsk produksjon. I motsatt fall anses det som eksport av vare produsert i utlandet.
2Med uoppgitt fylke menes der det ikke foreligger opplysninger om produksjonsfylke.
Hele landet386 536418 543455 4108,8
 
Produksjonsfylke
Østfold16 33016 74816 8720,7
Akershus6 6265 3236 57023,4
Oslo8 5808 5657 416-13,4
Hedmark3 8163 9644 38610,6
Oppland6 2296 9417 5488,7
Buskerud12 83514 02312 071-13,9
Vestfold14 94220 70923 55613,7
Telemark18 55721 00623 0809,9
Aust-Agder3 4703 0253 38211,8
Vest-Agder27 77729 14832 39711,1
Rogaland32 43437 09342 53614,7
Hordaland56 45066 57678 87218,5
Sogn og Fjordane13 37714 27913 716-3,9
Møre og Romsdal38 73340 09840 5031,0
Sør-Trøndelag (-2017)16 94419 435..
Nord-Trøndelag (-2017)6 9815 958..
Trøndelag..27 737.
Nordland25 50727 38728 5474,2
Troms - Romsa7 7898 77410 22616,5
Finnmark - Finnmárku5 7186 3436 5393,1
Svalbard5315710380,7
Jan Mayen---.
Norske varer med opprinnelse fra flere fylker14 47115 91018 25314,7
Reeksport av varer produsert i utlandet141 92440 61242 8565,5
Uoppgitt fylke26 5166 5718 24025,4

Tabell 13 
Fastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kroner

Fastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
2018
Total fastlandseksportFordeling etter SITC
Matvarer, drikkevarer og tobakk (SITC 0 og 1)Fisk (undergruppe 03 av SITC 0)Råvarer, unntatt brenselsstoffer (SITC 2 og 4)Brenselsstoffer (SITC 3)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)
1Med produksjonsfylke forstås det fylke der verdiskapningen er størst. I de situasjoner hvor eksporten består av en blanding av varer fra flere fylker og hvor produksjonsfylket er vanskelig å fastslå, oppgis at varene har sin opprinnelse fra flere fylker. Øker en importert innsatsvare sin verdi til over det dobbelte, regnes varen som norsk produksjon. I motsatt fall anses det som eksport av vare produsert i utlandet.
2Med uoppgitt fylke menes der det ikke foreligger opplysninger om produksjonsfylke.
Hele landet455 410104 30496 13220 31687 95559 76384 72575 58522 762
 
Produksjonsfylke
Østfold16 8721 057462 23685 1874 0923 989305
Akershus6 5708104717143 5622621 166594
Oslo7 4166205736774 2392801 166737
Hedmark4 38611661 8722257979753407
Oppland7 5484472309831 3063 7892 087
Buskerud12 07148071721 0819857 3451 894
Vestfold23 556169977813 2241 3583 7752 5151 737
Telemark23 0802323476436617 1072 2331 847532
Aust-Agder3 38239012750::821143
Vest-Agder32 39716214524899 39020 4441 854291
Rogaland42 5364 2982 9201 94520 0701 08710 3583 6901 088
Hordaland78 87214 14313 7781 69945 2413828 4627 6841 260
Sogn og Fjordane13 7164 7934 6714281::137129
Møre og Romsdal40 50320 63919 8691 87643 9847 2204 4942 285
Sør-Trøndelag (-2017).........
Nord-Trøndelag (-2017).....::..
Trøndelag27 73718 64318 3541 1730::1 2801 220
Nordland28 54714 32414 002942-:8 370:30
Troms - Romsa10 2269 2479 192900::466
Finnmark - Finnmárku6 5395 5325 5253835452:19:
Svalbard1031-0103---0
Jan Mayen---------
Norske varer med opprinnelse fra flere fylker18 2536 4935 7852 9927 88417311251980
Reeksport av varer produsert i utlandet142 8569972957304724 1493 83926 2606 409
Uoppgitt fylke128 2401 5441 38640044737103 6091 500

Tabell 14 
Import av næringsmidler og drikkevarer, varegrupper etter SITC

Import av næringsmidler og drikkevarer, varegrupper etter SITC1
Millioner kronerEndring i prosentTonnTonnTonnEndring i prosent
2016201720182017 - 20182016201720182017 - 2018
1Næringsmidler og drikkevarer er i hovedsak basert på WTOs definisjon (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/technotes_e.htm) og er definert som summen av varegruppe 0,11,22 og 4 i SITC-nomenklaturen.
I alt58 17158 70161 8675,44 758 3234 842 2505 366 97510,8
 
00 Levende dyr, utenom gruppe 03175232201-13,5698759664-12,5
01 Kjøtt og kjøttvarer1 7241 4911 406-5,729 88923 97619 342-19,3
02 Meierivarer og egg1 2321 2501 39611,728 52227 02329 1828,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr4 5314 4044 86710,5228 547214 646213 749-0,4
04 Korn og kornvarer5 2325 2096 08316,8660 983637 379910 77642,9
05 Grønnsaker og frukt11 95112 10212 5343,6860 128879 236971 27410,5
06 Sukker, sukkervarer og honning1 7121 6701 497-10,4211 389209 945199 685-4,9
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3 9904 1033 701-9,886 89787 40982 564-5,5
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)6 7436 9517 76011,6819 412899 1521 042 94216,0
09 Forskjellige matvarer5 9195 9706 65811,5447 869409 689451 71410,3
11 Drikkevarer5 9236 1936 6307,1249 734277 891285 2722,7
22 Oljefrø og oljeholdige frukter1 9092 0011 888-5,6449 434459 382428 032-6,8
41 Dyrefett og -oljer3 3362 7713 14813,6194 636192 618207 8307,9
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert3 5914 1213 854-6,5473 445509 688508 687-0,2
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet2032312435,011 98213 45715 26213,4

Tabell 15 
Import av næringsmidler og drikkevarer, etter varegrupper (SITC) og utvalgte handelsområder

Import av næringsmidler og drikkevarer, etter varegrupper (SITC) og utvalgte handelsområder1
Millioner kronerEndring i prosent
2016201720182017 - 2018
1Næringsmidler og drikkevarer er i hovedsak basert WTOs definisjon (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/technotes_e.htm) og er definert som summen av varegruppe 0,11,22 og 4 i SITC-nomenklaturen.
I alt58 17158 70161 8675,4
EU35 83936 16437 5683,9
Utviklingsland14 04613 48214 1625,0
Andre land8 2859 05510 13711,9
 
Matvarer og levende dyr
I alt43 20943 38346 1046,3
EU27 04627 42529 0565,9
Utviklingsland11 19710 57910 529-0,5
Andre land4 9675 3796 51921,2
 
Drikkevarer
I alt5 9236 1936 6307,1
EU5 0795 3545 8038,4
Utviklingsland309275179-35,1
Andre land53656464914,9
 
Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks
I alt7 1307 1237 2451,7
EU3 5573 2442 513-22,5
Utviklingsland1 4971 4672 09642,8
Andre land2 0752 4122 636244,5
 
Oljefrø og oljeholdige frukter
I alt1 9092 0011 888-5,6
EU15814019639,6
Utviklingsland1 0431 1601 35917,1
Andre land707700587-16,1

