329192
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar
329192
statistikk
2018-05-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
true

Utenrikshandel med varer

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

176,1

milliarder kroner – handelsbalansen i 2017

Utenrikshandel med varer
Milliarder kronerAndel i prosentEndring i prosent
201720172016 - 2017
Import684,6100,08,8
Skip og oljeplattformer22,13,212,3
 
Eksport860,7100,014,5
Råolje223,125,918,9
Naturgass203,123,626,0
Naturlige gasskondensater5,00,630,6
Skip og oljeplattformer11,01,3-11,8
Fastlandseksport418,548,68,3
 
Handelsbalansen176,1.43,7
Handelsbalansen fastland-244,0.-9,5

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Import og eksport av varer, etter anvendelsesområde (BEC)

Import og eksport av varer, etter anvendelsesområde (BEC)
2017
ImportEksport
Millioner kronerAndel i prosentMillioner kronerAndel i prosent
1Tallene viser proviant og forbruksartikler til norsk del av kontinentalsokkelen og til utenlandske skip og fly. På grunn av stort varespekter med små verdier, er det opprettet egne samlevarenumre for publisering.
I alt684 585100,0860 692100,0
 
Investeringsvarer144 88921,248 6345,7
Transportmidler ekskl. personbiler39 9645,814 2391,7
Andre investeringsvarer, utenom skip og plattformer104 92515,334 3954,0
Vareinnsats209 92530,7174 64120,3
Matvarer11 9211,72 4820,3
Deler til maskiner og transportmidler61 4679,037 1244,3
Annen vareinnsats136 53819,9135 03515,7
Byggevarer99 17714,526 0993,0
Energivarer30 7174,5499 58058,0
Bensin, diesel og lette fyringsoljer10 0561,530 5013,5
Råolje og øvrige brenselsstoffer18 9412,8463 26953,8
Elektrisk strøm1 7210,35 8100,7
Konsumvarer148 99821,8111 25912,9
Varige konsumvarer29 3124,33 9490,5
Herav transportmidler ekskl. personbiler5 4900,84760,1
Mindre varige konsumvarer40 5735,92 8790,3
Ikke-varige konsumvarer79 11311,6104 43112,1
Herav matvarer39 2425,796 48111,2
Personbiler50 4607,44730,1
Uklassifiserte varer14170,150,0

Tabell 2 
Import og eksport av varer, etter produktgruppe (CPA)

Import og eksport av varer, etter produktgruppe (CPA)
2017
ImportEksport
Millioner kronerAndel i prosentMillioner kronerAndel i prosent
1Disse tallene omfatter i all hovedsak handel med eldre skip , fly og oljeplattformer.
I alt684 585100,0860 692100,0
 
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske17 5572,658 5676,8
01 Produkter fra jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell15 6272,36460,1
02 Produkter fra skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk4770,11 7260,2
03 Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst1 4520,256 1956,5
 
Bergverksdrift og utvinning15 6712,3431 18150,1
05 Steinkull og brunkull1 0790,2580,0
06 Råolje og naturgass6 0360,9426 13749,5
07 Metallholdig malm5 7220,81 3720,2
08 Bryting og bergverksdrift ellers2 8340,43 6130,4
 
Bearbeidede varer641 01693,6352 79741,0
10 Næringsmidler41 0296,044 8135,2
11 Drikkevarer6 3670,99060,1
12 Tobakksvarer3 4270,5100,0
13 Tekstiler7 7981,11 5090,2
14 Klær19 8682,91 0860,1
15 Lær og lærvarer7 6431,12970,0
16 Trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler14 2492,13 2400,4
17 Papir og papirvarer8 7461,37 4750,9
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak300,040,0
19 Koks og raffinerte petroleumsprodukter23 8053,567 6237,9
20 Kjemikalier og kjemiske produkter42 0866,138 8014,5
21 Farmasøytiske råvarer og preparater19 3322,813 9361,6
22 Gummi- og plastprodukter21 1783,14 3200,5
23 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter10 2741,52 6950,3
24 Metaller40 5735,965 2327,6
25 Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr57 5018,410 3101,2
26 Datamaskiner og elektroniske og optiske produkter60 3048,819 7112,3
27 Elektrisk utstyr35 1515,113 4141,6
28 Maskiner og utstyr ikke nevnt annet sted65 5799,630 4723,5
29 Motorvogner og tilhengere75 73411,17 2390,8
30 Andre transportmidler49 4637,214 9191,7
31 Møbler14 6822,12 3250,3
32 Annen industriproduksjon16 1972,42 4600,3
 
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning1 7210,35 8100,7
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning1 7210,35 8100,7
 