Tabell 16 
Eksport av fisk, etter art

Eksport av fisk, etter art1
Millioner kronerEndring i prosentTonnEndring i prosent
2016201720182017 - 20182016201720182017 - 2018
1Innenfor klassifiseringsgruppe SITC 03 ’Fisk, krepsdyr, bløtdyr og varer derav’ har SSB gruppert etter fiskeart basert på varegruppene i HS- nomenklaturen. Noe avvik vil kunne forekomme da ikke alle varegrupper er spesifisert etter art. Gruppen ’Annen fisk’ er summen av de resterende varegruppene som ligger innunder SITC 03.
2Laks inneholder mer enn den ukentlige laksestatistikken, fileter og annen tilberedt laks er også med.
3Fra og med 2013 medfører konfidensialitetshensyn eksporten for varegruppe «Reker» ikke kan publiseres separat, den er derfor slått sammen med varegruppe «Andre krepsdyr utenom reker og bløtdyr».
I alt89 17092 22096 1324,22 231 6302 410 3302 483 3023,0
 
Laks261 31864 60467 7484,9978 9021 008 3431 055 3944,7
Torsk8 7609 1369 4443,4215 815216 906197 155-9,1
Sild3 1242 8062 633-6,2236 010290 743291 9850,4
Makrell4 0634 1163 819-7,2308 799336 241255 114-24,1
Sei1 8011 9042 11911,372 57483 550106 13827,0
Hyse1 4451 6821 680-0,171 19374 71561 579-17,6
Ørret3 9002 8562 9784,368 44240 02546 47816,1
Reker3::::::::
Kveite781930871-6,313 87918 21615 804-13,2
Lange3123283455,28 3007 6657 355-4,0
Brosme155187168-10,23 8254 6843 809-18,7
Uer222266261-1,914 89917 42214 647-15,9
Annen fisk1 4341 6862 11925,7194 490265 768374 66641,0
Andre skalldyr/bløtdyr1 8551 7191 94813,344 50346 05353 18015,5

Tabell 17 
Eksport av fisk, etter verdensdel

Eksport av fisk, etter verdensdel
Millioner kronerEndring i prosentTonnEndring i prosent
2016201720182017 - 20182016201720182017 - 2018
1Laks inneholder mer enn den ukentlige laksestatistikken, fileter og annen tilberedt laks er også med.
I alt89 17092 22096 1324,22 231 6302 410 3302 483 3023,0
Europa63 01363 12368 0047,71 517 2761 586 2681 740 0899,7
Asia17 66618 99417 944-5,5489 953552 779488 429-11,6
Nord- og Mellom-Amerika5 7286 8397 0272,792 096102 951102 885-0,1
Sør-Amerika8431 1601 024-11,743 80253 93954 0660,2
Afrika1 5751 7481 712-2,185 102111 49994 051-15,6
Oseania34535542018,33 4002 8943 78330,7
 
Utvalgte fiskeslag
Laks i alt161 31864 60467 7484,9978 9021 008 3431 055 3944,7
Europa46 32547 26051 0087,9774 582771 063829 5357,6
Asia10 67711 85011 169-5,7153 073173 506163 693-5,7
Nord- og Mellom-Amerika3 6114 7304 7330,141 93554 26051 459-5,2
Sør-Amerika171716-5,9260238213-10,5
Afrika4194444726,36 5006 8767 3697,2
Oseania27030335015,52 5512 4003 12430,2
 
Torsk i alt8 7609 1369 4443,4215 815216 906197 155-9,1
Europa7 1497 1807 6576,6170 161165 185158 132-4,3
Asia9121 069891-16,734 08638 75627 336-29,5
Nord- og Mellom-Amerika28229934515,44 4283 7164 12811,1
Sør-Amerika358539482-10,66 2658 5426 639-22,3
Afrika49446445,575063585434,5
Oseania9660,01247267-6,9
 
Sild i alt3 1242 8062 633-6,2236 010290 743291 9850,4
Europa2 8222 3992 290-4,5209 757231 039240 3194,0
Asia170156139-10,912 52815 79514 876-5,8
Nord- og Mellom-Amerika182310-56,51 2071 807957-47,0
Sør-Amerika3220,020918221317,0
Afrika111226192-15,012 30941 92135 620-15,0
Oseania-00.-01.
 
Makrell i alt4 0634 1163 819-7,2308 799336 241255 114-24,1
Europa1 0081 0951 000-8,777 97091 32670 246-23,1
Asia2 5922 6762 660-0,6187 201215 187173 862-19,2
Nord- og Mellom-Amerika81971025,24 8915 9916 1392,5
Sør-Amerika01--100,01948--100,0
Afrika38224757-76,938 71023 6604 860-79,5
Oseania000.8297-75,9

Tabell 18 
Eksport av metaller og varer av metaller, etter verdensdel

Eksport av metaller og varer av metaller, etter verdensdel1
Millioner kronerEndring i prosentTonnEndring i prosent
2016201720182017 - 20182016201720182017 - 2018
1Metaller og varer av metaller er definert som summen av varegruppe 67-69 i FNs standard for varegruppering, SITC.
I alt62 00270 54573 4634,13 436 9593 516 0943 362 080-4,4
Europa48 89657 98761 0705,33 255 2063 255 2063 103 928-4,6
Asia5 7325 1055 2743,387 61465 87557 331-13,0
Nord- og Mellom-Amerika3 7875 5125 6833,1144 872146 671165 32912,7
Sør-Amerika4426657137,221 32925 48628 46411,7
Afrika3 0461 215585-51,822 61921 5905 246-75,7
Oseania998413864,81 2861 2651 78140,8
 
Jern og stål12 09815 05614 592-3,11 493 2821 484 4051 430 389-3,6
Europa9 42411 88411 362-4,41 311 3431 306 4441 237 461-5,3
Asia916934759-18,729 00218 49921 29115,1
Nord- og Mellom-Amerika1 1151 6281 92118,0116 961118 971141 84919,2
Sør-Amerika19831337419,618 71521 23825 75021,2
Afrika415262142-45,816 59218 6163 160-83,0
Oseania293534-2,666963787737,7
 
Metaller, unntatt jern og stål40 28247 27950 2366,31 815 1621 909 5051 799 950-5,7
Europa34 88241 53343 8815,71 744 6021 846 1911 749 780-5,2
Asia3 4483 0253 57218,148 72139 88430 958-22,4
Nord- og Mellom-Amerika1 8092 4662 5141,919 62720 15716 356-18,9
Sør-Amerika1272382515,51 7652 8382 374-16,3
Afrika91211-11,8312317288-9,1
Oseania85723,013511719365,0
 
Varer av metaller9 6228 2108 6355,2128 515122 184131 7417,8
Europa4 5904 5705 82727,5103 293102 571116 68713,8
Asia1 3681 147943-17,89 8917 4925 082-32,2
Nord- og Mellom-Amerika8621 4181 248-12,08 2847 5437 124-5,6
Sør-Amerika11811488-22,98491 410340-75,9
Afrika2 622918433-52,95 7152 6571 798-32,3
Oseania624397125,148251171139,1

Tabell 19 
Eksport av råolje, etter land

Eksport av råolje, etter land
Millioner kronerEndring i prosent1000 FatEndring i prosent
2016201720182017 - 20182016201720182017 - 2018
1Eksporten av råolje i rør til Storbritannia er i realiteten lavere da noe av den etter omprossesering eksporteres videre til andre land, se tabell 22.
I alt187 595223 073261 33417,2514 936500 392457 525-8,6
 
Storbritannia176 49992 994100 4888,1213 916211 389178 596-15,5
Nederland43 36737 97650 59033,2119 19485 22787 8343,1
Tyskland14 37223 49025 4998,639 01350 84544 495-12,5
Sverige10 40412 68219 42653,227 82828 67333 12415,5
USA5 1414 66210 331121,613 04410 83418 06466,7
Frankrike10 3139 9136 524-34,227 12621 55311 407-47,1
Irland7 7435 8476 3268,220 23712 79410 836-15,3
Danmark5 31910 85611 2683,814 59824 17219 651-18,7
Canada3 9625 4123 429-36,710 96412 2876 149-50,0
Polen2461 3253 551168,06602 9126 119110,1
Andre land10 22917 91823 90033,428 35639 70541 2493,9

Tabell 20 
Eksport av naturgass i gassform, etter land

Eksport av naturgass i gassform, etter land
Millioner kronerEndring i prosentMillioner standard kubikkmeter (SM3)Endring i prosent
2016201720182017 - 20182016201720182017 - 2018
I alt153 108195 332253 20029,6109 718118 535115 178-2,8
 
Tyskland62 14277 379103 06833,244 94347 45446 883-1,2
Storbritannia47 12062 56277 64824,133 30837 38435 276-5,6
Frankrike23 14629 23138 67232,316 60117 75517 605-0,8
Nederland00-.00-.
Belgia20 08525 49533 22230,314 41515 53415 149-2,5
Andre land616665589-11,5450407265-34,9

Tabell 21 
Eksport av råolje og naturgass i gassform

Eksport av råolje og naturgass i gassform1
Råolje og naturgass i gassform totaltRåoljeNaturgass i gassform
Millioner kroner1000 TonnMillioner kroner1000 Fat1000 TonnMillioner kronerMillioner standard kubikkmeter (SM3)1000 Tonn
1Norsk eksport av råolje startet i 1971, mens eksport av naturgass startet i 1977.
2004311 485181 397237 468926 602124 38374 01776 27257 013
2005392 592173 173289 453831 028111 821103 13982 50661 352
2006456 129163 358309 252742 458100 035146 87784 58263 323
2007444 181161 147309 675726 12697 281134 50685 68463 866
2008569 310159 400359 369666 48389 085209 94194 56370 315
2009404 665158 178243 521642 30885 909161 14496 56372 269
2010436 547150 576281 985578 12077 465154 56297 39473 111
2011514 393140 830321 248511 82868 362193 14596 50072 467
2012548 643145 137306 825471 48562 808241 818109 48082 329
2013528 167138 478288 126448 44859 844240 041103 87578 634
2014492 098140 187282 663462 86061 770209 435102 37278 417
2015407 150144 635197 116476 05363 380210 034109 61181 255
2016340 703152 072187 595514 93668 521153 108109 71883 551
2017418 405163 723223 073500 39266 667195 332118 53597 057
2018514 534146 485261 334457 52561 104253 200115 17885 381

Tabell 22 
Eksport av råolje, endret landfordeling etter fraksjoneringsprosesess i Storbritannia

Eksport av råolje, endret landfordeling etter fraksjoneringsprosesess i Storbritannia
20182018
Råolje (via skip og rørledninger)Råolje (via skip)1
Millioner kroner1000 FatMillioner kroner1000 Fat
1All eksporten av norsk råolje som går i rør til Teesside og Sullom Voe er i den offisielle statistikken registrert med bestemmelsesland Storbritannia. Etter at denne ustabiliserte råoljen har gjennomgått en fraksjoneringsprosess, der man skiller den i komponentene stabilisert råolje, etan, propan og butan blir den skipet videre, og vi får en ny landfordeling. Fraksjoneringsprosessen medfører at noe av råoljen går bort, derav ulike totaltall.
I alt261 334457 525261 894453 951
 
Storbritannia100 488178 59675 451131 614
Nederland50 59087 83461 665106 264
Sverige19 42633 12423 35139 698
Frankrike6 52411 40712 59722 071
Tyskland25 49944 49525 49944 495
Canada3 4296 1493 4296 149
Polen3 5516 1193 5516 119
Danmark11 26819 65111 14719 424
Irland6 32610 8366 63811 436
Italia3 9596 4585 1398 456
USA10 33118 06412 77522 190
Finland8 83715 7278 83715 727
Spania5 0558 5955 4139 189
Martinique1 1111 7571 4102 307
Portugal7421 2597421 259
Belgia1 3722 5251 3722 525
Uruguay6361 0466361 046

Tabell 23 
Første revisjon av årstall for import av varer. Varegrupper etter SITC

Første revisjon av årstall for import av varer. Varegrupper etter SITC
Første revisjonFørste publiseringEndring i prosent
Millioner kroner
Måleperiode
2018
Varer i alt710 335711 833-0,2
Av dette:
Skip og oljeplattformer2 8322 5859,5
Varer uten skip og oljeplattformer707 503709 248-0,2
 
0 Matvarer og levende dyr46 10446 143-0,1
00 Levende dyr, utenom gruppe 032012010,0
01 Kjøtt og kjøttvarer1 4061 4070,0
02 Meierivarer og egg1 3961 3970,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr4 8674 8680,0
04 Korn og kornvarer6 0836 089-0,1
05 Grønnsaker og frukt12 53412 5350,0
06 Sukker, sukkervarer og honning1 4971 4970,0
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3 7013 7010,0
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)7 7607 7600,0
09 Forskjellige matvarer6 6586 688-0,4
 
1 Drikkevarer og tobakk10 00110 008-0,1
11 Drikkevarer6 6306 6300,0
12 Tobakk og tobakksvarer3 3713 377-0,2
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer46 05946 103-0,1
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå22220,0
22 Oljefrø og oljeholdige frukter1 8881 8870,1
23 Rågummi1 8881 8870,1
24 Tømmer, trelast og kork4 8744 8760,0
25 Papirmasse og papiravfall5035030,0
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd121121-0,2
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3 4883 4880,0
28 Malmer og avfall av metall31 89231 934-0,1
29 Animalske og vegetabilske råvarer3 1173 119-0,1
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm46 79546 3610,9
32 Kull, koks og briketter2 4042 4040,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter39 55739 1231,1
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte20 91520 8130,5
34 Gass, naturlig og tilvirket1 3351 3350,0
342 Flytende propan og butan1 2791 2790,0
35 Elektrisk strøm3 4993 4990,0
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks7 2457 2450,0
41 Dyrefett og -oljer3 1483 1430,2
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert3 8543 8540,0
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet243248-2,1
 
5 Kjemiske produkter72 22472 372-0,2
51 Organiske kjemiske produkter9 6729 6730,0
52 Uorganiske kjemiske produkter5 5885 5840,1
53 Farge- og garvestoffer3 7853 7840,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter19 66619 6720,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter8 1328 168-0,4
56 Kunstgjødsel3 0653 0650,0
57 Plastråstoffer5 0295 0290,0
58 Plast, halvfabrikata6 2666 2660,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt11 02111 129-1,0
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale107 003107 0510,0
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn5365360,0
62 Varer av gummi, i.e.n.5 6845 6840,0
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)7 8217 8220,0
64 Papir, papp og varer derav7 7717 776-0,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer8 2168 2200,0
66 Varer av ikke-metalliske mineraler10 01710 0180,0
67 Jern og stål16 29416 2930,0
68 Metaller, unntatt jern og stål11 65011 659-0,1
69 Varer av metaller, i.e.n.39 01339 042-0,1
 