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet3 4970,55 1180,6
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann, slam fra renseanlegg00,0-0,0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall3 4970,55 1180,6
 
Informasjon og kommunikasjon4 4990,77220,1
58 Forlagsvirksomhet4 2700,67010,1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak2290,0210,0
 
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting80,000,0
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse60,000,0
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet20,000,0
 
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter6160,12960,0
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning4920,12550,0
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet1240,0410,0
 
Annen tjenesteyting-0,000,0
96 Annen personlig tjenesteyting-0,000,0
 
Ufordelt produktgruppe1-0,06 2010,7
00 Uoppgitt-0,06 2010,7

Tabell 3 
Import og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kroner

Import og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kroner
ImportEksportHandelsbalansen
201620172016201720162017
I alt629 042684 585751 583860 692122 541176 107
 
Handelsområder
Norden123 892134 14692 693114 661-31 199-19 485
EFTA9 19310 8787 9167 720-1 277-3 158
EU379 200402 391587 655695 397208 455293 006
OECD475 354529 604653 647769 989178 293240 385
Utviklingsland118 642126 16768 23562 450-50 407-63 717
MUL - minst utviklede land3 7883 9995 4673 3161 679-683
 
Verdensdeler og land
Europa407 266435 452604 902716 001197 636280 549
Belgia11 03310 49932 70640 68721 67330 187
Danmark34 01037 10129 93639 796-4 0742 696
Estland4 7635 4141 2011 557-3 561-3 857
Finland14 66714 9079 96213 320-4 705-1 588
Frankrike20 01920 87150 45554 73230 43633 861
Hellas5686841 0711 102503419
Irland4 4435 83011 6969 8527 2534 022
Island1 8422 9063 6764 5181 8351 611
Italia18 27920 8829 85011 341-8 429-9 541
Litauen6 7077 4165 1026 204-1 606-1 212
Nederland24 36326 23379 88383 33655 52057 103
Polen21 47323 01417 39919 072-4 075-3 942
Portugal2 6212 4814 7574 9812 1372 500
Romania2 9232 433760948-2 162-1 485
Russland9 75512 6242 2682 186-7 487-10 438
Slovakia3 1833 345324312-2 859-3 033
Spania13 82913 57313 70319 509-1265 936
Storbritannia30 79632 436155 448190 654124 652158 217
Sveits7 2857 9114 2363 190-3 049-4 720
Sverige72 63078 43048 25256 069-24 378-22 361
Tsjekkia6 8637 2911 8641 997-4 999-5 294
Tyrkia6 8107 0644 1646 889-2 646-174
Tyskland72 82475 740106 695133 77333 87158 033
Ungarn2 7122 740804884-1 908-1 857
Østerrike4 4555 0601 7682 147-2 687-2 913
Andre land i Europa8 4138 5676 9226 945-1 491-1 622
 
Asia145 722161 47872 25871 510-73 464-89 968
Hong Kong8039731 6801 593877620
India3 5103 9372 1612 479-1 349-1 457
Japan14 27114 10510 25510 058-4 016-4 047
Kina67 13067 22919 76017 097-47 370-50 132
Malaysia2 3463 4601 5052 134-841-1 326
Singapore11 9762 8868 4829 626-3 4946 740
Sør-Korea27 13146 24110 7588 293-16 373-37 948
Taiwan4 0654 1741 6931 696-2 372-2 478
Thailand3 4095 8452 3602 586-1 050-3 259
Vietnam3 2644 3582 6333 031-631-1 327
Andre land i Asia7 8178 27010 97112 9173 1544 647
 
Nord- og Mellom-Amerika53 04363 32347 88852 945-5 155-10 378
Canada10 87013 3448 1819 878-2 690-3 466
USA38 97346 26731 33638 749-7 637-7 518
Andre land i Nord- og Mellom-Amerika3 2003 7128 3714 3185 171606
 
Sør-Amerika14 10114 3446 6115 786-7 490-8 557
Brasil9 1259 7454 2464 182-4 878-5 563
Chile1 1289581 1326363-322
Peru1 9041 525105109-1 799-1 416
Andre land i Sør-Amerika1 9442 1161 128859-816-1 256
 
Afrika7 7178 43717 22512 5529 5084 115
Angola4312543 8941 3673 4631 112
Botswana1 1401721--1 140-172
Sør-Afrika1 8802 3511 479696-401-1 655
Andre land i Afrika4 2665 66011 85110 4897 5864 830
 
Oseania1 1941 5512 7001 8971 506345
Australia6791 1551 5821 604904450
New Zealand400393343246-57-146
Andre land i Oseania11537754766044

Tabell 4 
Import og eksport av varer (import utenom skip og oljeplattformer og fastlandseksport), etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kroner