7 Maskiner og transportmidler271 345272 923-0,6
71 Kraftmaskiner og -utstyr15 74517 596-10,5
72 Maskiner for spesielle industrier26 57126 604-0,1
73 Metallbearbeidingsmaskiner1 7881 7681,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr34 75234 786-0,1
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr19 14119 1470,0
76 Telekommunikasjonsapparater26 65226 6550,0
77 Elektriske maskiner og apparater37 51837 567-0,1
78 Kjøretøyer for veg80 74680 7400,0
79 Andre transportmidler28 43128 0611,3
 
8 Forskjellige ferdigvarer102 396102 466-0,1
81 Prefabrikerte bygninger9 5239 5110,1
82 Møbler og deler15 73715 7410,0
83 Reiseeffekter, vesker og liknende1 8501 8510,0
84 Klær og tilbehør til klær21 35721 370-0,1
85 Fottøy5 7995 7990,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument16 48216 527-0,3
88 Fotografiske og optiske artikler, ur3 1813 184-0,1
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.28 46728 483-0,1
 
9 Andre varer og transaksjoner1 1631 1630,0
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag000,0
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art4524520,0
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler17171,1
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)6946940,0

Tabell 24 
Første revisjon av årstall for eksport av varer. Varegrupper etter SITC

Første revisjon av årstall for eksport av varer. Varegrupper etter SITC
Første revisjonFørste publiseringEndring i prosent
Millioner kroner
Måleperiode
2018
1Grunnet konfidensialitetshensyn er varegruppen SITC 56 slått sammen med varegruppe 59.
Varer i alt997 363999 802-0,2
Av dette:
Råolje261 334263 970-1,0
Naturgass, også flytende265 435263 8320,6
Naturlige gasskondensater6 7586 5014,0
Skip og oljeplattformer8 4277 9296,3
Fastlandseksport455 410457 570-0,5
 
0 Matvarer og levende dyr77 49477 558-0,1
00 Levende dyr, utenom gruppe 035960-1,4
01 Kjøtt og kjøttvarer200203-1,5
02 Meierivarer og egg7647640,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr71 97372 034-0,1
04 Korn og kornvarer2832830,0
05 Grønnsaker og frukt1851850,2
06 Sukker, sukkervarer og honning88880,0
07 Kaffe, te, kakao, krydderier311311-0,1
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)2 2582 2590,0
09 Forskjellige matvarer1 3721 3710,1
 
1 Drikkevarer og tobakk787787-0,1
11 Drikkevarer784785-0,1
12 Tobakk og tobakksvarer22-1,4
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer15 88415 896-0,1
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå8308300,0
22 Oljefrø og oljeholdige frukter330,0
23 Rågummi27270,0
24 Tømmer, trelast og kork3 1903 1890,0
25 Papirmasse og papiravfall2 4782 481-0,1
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd2512510,0
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3 9003 9000,0
28 Malmer og avfall av metall4 8864 894-0,2
29 Animalske og vegetabilske råvarer320320-0,1
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm482 396492 616-2,1
32 Kull, koks og briketter5595590,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter243 201246 410-1,3
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte40 93540 2581,7
34 Gass, naturlig og tilvirket234 538241 538-2,9
342 Flytende propan og butan11 98211 7452,0
35 Elektrisk strøm4 0974 108-0,3
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks2 1212 128-0,3
41 Dyrefett og -oljer1 1041 108-0,4
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert4464460,0
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet571574-0,5
 
5 Kjemiske produkter51 69851 727-0,1
51 Organiske kjemiske produkter14 11814 1230,0
52 Uorganiske kjemiske produkter7 9307 9310,0
53 Farge- og garvestoffer1 3851 386-0,1
54 Medisiner, farmasøytiske produkter5 8025 8030,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter1 3791 3790,0
56 Kunstgjødsel1:::
57 Plastråstoffer4 8864 896-0,2
58 Plast, halvfabrikata1 4041 4040,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt6 0906 098-0,1
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale77 25677 731-0,6
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn77770,0
62 Varer av gummi, i.e.n.732736-0,6
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)1 3851 390-0,4
64 Papir, papp og varer derav4 7204 7200,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer1 4121 423-0,8
66 Varer av ikke-metalliske mineraler1 5051 4990,4
67 Jern og stål12 70312 832-1,0
68 Metaller, unntatt jern og stål43 40643 449-0,1
69 Varer av metaller, i.e.n.11 31611 605-2,5
 
7 Maskiner og transportmidler98 704100 106-1,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr10 80511 408-5,3
72 Maskiner for spesielle industrier17 96417 9230,2
73 Metallbearbeidingsmaskiner6606590,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr24 93125 936-3,9
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr2 5012 5000,1
76 Telekommunikasjonsapparater5 8595 8570,0
77 Elektriske maskiner og apparater14 87115 019-1,0
78 Kjøretøyer for veg6 5786 589-0,2
79 Andre transportmidler14 53314 2162,2
 
8 Forskjellige ferdigvarer27 90328 169-0,9
81 Prefabrikerte bygninger1 3501 359-0,6
82 Møbler og deler2 7912 802-0,4
83 Reiseeffekter, vesker og liknende7878-0,1
84 Klær og tilbehør til klær7277230,5
85 Fottøy138138-0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument15 92616 163-1,5
88 Fotografiske og optiske artikler, ur247249-0,7
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.6 6466 657-0,2
 
9 Andre varer og transaksjoner1 0251 0250,0
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag000,0
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art000,0
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler1922-14,9
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)1 0061 0030,4

Import og eksport, alle  land og varenummer (HS) for årene 1988 - 2018. Komplette datasett for nedlasting (CSV)

Om statistikken

Utenrikshandelsstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengde. Den gir informasjon om totalimport og eksport samt landfordelt handel på ulike detaljeringsnivå.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Import og eksport
Import består hovedsakelig av utenlandskproduserte varer som føres inn til Norge. Dette kan også inkludere reimport av opprinnelige norskproduserte varer og bearbeidede varer.

Eksport består av innenlandskproduserte varer som sendes ut av Norge, altså fra Norges statistiske område slik det er definert i Omfanget av statistikken (se Produksjon). Her inkluderes også reeksport av opprinnelig utenlandskproduserte varer og bearbeidede varer.

Handelen med varer er basert på fysiske varebevegelser over landegrensene, men for enkelte varer som skip, oljeplattformer og fly skjer det ofte en handel uten at det forekommer en slik bevegelse. Import og eksport av slike varer bestemmes derfor etter skifte i nasjonaliteten til det økonomiske eierskapet. Dette måles ved kjøp, salg og finansielle leieavtaler (opplysninger om finansielle leieavtaler innhentes ikke for skip).

Fastlandseksport
Fra mars 2013 er "fastlandseksport" brukt om eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. "Fastlandseksport" erstattet begrepet "tradisjonelle varer", som ble brukt tidligere.

Land
Ved import benyttes opprinnelsesland, og for eksport bestemmelsesland.

Med opprinnelsesland menes, for råvarer, det land hvor varen er produsert. For ferdigvarer (bearbeidde og raffinerte varer) det land hvor varen har fått sin endelige form. Med bestemmelsesland menes det land som på eksporttidspunktet er det sist kjente mottakerland for varen.

For skip, fly og mobile oljeplattformer er opprinnelseslandet det landet som tidligere eide varen (økonomisk eierskap). Når det gjelder norskproduserte varer som er solgt til utlandet og senere kjøpt hjem, er opprinnelsesland oppgitt som det landet varene er returnert fra.

Statistisk landliste følger den internasjonale standarden ISO-3166.

Transportmåte
Transportmåte viser hvilke transportmiddel som er benyttet ved grensepassering ved import eller eksport av varer og følger Standard for klassifisering av transportmåte ved grensepassering.


Mengde
De fleste varers mengde oppgis i kilogram (vekt utenom emballasje), unntatt skip og strøm som måles i hhv. bruttotonn og kWh. For mange varer gis i tillegg informasjon om kvantum i annen mengdeenhet, som f.eks. stykk, fat, standardkubikkmeter, karat, liter, par etc.  Tolltariffen og Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen viser hvilke varer dette gjelder. Statistikk blir publisert i begge mengdeenheter. 

Statistisk verdi
Statistisk verdi er varens verdi ved passering av norsk grense. Toll, merverdi- og andre avgifter inngår ikke i den statistiske verdien.

Ved import skal verdien settes til CIF-type (Cost Insurance Freight). Det vil si varens verdi ved norsk grense inklusive de omkostninger som er forbundet med leveringen av varen frem til grensen, hovedsakelig transportomkostninger og forsikring. For eksport er det på samme måte - statistisk verdi settes lik varens verdi ved norsk grense inklusive de omkostninger som er forbundet med å transportere varen dit,  kalt FOB-type (Free On Board). CIF og FOB er to av flere leveringsbetingelser som inngår i Incoterms, en samling av  salgsklausuler brukt i internasjonal handel for avtaler mellom kjøper og selger om hvem som bærer kostnader med hensyn til  risiko (ansvar) og transport av varen til avtalt sted.

For råolje som eksporteres med skip direkte fra installasjon på norsk kontinentalsokkel, regnes verdien ved eksporttidspunktet. Når det gjelder råolje og naturgass som føres til utlandet gjennom rørledning, regnes den statistiske verdien ved passering ut fra norsk kontinentalsokkel. Verdien av transport over internasjonale farvann og inn til terminal i utlandet regnes som en tjenesteeksport og faller dermed inn under statistikken Utenrikshandel med tjenester.

Statistisk verdi for eksport og import av skip er overdragelsessum inklusive overtakelse av gjeld. For fisk norske fartøyer har fanget utenfor norsk tollgrense og direktelandet i utlandet, er statistisk verdi det som utbetales til fiskeren ved salg fra lager (fratrukket salgslagsavgift).

Produksjonsfylke

Med produksjonsfylke forstås det fylke der verdiskapningen er størst. I de situasjoner hvor eksporten består av en blanding av varer fra flere fylker og hvor produksjonsfylket er vanskelig å fastslå, oppgis at varene har sin opprinnelse fra flere fylker.

Standard klassifikasjoner

Varegrupperinger

Statistikken er gruppert etter forskjellige vareklassifikasjoner ut fra ulike brukerbehov. Norske versjoner av de ulike internasjonale klassifikasjonene er tilgjengelige i SSBs database for standard klassifikasjoner, de internasjonale klassifikasjonene, samt korrespondansetabeller mellom de ulike klassifikasjonene, finnes på FN og Eurostat sine nettsider.            

I det vesentligste bygger statistikken på opplysninger fra tollvesenets innførsels- og utførselsdeklarasjoner. Tall for  eksport av olje, gass og kull, skip, oljeplattformer og fly samt eksport av fisk landet i  utlandet fra norske fartøyer, mottas fra andre kilder. Alle grunndata er, uansett kilde, klassifisert etter tolltariffen.

Tolltariffen er en 8-sifret kode der de 6 første sifrene tilsvarer det internasjonale harmoniserte system (HS) som er utviklet av Den internasjonale tollunionen. De 2 siste sifrene er opprettet for nasjonale formål. Tolltariffen deler inn varene etter materialets art  og består av til sammen mer enn 7 000 varenumre. SSB bruker tolltariffen som basis for Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen.

Ved publisering av utenrikshandelstall benyttes i stor grad FNs International Standard for Trade Classification  - SITC, som grupperer handelstallene etter varens materiale og bearbeidingsnivå (råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer). SITC-koden består av 5 siffer. SSB publiserer import- og eksporttall landfordelt etter 2-sifret SITC-kode samt verditall, uten landfordeling, etter 3-sifret kode.

Andre varegrupperingen som brukes er BEC (Broad Economic Categories), FNs standard for gruppering av varer etter anvendelsesområde samt EU-standarden CPA (Classification of Products by Activity),  der de 4 første sifrene samsvarer med de tilsvarende posisjonene i Standard for næringsgruppering (NACE). Utenrikshandelsdata gruppert etter CPA viser varens næringstilknytning, ikke de enkelte næringers import og eksport av varer. 

Landgruppering
Standard for landkoder utenrikshandel følger ISO-3166. EU-landene benytter samme gruppering, bortsett fra noen avvik av mindre betydning.

I publiseringen av handelstall brukes disse landgrupperingene:

Norden - Norges handel med Sverige, Danmark, Grønland, Færøyene, Finland, Åland og Island.
EFTA - Norges handel med Island, Sveits og Liechtenstein.
EU – Oversikt over medlemsland over tid, se EUs nettsider.
OECD - Oversikt over medlemsland over tid, se OECDs nettsider

Utviklingsland - fra og med 2007 er OECDs DAC-liste (Development Assistance Committee) brukt for definisjon av land som til enhver tid er godkjent som mottakere av offisiell utviklingshjelp. Ut fra denne har FN definert en gruppe Least Developed Countries, Minst Utviklede Land -  MUL, som også brukes som inndeling i utenrikshandelsstatistikken.
(Før 2007 var følgende land definert som utviklingsland i den norske handelsstatistikken: Bosnia-Hercegovina, Jugoslavia (Serbia og Montenegro), Kroatia, Makedonia, Malta, Slovenia;  Afrika unntatt Sør-Afrika;  Asia unntatt Japan; Nord- og Sør-Amerika unntatt USA, Canada og Grønland; Oceania unntatt Australia og New Zealand).

 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utenrikshandelstatistikk

Regionalt nivå

Statistikk over import og eksport av varer publiseres på landnivå. Fastlandseksport av varer publiseres i tillegg etter produksjonsfylke.

Hyppighet og aktualitet

Månedsstatistikken frigis den 15. i måneden etter måleperioden, eller første påfølgende virkedag. Ved første gangs publisering er tallene for målemåneden foreløpige. Når statistikken for en ny måned publiseres vil samtidig tallene for de foregående månedene i samme år revideres. Se også punktet om Revisjon under Hyppighet og Aktualitet.

Internasjonal rapportering

Internasjonale organisasjoner som EUs statistiske kontor (Eurostat), De forente nasjoner (FN), Verdens handelsorganisasjon (WTO) med flere, mottar data ved hver publisering.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Rådata og reviderte mikrodata er lagret i henhold til SSB sin standard for arkivering av filer (DataDok).

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken over utenrikshandel med varer er å gi en oversikt over varestrømmene mellom Norge og utlandet. Eksport og import av varer er sentrale størrelser i det samfunnsøkonomiske bildet, både for å beskrive strukturelle forhold i økonomien og for å overvåke konjunkturene. Månedsstatistikk over utenrikshandel med varer er publisert siden 1913 mens årsstatistikken går tilbake til 1835 (verditall ble først publisert i 1866).