Import og eksport av varer (import utenom skip og oljeplattformer og fastlandseksport), etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kroner
Import utenom skip og oljeplattformerFastlandseksportHandelsbalansen
201620172016201720162017
I alt609 376662 504386 536418 543-222 841-243 961
 
Handelsområder
Norden123 585133 22871 05179 923-52 534-53 305
EFTA9 14210 0107 0637 660-2 080-2 350
EU376 692399 035245 983272 565-130 709-126 470
OECD460 627509 379303 585334 912-157 041-174 467
Utviklingsland112 774123 69462 19059 749-50 584-63 945
MUL - minst utviklede land3 7883 9995 2793 1891 491-810
 
Verdensdeler og land
Europa403 086429 780263 173291 954-139 913-137 825
Belgia11 03310 49911 97314 8159414 316
Danmark33 93737 09522 20524 306-11 733-12 789
Estland4 7635 4141 2011 557-3 561-3 857
Finland14 66214 8747 3967 553-7 265-7 322
Frankrike19 98120 87116 06714 426-3 914-6 445
Hellas5686849811 053413369
Irland4 4395 7993 9534 005-486-1 793
Island1 7912 0383 4394 4571 6492 419
Italia18 27518 5678 5108 784-9 765-9 784
Litauen6 7077 4143 5354 083-3 172-3 331
Nederland23 96826 14734 33541 05010 36714 903
Polen21 08222 94517 15317 652-3 929-5 293
Portugal2 6212 4814 3504 8911 7302 410
Romania2 8632 433760948-2 102-1 485
Russland9 66212 6242 1002 130-7 561-10 495
Slovakia3 1833 345324312-2 859-3 033
Spania12 63713 5569 67010 486-2 967-3 070
Storbritannia30 59132 31729 68634 848-9052 531
Sveits7 2857 9113 6203 190-3 665-4 720
Sverige72 59778 42037 31642 884-35 281-35 536
Tsjekkia6 8637 2911 8641 997-4 999-5 294
Tyrkia5 3575 6154 1285 939-1 229324
Tyskland72 77875 07229 58431 377-43 194-43 695
Ungarn2 7122 740804884-1 908-1 857
Østerrike4 4555 0601 7682 147-2 687-2 913
Andre land i Europa8 2768 5686 4516 180-1 825-2 388
 
Asia130 642145 45468 79169 014-61 851-76 440
Hong Kong8039731 5471 593744620
India3 5103 9371 8592 114-1 651-1 822
Japan14 27113 58210 25510 058-4 016-3 523
Kina62 90166 90218 76617 022-44 134-49 881
Malaysia2 3463 4601 5052 134-841-1 326
Singapore11 9602 1927 8608 627-4 1006 435
Sør-Korea16 29632 20910 3667 781-5 930-24 428
Taiwan4 0654 1741 6581 696-2 407-2 478
Thailand3 4095 8452 3602 460-1 050-3 385
Vietnam3 2643 9332 6333 031-631-902
Andre land i Asia7 8178 2479 98212 4982 1654 251
 
Nord- og Mellom-Amerika52 74862 96031 87237 736-20 876-25 224
Canada10 87013 3443 5364 370-7 334-8 973
USA38 97346 26725 97230 795-13 001-15 472
Andre land i Nord- og Mellom-Amerika2 9053 3492 3642 571-541-778
 
Sør-Amerika14 10114 3445 6405 786-8 461-8 557
Brasil9 1259 7453 9834 182-5 141-5 563
Chile1 128958785636-343-322
Peru1 9041 525105109-1 799-1 416
Andre land i Nord- og Sør-Amerika1 9442 116767859-1 178-1 256
 
Afrika7 7178 41715 24812 1787 5313 762
Angola4312543 8941 3673 4631 112
Botswana1 1401721--1 140-172
Sør-Afrika1 8802 351653696-1 227-1 655
Andre land i Afrika4 2665 64010 7003 0706 4354 477
 
Oseania1 0831 5501 8121 874729325
Australia6791 1551 5821 604904450
New Zealand400393204246-197-146
Andre land i Oseania4226242222

Tabell 5 
Import av varer, største handelspartnere

Import av varer, største handelspartnere
Millioner kronerAndel i prosent
2015201620172017
I alt615 485629 042684 585100,0
 
Sverige70 61772 63078 43011,5
Tyskland69 44672 82475 74011,1
Kina64 84567 13067 2299,8
USA39 62638 97346 2676,8
Sør-Korea25 56827 13146 2416,8
Danmark35 16234 01037 1015,4
Storbritannia39 43930 79632 4364,7
Nederland22 39624 36326 2333,8
Polen18 67121 47323 0143,4
Italia18 42518 27920 8823,1
Frankrike20 20220 01920 8713,0
Finland13 79814 66714 9072,2
Japan13 34114 27114 1052,1
Spania11 08913 82913 5732,0
Canada12 54110 87013 3441,9