Av vesentlige endringer i statistikken kan nevnes at vareinndelingen etter HS-nomenklaturen (Det Harmoniserte System), som ble tatt i bruk fra 1988, innebar en omfattende omlegging av inndelingen på detaljert nivå i forhold til den tidligere CCCN-nomenklaturen (Tollsamarbeidsrådets nomenklatur). Samtidig ble den tresifrede landkoden i CCCN erstattet med ISO-3166.

Statistikken finansieres i hovedsak over statsoppdraget, men baserer seg også i noe grad på markedsinntekter.

Brukere og bruksområder

Statistikken er bygd opp som en del av et nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og benyttes i SSB ved utarbeiding av nasjonalregnskaps- og utenriksregnskapsstatistikken. Den skal også, så vidt mulig, dekke næringslivets behov for data til planlegging av produksjon, markedsføring og salg.

Statistikken er dessuten en viktig del av grunnlaget for prognose- og analysearbeid utført av ulike organisasjoner, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Utenrikshandel med varer inngår som en viktig del i  utenriksregnskaps- og nasjonalregnskapsstatistikken.

Når det gjelder eksport og import av varer har utenriksregnskapet et noe videre omfang enn utenrikshandel med varer. I utenriksregnskapet innhentes også anslag på handel med varer som fraktes direkte fra utlandet til oljevirksomhet på norsk del av kontinentalsokkelen, import av bunkers og andre oljeprodukter til norske skip, fly og rigger i utlandet. Dessuten tolker utenriksregnskapet noen av varene utenrikshandelsstatikken med varer som tjeneste, som for eksempel dataspill, programvare og lisenser.

I publiseringen av tall for utenrikshandelen med varer gir vi tall for råolje, naturgass og naturlige gasskondensater, mens utenriksregnskapet bruker samlebegrepet ”råolje og naturgass” for varene råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, nafta, propan og butan.

 Utover dette inngår tallene også i:

  • Eksport av laks, ukestall for lakseeksport publiseres i tillegg til de ordinære månedstallene i utenrikshandelen.

Speilstatistikk

Innebærer en sammenligning mellom to eller flere lands statistikker hvor eksport av én vare fra ett land i prinsippet skal være lik import av samme vare i mottakerlandet.

I utgangspunktet vil det uansett være en viss verdiforskjell for en gitt vare. Dette fordi eksportlandet oppgir varens verdi ved egen grense (FOB-verdi) mens importlandet oppgir samme vares verdi inkludert frakt og forsikringskostnader fram til sin grense (CIF og FOB-verdi, se Definisjoner. Statistisk verdi).

Andre uoverensstemmelser kan også forekomme på tross av at det finnes internasjonale retningslinjer for hvordan utenrikshandelsstatistikken skal produseres som f.eks. ulik bruk av general- eller spesialhandel som avgrensning for statistikkområde, ulike metoder for innsamling og behandling av data, forskjellig praksis mht fastsetting av bestemmelses- og opprinnelsesland, tarifferings- og konfidensialitetspraksis, samt nasjonalt bestemte terskler for hva som skal tas med i statistikkgrunnlaget. I det norske grunnlaget har SSB, av praktiske hensyn, valgt å utelate tolldeklarerte varepartier under 1 000 kroner fra statistikken. Disse varene utgjør under én prosent av importen og omlag 0,04 prosent av eksporten. Myndighetene setter også verdigrenser for vareimport og -eksport som unntas tollbehandling (tolloven §§ 4-10 og 4-11).
Fra norsk side er det ofte behov for å sammenligne utenrikshandelsdata med motsvarende statistikk hos våre viktigste handelspartnere, for en stor del EU-land. I denne sammenheng er det viktig å ha kjennskap til hvilket regelverk som brukes hos den enkelte partner.

EUs statistiske kontor, Eurostat, publiserer utenrikshandelsdata for EU-land, samlet og enkeltvis. Her følges EUs regelverk, og utenrikshandel defineres som EUs handel med tredjeland. Dette fører til at tredjelands eksport til EU blir registrert i det første landet der varen krysser EUs grense. Ved videresending til bestemmelsesland i EU registreres varen som avsendt fra første mottaksland og det er frivillig, men anbefalt, at informasjonen om opprinnelsesland tas med videre ( Eurostat. User guide on European statistics on international trade in goods, 2015 ). Imidlertid publiserer flere EU-land i tillegg til data slik de fremkommer i Eurostats database ( Comext) også egen utenrikshandelsstatistikk etter nasjonalt regelverk. For informasjon om dette, se Eurostats årlige rapport: Quality report on international trade statistics.

 

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2 og 3-2

EØS-referanse

Rettsakter under EØS-avtalen omfatter forpliktelser etter EU-forordninger for datafangst og oversending av data til EU's statistiske kontor, Eurostat. De gjeldende er nevnt nedenfor.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 av 6. mai 2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1172/95.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 92/2010 av 2. februar 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til utveksling av opplysninger mellom tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter, utarbeiding av statistikk og kvalitetsvurdering.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010 av 9. februar 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til handel som omfattes, fastsettelse av opplysninger, utarbeiding av handelsstatistikker etter virksomhetskjennetegn og fakturavaluta, samt særlige varer og varebevegelser.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1106/2012 av 27. november 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestatar, med omsyn til ajourføring av standarden for land- og territoriekodar.

Produksjon

Omfang

Statistisk område og økonomisk territorium

Omfanget av utenrikshandelsstatistikken er basert på internasjonale retningslinjer fra FNs statistiske kommisjon.

Den generelle anbefalingen er at statistikken skal omfatte varer som påvirker landets beholdning av materielle ressurser ved at varer går inn (import) eller ut (eksport) av landets økonomiske territorium. Et lands økonomiske territorium består av en juridisk dimensjon i tillegg til den geografiske og inkluderer dermed skip, fly og flytende oljeplattformer som er nasjonalt eid og underlagt landets lovgivning. Dette er varer som ikke nødvendigvis befinner seg innenfor landets geografiske område, men likevel regnes som en del av landets materielle ressurser. For denne varetypen vil et skifte i det økonomiske eierskapets nasjonalitet registreres som en vareførsel.

Det er to måter å avgrense statistikken på – generalhandel eller spesialhandel. Der et lands statistiske område sammenfaller med det økonomiske territoriet anbefaler FN at generalhandelsprinsippet blir brukt. Dette innebærer også at tidspunktet for import eller eksport registreres når varer ankommer eller forlater det økonomiske territoriet. Spesialhandelsprinsippet benyttes hvis det statistiske området kun dekker deler av det økonomiske territoriet. SSB følger, med noen unntak mht bruk av tollager, i all hovedsak generalhandelsprinsippet.

Det norske økonomiske territoriet består av Fastlands-Norge, Svalbard, Jan Mayen, Norges biland, territorialfarvann, inkludert luftrommet over, økonomiske sone, norsk del av kontinentalsokkelen, territoriale enklaver i utlandet (ambassader, konsulater, militære baser, forskningsstasjoner) samt norskeide skip, fly og flytende oljeplattformer.

Utenrikshandelsstatistikken er i all hovedsak basert på opplysninger fra tolldeklarasjoner. Det norske tollområdet dekker kun Fastlands-Norge og tilhørende territorialfarvann. For import eller eksport som faller helt eller delvis utenfor tollvesenets virkeområde benyttes alternative kilder. SSB innhenter opplysninger direkte fra oppgavegivere og andre registre for å dekke handel med viktige varer til og fra de resterende deler av det økonomiske territoriet.

Følgende inngår i norsk statistisk område:

Fastlands-Norge og tilhørende territorialfarvann

Tolldeklarasjoner dekker fysiske varestrømmer som passerer tollgrensen. Inn- og utførsel som fritas fra ordinær deklareringsplikt omtales i tolloven §§ 4-10 og 4-11. Etter anbefalinger fra FN utelates enkelte varestrømmer fra statistikken. Dette gjelder blant annet handel med norske varer som går mellom tollområdet og andre deler av norsk økonomisk territorium. I den grad det er mulig blir også handel med utenlandske varer til og fra utenlandske enklaver, skip, fly og flytende oljeplattformer i Norge fjernet. For å skille ut denne type transaksjoner brukes informasjon fra prosedyrekoder som angis ved tolldeklarering. I all hovedsak, med noen unntak, jf. behandlingen av tollager, vil registreringstidspunktet for handelen være når varen passerer inn eller ut av tollområdet.

Det finnes fire typer tollager (se http://www.toll.no). På alminnelig lager og sentrallager kan ufortollede varer lagres i påvente av fortolling. Ved import vil uttaket fra tollager være tidspunktet som registreres i statistikken selv om varen ankom det økonomiske territoriet på et tidligere tidspunkt, ved innlegg på tollager. Dette medfører at den statistiske behandlingen av disse dataene følger spesialhandelsprinsippet. I praksis er imidlertid tidsdifferansen mellom innlegg og uttak fra lager vanligvis så liten at statistikken vurderes å være tilnærmet lik generalhandel. For taxfree- og bearbeidingslager er behandlingen identisk med generalhandel.

Svalbard og Jan Mayen

Import som går via fastlandet til Svalbard og Jan Mayen tolldeklareres. Informasjon om eksport av kull fraktet direkte fra Svalbard til utlandet innhentes fra oppgavegivere.

Norsk del av kontinentalsokkelen

Import via fastlandet til installasjoner og norskeide skip som operer på kontinentalsokkelen blir tolldeklarert og inngår i importstatistikken.

Tall for eksport av råolje og gass som leveres direkte fra kontinentalsokkelen er basert på opplysninger fra Oljedirektoratet og operatører.

Norskeide skip, fly og oljeplattformer

Eksport og import av skip, fly og flytende oljeplattformer innhentes fra norske skipsregistre og oppgavegivere. Data om eksport av norske varer (utenom bunkers) til utenlandske skip og fly i norske havner og flyplasser dekkes av tolldeklarasjoner.

Eksport av fisk fanget av norske fiskefartøyer utenfor norsk tollområde og som er direktelandet i utlandet, innhentes fra Fiskeridirektoratet.

 

Etter anbefalinger fra FN utelates handel med følgende varer:

• Varer i transitt, dvs. varer som er innom norsk økonomisk territorium men er bestemt for mottaker utenfor dette området

• Mellomhandel, dvs. varer som ikke er innom norsk økonomisk territorium, men leveres mellom to andre land

• Varer som fysisk krysser grensen, men defineres som tjenester (bl.a. avisabonnementer, reisegods, flyttegods)

• Innhold levert elektronisk (bl.a. e-bøker, nedlasting av spill etc.) defineres som en ren tjeneste

• Legale betalingsmidler, verdipapirer og monetært gull

• Vareprøver, gaver og reklamemateriell mm av mindre verdi

• Varer til reparasjon eller i retur etter reparasjon

• Varer i uforandret stand i retur til leverandør (reklamasjoner o.l.) samt returemballasje, erstatningsleveranser og gratis reparasjoner (garanti)

• Varer til midlertidig bruk, dvs. som skal returneres innen 12 måneder (utstilling, demonstrasjon, vitenskapelig bruk, lån, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr mm.)

• Eierskapsbytte av ikke-finansielle aktiva

• Varer som blir ødelagt på selve reisen til og fra norsk økonomisk territorium

• Satellitter og utskytingsutstyr flyttet til og sendt opp i andre land uten skifte av eierskap

• Varer som fungerer som transportmiddel (skip, fly, emballasje og lignende)

• Avfall og skrap uten kommersiell verdi

 

Datakilder og utvalg

I all hovedsak baserer statistikken seg på administrative oppgaver innhentet fra TVINN (TollVesenets INformasjonssystem med Næringslivet), et elektronisk system for utveksling av tolldeklarasjoner mellom næringslivet og det norske tollvesenet. En del data innhentes imidlertid fra andre kilder, se Datainnsamling.

Statistikk over utenrikshandel med varer er en fulltelling, med enkelte unntak, som nevnt under Produksjon. Omfang.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamling

Mesteparten av dataene innhentes og overføres elektronisk fra tollvesenets TVINN-register til Statistisk sentralbyrå. Noen av dataene, som nevnes nedenfor, innhentes imidlertid særskilt.

Eksport av råolje og naturgass i gassform

Foreløpige og endelige tall for eksportert mengde av råolje og naturgass i gassform mottas via månedlige rapporter fra operatører og fra Oljedirektoratet. Priser hentes inn via ulike kilder avhengig av om det er råolje eller naturgass, og om det er foreløpige eller endelige tall.

Fra og med 2013 er utviklingen i gassprisene fra produsentprisindeksen (PPI) benyttet til beregning av foreløpige gasspriser for utenrikshandelen. Nivået det tas utgangspunkt i er bestemt ut fra siste registrerte pris. PPI henter tall for naturgass fra World Gas Intelligence (WGI).

Foreløpige oljepriser tar utgangspunkt i referanseprisen Brent Blend for den aktuelle måneden.

Endelige priser for råolje er beregnet ut fra kvartalsvise oversikter fra rettighetshaverne, samt informasjon fra Oljedirektoratet, Olje- og energidepartementet og operatør.

Naturgass, endelige priser er satt ut fra en kvartalsvis gjennomsnittspris basert på informasjon fra et utvalg av rettighetshavere og operatør.

På grunn av mangelfull informasjon om bestemmelsesland har SSB fra og med 2013 publisert landfordelt eksport av naturgass basert på rørledningenes landingspunkt.

Import og eksport av skip og flytende oljeplattformer
Datafangsten for skip er basert på løpende informasjon fra de norske skipsregistrene Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Verdien på skipene innhentes fra henholdsvis importør eller eksportør.

For flytende oljeplattformer innhentes informasjonen fra de norske skipsregistrene og importør/eksportør.

Import og eksport av strøm

Informasjon om strøm mottas fra Statnett. Import- og eksportvolum for elektrisk strøm måles ved at netto overføring ved strømnettets koblingspunkter mot utlandet avleses hver time og aggregeres for måneden. Den månedlige systemprisen fra Nordpool anvendes for import og eksport med alle land Norge har utveksling av elektrisk strøm mot.

 

Import og eksport av fly
Informasjon om fly hentes fra månedlige rapporter fra Statistiska Centralbyrån i Sverige og via TVINN.

Eksport av kull fra Svalbard
Oppgaver over eksport av kull fra Svalbard mottas månedlig fra eksportør.

Eksport av fisk norske fartøyer har fanget utenfor norsk tollgrense
Fra og med juli 2010 er tallene innhentet fra Fiskeridirektoratet (FDIR). Tidligere ble data mottatt via TVINN.