Tabell 6 
Eksport av varer, største handelspartnere

Eksport av varer, største handelspartnere
Millioner kronerAndel i prosent
2015201620172017
I alt835 267751 583860 692100,0
 
Storbritannia167 986155 448190 65422,2
Tyskland148 501106 695133 77315,5
Nederland91 80279 88383 3369,7
Sverige49 31348 25256 0696,5
Frankrike52 42250 45554 7326,4
Belgia40 66732 70640 6874,7
Danmark32 81129 93639 7964,6
USA37 09931 33638 7494,5
Spania12 76013 70319 5092,3
Polen16 15217 39919 0722,2
Kina23 84319 76017 0972,0
Finland9 1559 96213 3201,5
Italia7 4169 85011 3411,3
Japan9 92310 25510 0581,2
Canada5 5448 1819 8781,1

Tabell 7 
Fastlandseksport av varer, største handelspartnere

Fastlandseksport av varer, største handelspartnere
Millioner kronerAndel i prosent
2015201620172017
I alt403 973386 536418 543100,0
 
Sverige35 10037 31642 88410,2
Nederland38 62534 33541 0509,8
Storbritannia32 45229 68634 8488,3
Tyskland31 74129 58431 3777,5
USA32 21425 97230 7957,4
Danmark22 39222 20524 3065,8
Polen14 75617 15317 6524,2
Kina23 65118 76617 0224,1
Belgia12 11911 97314 8153,5
Frankrike14 83116 06714 4263,4
Spania8 3509 67010 4862,5
Japan9 92310 25510 0582,4
Italia6 9118 5108 7842,1
Singapore11 0197 8608 6272,1
Sør-Korea16 23610 3667 7811,9

Tabell 8 
Import av varer, varegrupper etter SITC

Import av varer, varegrupper etter SITC
Millioner kronerEndring i prosent
2015201620172016 - 2017
I alt615 485629 042684 5858,8
 
0 Matvarer og levende dyr42 23843 20943 3790,4
00 Levende dyr, utenom gruppe 0317217523232,8
01 Kjøtt og kjøttvarer1 7471 7241 491-13,5
02 Meierivarer og egg1 1221 2321 2511,5
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr4 2164 5314 406-2,8
04 Korn og kornvarer5 2785 2325 210-0,4
05 Grønnsaker og frukt11 33411 95112 0731,0
06 Sukker, sukkervarer og honning1 6241 7121 697-0,9
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3 9983 9904 1032,8
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)6 2546 7436 9603,2
09 Forskjellige matvarer6 4945 9195 9580,6
 
1 Drikkevarer og tobakk8 0118 9429 6217,6
11 Drikkevarer5 6195 9236 1944,6
12 Tobakk og tobakksvarer2 3923 0183 42713,5
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer34 70331 70637 61418,6
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå282516-35,2
22 Oljefrø og oljeholdige frukter1 8891 9092 0024,9
23 Rågummi1481241315,5
24 Tømmer, trelast og kork4 2314 5124 7254,7
25 Papirmasse og papiravfall555554524-5,5
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd1121111197,2
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3 3093 0872 980-3,5
28 Malmer og avfall av metall21 72218 55724 11329,9
29 Animalske og vegetabilske råvarer2 7102 8273 0056,3
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm28 17623 10832 75941,8
32 Kull, koks og briketter1 8721 6682 10826,4
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter23 80818 96227 96647,5
34 Gass, naturlig og tilvirket9981 012964-4,7
35 Elektrisk strøm1 4981 4661 72117,3
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks6 3097 1307 123-0,1
41 Dyrefett og -oljer3 2503 3362 771-16,9
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert2 8523 5914 12114,8
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet20720323114,0
 
5 Kjemiske produkter60 03062 75869 13310,2
51 Organiske kjemiske produkter7 4848 3188 8486,4
52 Uorganiske kjemiske produkter5 7114 6845 31913,6
53 Farge- og garvestoffer3 3333 3383 5285,7
54 Medisiner, farmasøytiske produkter14 75816 01618 88217,9
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter7 0657 2807 6234,7
56 Kunstgjødsel2 9772 7702 528-8,7
57 Plastråstoffer4 3994 5884 8505,7
58 Plast, halvfabrikata5 2555 6135 7813,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt9 04810 15211 77416,0
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale86 988105 248117 79011,9
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn6005675690,4
62 Varer av gummi, i.e.n.5 0775 1535 2391,7
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)6 8187 3157 6274,3
64 Papir, papp og varer7 5567 6107 6180,1
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer6 9687 1527 6396,8
66 Varer av ikke-metalliske mineraler9 0349 2239 4692,7
67 Jern og stål14 53613 75914 6786,7
68 Metaller, unntatt jern og stål7 2528 2579 61516,4
69 Varer av metaller, i.e.n.29 14746 21355 33619,7
 
7 Maskiner og transportmidler250 081245 468266 1658,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr11 3099 35511 72425,3
72 Maskiner for spesielle industrier25 89824 81724 275-2,2
73 Metallbearbeidingsmaskiner1 4581 4501 4630,9
74 Andre industrimaskiner og -utstyr33 58931 84630 399-4,5
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr17 01016 78417 1482,2
76 Telekommunikasjonsapparater23 06024 38426 2917,8
77 Elektriske maskiner og apparater31 44631 50133 2345,5
78 Kjøretøyer for veg62 68469 25178 38513,2
79 Andre transportmidler43 62636 07943 24619,9
 
8 Forskjellige ferdigvarer97 927100 36399 843-0,5
81 Prefabrikerte bygninger8 6649 4069 5631,7
82 Møbler og deler14 89614 83615 4944,4
83 Reiseeffekter, vesker og liknende1 6201 6431 7607,1
84 Klær og tilbehør til klær19 38420 01820 5762,8
85 Fottøy5 0415 4545 5050,9
87 Vitenskapelige og tekniske instrument16 97616 36115 906-2,8
88 Fotografiske og optiske artikler, ur2 8822 9203 0865,7
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.28 46429 72627 953-6,0
 
9 Andre varer og transaksjoner1 0221 1101 1584,3
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag---.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art482483417-13,6
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler51610-40,2
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)53561173119,6

Tabell 9 
Eksport av varer, varegrupper etter SITC

Eksport av varer, varegrupper etter SITC
Millioner kronerEndring i prosent
2015201620172016 - 2017
1Av konfidensialitetshensyn kan ikke varegruppe 56 publiseres separat, den er derfor slått sammen med varegruppe 59.
I alt835 267751 583860 69214,5
 
0 Matvarer og levende dyr77 49495 25498 3863,3
00 Levende dyr, utenom gruppe 03596537-43,0
01 Kjøtt og kjøttvarer20022428828,7
02 Meierivarer og egg764777760-2,1
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr71 97389 17092 2413,4
04 Korn og kornvarer28331338121,6
05 Grønnsaker og frukt185245171-30,2
06 Sukker, sukkervarer og honning887544-40,7
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3113463799,6
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)2 2582 4502 4520,1
09 Forskjellige matvarer1 3721 5891 6322,7
 
1 Drikkevarer og tobakk787996916-8,1
11 Drikkevarer784981906-7,6
12 Tobakk og tobakksvarer21610-36,8
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer15 88414 82916 56611,7
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå8306987000,3
22 Oljefrø og oljeholdige frukter34782,0
23 Rågummi27435014,8
24 Tømmer, trelast og kork3 1903 1193 2765,0
25 Papirmasse og papiravfall2 4782 5862 90112,2
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd2512542602,3
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3 9003 7773 730-1,2
28 Malmer og avfall av metall4 8863 9935 22630,9
29 Animalske og vegetabilske råvarer32035441617,5
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm482 396398 890499 89425,3
32 Kull, koks og briketter55953259-88,8
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter243 201219 164271 46223,9
34 Gass, naturlig og tilvirket234 538173 746222 56228,1
35 Elektrisk strøm4 0975 4485 8106,6
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks2 1212 2002 126-3,4
41 Dyrefett og -oljer1 1041 0631 056-0,7
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert446528499-5,5
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet571610571-6,3
 
5 Kjemiske produkter51 69849 51354 68910,5
51 Organiske kjemiske produkter14 11813 74915 83715,2
52 Uorganiske kjemiske produkter7 9307 4328 1649,8
53 Farge- og garvestoffer1 3851 5741 81915,5
54 Medisiner, farmasøytiske produkter5 8025 8786 3668,3
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter1 3791 3581 4214,6
56 Kunstgjødsel1::::
57 Plastråstoffer4 8865 0745 5469,3
58 Plast, halvfabrikata1 4041 2931 58522,5
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt14 79413 15413 9526,1
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale77 25672 46781 26212,1
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn778181-0,8
62 Varer av gummi, i.e.n.73266475613,9
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)1 3851 4161 56310,4
64 Papir, papp og varer4 7205 2325 114-2,3
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer1 4121 5651 526-2,5
66 Varer av ikke-metalliske mineraler1 5051 5061 6429,0
67 Jern og stål12 70312 09815 01824,1
68 Metaller, unntatt jern og stål43 40640 28247 29317,4
69 Varer av metaller, i.e.n.11 3169 6228 269-14,1
 
7 Maskiner og transportmidler98 70490 85981 920-9,8
71 Kraftmaskiner og -utstyr10 8057 0008 04014,9
72 Maskiner for spesielle industrier17 96412 79410 419-18,6
73 Metallbearbeidingsmaskiner66060179832,8
74 Andre industrimaskiner og -utstyr24 93120 40014 805-27,4
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr2 5012 3142 55910,6
76 Telekommunikasjonsapparater5 8595 2406 18818,1
77 Elektriske maskiner og apparater14 87114 59513 308-8,8
78 Kjøretøyer for veg6 5786 9667 4346,7
79 Andre transportmidler14 53320 94918 369-12,3
 
8 Forskjellige ferdigvarer27 90325 78924 109-6,5
81 Prefabrikerte bygninger1 3501 4331 5034,9
82 Møbler og deler2 7912 8762 789-3,0
83 Reiseeffekter, vesker og liknende789594-0,7
84 Klær og tilbehør til klær72775591421,0
85 Fottøy1381331362,5
87 Vitenskapelige og tekniske instrument15 92613 26010 298-22,3
88 Fotografiske og optiske artikler, ur247278257-7,6
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.6 6466 9598 11816,7
 
9 Andre varer og transaksjoner1 0257868244,8
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag---.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art0051 847,6
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler19162-85,2
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)1 0067718166,0

Tabell 10 
Import av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner

Import av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
2017
Total importMatvarer og levende dyr (SITC 0)Drikkevarer og tobakk (SITC 1)Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselsstoffer (SITC 2)Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm (SITC 3)Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks (SITC 4)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)Andre varer og transaksjoner (SITC 9)
I alt684 58543 3799 62137 61432 7597 12369 133117 790266 16599 8431 158
 
EU (inkl. Norden)402 39127 4288 72815 46525 4523 24350 75964 979151 85253 3771 109
Norden134 14610 5352 4897 71415 5371 97914 17025 39036 05519 2361 042
Utviklingsland126 16710 57429010 8891 7461 4674 03815 51645 44636 16238
Russland12 624876165553 4881 5621 0004 846941860
India3 937808138023861 0923671 2430
Kina67 229953126317111 6947 39433 61023 27611
Japan14 10578411505492 5119 9291 0170
Singapore2 8862023111 0101051 4103350
Sør-Korea46 2412942771540525 40719 9723760
USA46 2671 1032242631 8594277 0731 65428 3315 3305
Canada13 344343149 647009073651 5183762
Brasil9 7452 83906 35500109195199389
Sør-Afrika2 3514064898400552855431414

Tabell 11 
Eksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner

Eksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
2017
Eksport i altMatvarer og levende dyr (SITC 0)Drikkevarer og tobakk (SITC 1)Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselsstoffer (SITC 2)Brenselsstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm (SITC 3)Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks (SITC 4)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)Andre varer og transaksjoner (SITC 9)
I alt860 69298 38691616 566499 8942 12654 68981 26281 92024 109824
 
EU (inkl. Norden)695 39763 52860113 392458 1691 29432 79265 16546 78613 534136
Norden114 66116 6903494 16647 2225268 72615 08316 2015 65938
Utviklingsland62 45014 642251 88710 05629413 6115 49113 4562 9870
Russland2 1861221224403346346951685 186
India2 479210255519162365730795-
Japan10 0584 46432481 070121 0891 1871 7442410
Kina17 0973 368111 108555366 4701 2393 4089010
Singapore9 626783144 62241 0642082 4025370
Sør-Korea8 2932 419196652206331 0192 577877-
USA38 7496 18713426012 9693743 2235 1547 6162 8310
Canada9 87882513796 514202325581 3432950
Brasil4 1821 063237171 1886051 018260-
Sør-Afrika6962930516715517193-

Tabell 12 
Fastlandseksport etter produksjonsfylke

Fastlandseksport etter produksjonsfylke
Millioner kronerEndring i prosent
2015201620172016 - 2017
1Med produksjonsfylke forstås det fylke der verdiskapningen er størst. I de situasjoner hvor eksporten består av en blanding av varer fra flere fylker og hvor produksjonsfylket er vanskelig å fastslå, oppgis at varene har sin opprinnelse fra flere fylker. Øker en importert innsatsvare sin verdi til over det dobbelte, regnes varen som norsk produksjon. I motsatt fall anses det som eksport av vare produsert i utlandet.
2Med uoppgitt fylke menes der det ikke foreligger opplysninger om produksjonsfylke.
Hele landet403 973386 536418 5438,3
 
Produksjonsfylke
Østfold14 70716 33016 7482,6
Akershus6 4886 6265 323-19,7
Oslo9 1328 5808 565-0,2
Hedmark4 1013 8163 9643,9
Oppland6 2166 2296 94111,4
Buskerud14 44012 83514 0239,3
Vestfold21 32014 94220 70938,6
Telemark20 83718 55721 00613,2
Aust-Agder4 4783 4703 025-12,8
Vest-Agder33 10527 77729 1484,9
Rogaland34 60532 43437 09314,4
Hordaland59 93156 45066 57617,9
Sogn og Fjordane11 15213 37714 2796,7
Møre og Romsdal38 11938 73340 0983,5
Sør-Trøndelag (-2017)16 80616 94419 43514,7
Nord-Trøndelag (-2017)5 7916 9815 958-14,7
Nordland23 41525 50727 3877,4
Troms - Romsa6 4377 7898 77412,6
Finnmark - Finnmárku5 7515 7186 34310,9
Svalbard55853157-89,3
Jan Mayen---.
Norske varer med opprinnelse fra flere fylker11 67614 47115 9109,9
Reeksport av varer produsert i utlandet147 20941 92440 612-3,1
Uoppgitt fylke27 6986 5166 5710,8

Tabell 13 
Fastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kroner

Fastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
2017
Total fastlandseksportFordeling etter SITC
Matvarer, drikkevarer og tobakk (SITC 0 og 1)Fisk (undergruppe 03 av SITC 0)Råvarer, unntatt brenselsstoffer (SITC 2 og 4)Brenselsstoffer (SITC 3)Kjemiske produkter (SITC 5)Bearbeidde varer (SITC 6)Maskiner og transportmidler (SITC 7)Forskjellige ferdigvarer (SITC 8)
1Med produksjonsfylke forstås det fylke der verdiskapningen er størst. I de situasjoner hvor eksporten består av en blanding av varer fra flere fylker og hvor produksjonsfylket er vanskelig å fastslå, oppgis at varene har sin opprinnelse fra flere fylker. Øker en importert innsatsvare sin verdi til over det dobbelte, regnes varen som norsk produksjon. I motsatt fall anses det som eksport av vare produsert i utlandet.
2Med uoppgitt fylke menes der det ikke foreligger opplysninger om produksjonsfylke.
Hele landet418 54399 30292 24118 69268 77154 68981 26271 71824 109
 
Produksjonsfylke
Østfold16 7481 017602 411165 0743 8833 992354
Akershus5 3235323219752 5732951 141581
Oslo8 5653793037484 5373471 8231 096
Hedmark3 96412991 6871241799660445
Oppland6 94132316271031 4473 1902 000
Buskerud14 02335256121 1371 5527 8502 887
Vestfold20 709557280610 2741 4043 5991 9842 083
Telemark21 0062205743533415 7482 0491 798424
Aust-Agder3 025323-2110::948138
Vest-Agder29 14816914950028 65917 2412 222354
Rogaland37 0934 4373 4881 86216 0951 0208 8313 5421 307
Hordaland66 57615 03714 6951 51633 9962698 0016 6821 076
Sogn og Fjordane14 2795 4695 435435-::26073
Møre og Romsdal40 09819 87819 2331 470143 8588 5843 8872 407
Sør-Trøndelag (-2017)19 43513 64613 39136902 3627451 2001 113
Nord-Trøndelag (-2017)5 9582 8542 8146440::37968
Nordland27 38713 72113 6068840:8 684:41
Troms - Romsa8 7747 9157 684840::909
Finnmark - Finnmárku6 3435 0164 98939781239:41:
Svalbard570--57---0
Jan Mayen---------
Norske varer med opprinnelse fra flere fylker15 9106 2015 4152 7035 812194322526152
Reeksport av varer produsert i utlandet140 6127172066111 3292 8003 96324 8726 319
Uoppgitt fylke126 5711 01894037274636282 9191 164

Tabell 14 
Import av næringsmidler og drikkevarer, varegrupper etter SITC

Import av næringsmidler og drikkevarer, varegrupper etter SITC1
Millioner kronerEndring i prosentTonnTonnTonnEndring i prosent
2015201620172016 - 20172015201620172016 - 2017
1Næringsmidler og drikkevarer er i hovedsak basert på WTOs definisjon (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/technotes_e.htm) og er definert som summen av varegruppe 0,11,22 og 4 i SITC-nomenklaturen.
I alt56 05558 17158 6980,94 766 1204 753 5654 840 4581,8
 
00 Levende dyr, utenom gruppe 0317217523232,87006987598,7
01 Kjøtt og kjøttvarer1 7471 7241 491-13,531 72029 88924 020-19,6
02 Meierivarer og egg1 1221 2321 2511,526 08128 52227 027-5,2
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr4 2164 5314 406-2,8220 691228 547214 681-6,1
04 Korn og kornvarer5 2785 2325 210-0,4735 121660 983636 764-3,7
05 Grønnsaker og frukt11 33411 95112 0731,0804 348860 128878 5072,1
06 Sukker, sukkervarer og honning1 6241 7121 697-0,9228 366211 389210 758-0,3
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3 9983 9904 1032,887 15386 89787 4180,6
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)6 2546 7436 9603,2832 437819 412899 6319,8
09 Forskjellige matvarer6 4945 9195 9580,6501 571447 869407 854-8,9
11 Drikkevarer5 6195 9236 1944,6234 357249 734277 88711,3
22 Oljefrø og oljeholdige frukter1 8891 9092 0024,9452 510449 434459 3842,2
41 Dyrefett og -oljer3 2503 3362 771-16,9188 998194 636192 623-1,0
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert2 8523 5914 12114,8404 470473 445509 6887,7
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet20720323114,012 83111 98213 45712,3

Tabell 15 
Import av næringsmidler og drikkevarer, etter varegrupper (SITC) og utvalgte handelsområder

Import av næringsmidler og drikkevarer, etter varegrupper (SITC) og utvalgte handelsområder1
Millioner kronerEndring i prosent
2015201620172016 - 2017
1Næringsmidler og drikkevarer er i hovedsak basert WTOs definisjon (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/technotes_e.htm) og er definert som summen av varegruppe 0,11,22 og 4 i SITC-nomenklaturen.
I alt56 05558 17158 6980,9
EU33 69135 83936 1640,9
Utviklingsland14 51614 04613 478-4,0
Andre land7 8498 2859 0569,3
 
Matvarer og levende dyr
I alt42 23843 20943 3790,4
EU25 93427 04627 4281,4
Utviklingsland11 22611 19710 574-5,6
Andre land5 0784 9675 3778,3
 
Drikkevarer
I alt5 6195 9236 1944,6
EU4 8885 0795 3535,4
Utviklingsland260309275-10,9
Andre land4725365655,4
 
Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks
I alt6 3097 1307 123-0,1
EU2 7313 5573 243-8,8
Utviklingsland1 7401 4971 467-2,0
Andre land1 8382 0752 413193,4
 
Oljefrø og oljeholdige frukter
I alt1 8891 9092 0024,9
EU138158140-11,2
Utviklingsland1 2901 0431 16111,3
Andre land46170780113,2

Tabell 16 
Eksport av fisk, etter art

Eksport av fisk, etter art1
Millioner kronerEndring i prosentTonnEndring i prosent
2015201620172016 - 20172015201620172016 - 2017
1Innenfor klassifiseringsgruppe SITC 03 ’Fisk, krepsdyr, bløtdyr og varer derav’ har SSB gruppert etter fiskeart basert på varegruppene i HS- nomenklaturen. Noe avvik vil kunne forekomme da ikke alle varegrupper er spesifisert etter art. Gruppen ’Annen fisk’ er summen av de resterende varegruppene som ligger innunder SITC 03.
2Laks inneholder mer enn den ukentlige laksestatistikken, fileter og annen tilberedt laks er også med.
3Fra og med 2013 medfører konfidensialitetshensyn eksporten for varegruppe «Reker» ikke kan publiseres separat, den er derfor slått sammen med varegruppe «Andre krepsdyr utenom reker og bløtdyr».
I alt71 97389 17092 2413,42 396 8812 231 6302 411 0188,0
 
Laks247 59761 31864 6175,41 033 239978 9021 008 6603,0
Torsk7 9098 7609 1384,3205 555215 815216 9260,5
Sild2 3393 1242 808-10,1214 774236 010291 14623,4
Makrell3 8274 0634 1171,3352 307308 799336 3418,9
Sei2 0211 8011 9035,772 96272 57483 55315,1
Hyse1 2511 4451 68316,555 45471 19374 7195,0
Ørret2 3133 9002 858-26,753 02968 44240 073-41,4
Reker3::::::::
Kveite77178193019,115 20013 87918 21631,2
Lange3003123285,17 5748 3007 682-7,4
Brosme18315518620,04 2043 8254 69522,7
Uer28122226619,815 86414 89917 42016,9
Annen fisk1 6461 4341 68717,6326 254194 490265 51036,5
Andre skalldyr/bløtdyr1 