Editering av data

Opplysninger fra tolldeklarasjoner gjennomgår statistikkontroller (pris, mengde og land) i Tollvesenets deklareringssystem (TVINN). Kontrollene er fastlagt av Tollvesenet i samarbeid med SSB.

SSB kontrollerer data ved innlasting av data fra TVINN (automatiske omkodinger av variable). Deretter utføres manuelle validitets- og sannsynlighetskontroller. Førstnevnte er kontroll av absolutte feil, som for eksempel manglende transportkode, mens den andre kan være feil landkode eller en urimelig høy mengde eller verdi for et varenummer. Systemet tar sikte på å fange opp de mest alvorlige feilene i datagrunnlaget. Data som samles inn via andre kilder enn tollvesenet gjennomgår lignende kontroller.

Beregninger

Utenrikshandelstatistikken baserer seg på en fulltelling, men noen varer er utelatt, jfr. som er beskrevet under Produksjon. Omfang. Det er ikke behov for noen statistiske beregninger av de løpende tallene. Kun aggregeringer foretas  slik at  informasjonen kan publiseres på  en hensiktsmessig måte.

Sesongjustering

Sesongjusteringen, som brukes for utenrikshandelens månedlige verdi- og kvartalsvise volumserier, består av en prekorrigering av verdiene for den enkelte serie ved bruk av sesongjusteringsprogrammet X12- ARIMA. Programpakken, som er utviklet av US Bureau of the Census, er en av de mest kjente sesongjusteringsmetodene internasjonalt. Formålet med sesongjusterte tall er å få frem hva som er den egentlige økonomiske utviklingen, eliminert for forstyrrelser som skyldes sesongvariasjoner.

Det er to viktige korreksjoner: justering av verdiene for antall ukedager og sammensetningen av ukedager i hver måned. Dette kan være viktig, da det antagelig er slik at eksport og import fordeler seg ulikt gjennom uken. Det foretas med andre ord en virkedagskorrigering. Den andre viktige korreksjonen er påskekorreksjon, siden påsken kan falle i ulike måneder og ulike kvartaler fra et år til et annet. Vi regner med at både import og eksport påvirkes - både i uka før påske, i påskeuka og i uka etter påske. Det gjøres ingen spesielle korreksjoner for øvrige helligdager i året.

 

 

Konfidensialitet

Statistikklovens § 2-6 omhandler offentliggjøring av opplysninger.

Kravene til konfidensialitet, altså at tallene unntas offentlighet, praktiseres i utenrikshandel med varer først når bedriften/foretaket har en gyldig grunn for konfidensialitetsbehandling og selv ber om det. Eksportør/importør kan kreve konfidensialitet når det er 3 eller færre bedrifter som importerer eller eksporterer varetypen fra/til et gitt land, eventuelt når en bedrift har en markedsandel på over 90 prosent, eller dersom to bedrifter har en markedsandel på over 95 prosent. At eksportør/importør selv må be om at tallene unntas offentlighet kalles ”passiv konfidensialitet” og er i tråd med FNs anbefalinger. Metoden benyttes av de fleste land.

Norge har en del store dominerende produsenter på enkelte vareområder, mellom 5 – 10 prosent av fastlandseksporten er konfidensiell. Det er langt mindre for importen, rundt 1 prosent. Noen vareområder er mer problematiske med hensyn til formidling er berørt av konfidensialitet på svært aggregert nivå.

 

 

 

 

Sammenlignbarhet over tid og sted

Den sekssifrede vareinndelingen etter HS er over tid gjenstand for revisjoner på grunn av bl.a. teknologisk utvikling og endring i varespektrene i internasjonal handel. Normalt gjennomføres disse oppdateringene hvert 5. år. Den siste større HS-oppdateringen ble iverksatt 1. januar 2017. I tillegg foretas det årlig noen endringer i den nasjonale koden (de to siste sifrene). Disse revisjonene kan skape brudd i tidsseriene for enkelte varenummer. Detaljerte opplysninger om varenummerendringer finnes på nettsiden for den årlige Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen, samt at varefortegnelsen inneholder informasjon om gyldighetsår for de enkelte 8-sifrede varenumrene. FN har utarbeidet  korrespondansetabeller mellom de ulike utgavene av HS. Beskrivelser med lenker til de enkelte klassifikasjonene og korrespondansetabeller mellom ulike klassifikasjoner og utgaver av en klassifikasjon  er gitt under Definisjoner. Standard klassifikasjoner.

Varegruppering etter SITC  - Rev. 4 ble innført i januar 2007 og erstattet da den foregående SITC - Rev. 3 (1988-2006). Sammenligning av tall for årene før og etter 2007 kan være misvisende for enkelte av SITC-gruppene avhengig av verdistørrelsen for de SITC-varenumrene som endret varegruppetilhørighet.

2008-versjonen av CPA (Classification of Product by Activity) er benyttet for samtlige publiserte tabeller som grupperer import og eksport etter denne klassifikasjonen

Andre faktorer som kan påvirke sammenligning over tid er at statistikkgrunnlaaget for import og eksport av skip og oljeplattformer i 1991 ble utvidet til også å omfatte transaksjoner av fartøy under utenlandsk flagg med norskregistrert eierselskap.

Definisjonen av utviklingsland ble endret i 2007 og kan også ha påvirket nivået på tallene noe.

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Innsamlingsfeil i statistikkgrunnlaget kan oppstå ved at tolldeklarasjonen er mangelfull eller inneholder feil informasjon. Eksempler på dette kan være feil bruk av varenummer, landkoder og produksjonsfylke eller unøyaktige mengde- og verdiopplysninger.

Andre typer feil som forekommer kan skyldes forsinket oppdatering av datamaterialet mht handel med skip og oljeplattformer, manglende datagrunnlag for å kunne beregne midlertidig eksport for bearbeiding i utlandet eller import for bearbeiding i Norge, samt at reglene for fortolling av varer, som innebærer fritak fra deklareringsplikten for varer under en fastsatt verdi, fører til lavere tall totalt sett. Ved beregning av sesongjusterte tall utover vanlige sesongeffekter justeres det for at handelen fordeler seg ulikt over ukedagene og det tas hensyn til påskeeffekter. Utover dette gjøres det ikke noe spesielt og det kan dermed antas at de sesongjusterte desembertallene bør tolkes med forsiktighet på grunn av julehøytiden.

Frafallsfeil og utvalgsfeil er ikke relevant da utenrikshandelsstatistikken er en fulltelling.

 

 

Revisjon

Ved publisering av statistikk for en ny målemåned revideres samtidig tallene for de foregående månedene i samme år. Videre revideres tallene for alle månedene i året ytterligere to ganger: Første gang i mai påfølgende år (år t+1), før endelige tall publiseres i mai ett år senere (år t+2). Se tabell 12308 i statistikkbanken for mer om størrelsen på revisjonene.

På aggregert nivå vil forskjellen mellom foreløpige månedlige tall og reviderte tall som publiseres i mai år t+1 normalt være liten for import og fastlandseksport. På detaljert nivå og for enkeltmåneder kan revisjonene ha større betydning, relativt sett. For olje og gass kan det erfaringsmessig foretas større revisjoner, særlig knyttet til beregning av olje- og gasspriser. Revisjonene ved den endelige publiseringen i år t+2 vil normalt være av mindre betydning, men det kan unntaksvis avdekkes relativt betydningsfulle korreksjoner også i dette tidsperspektivet.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB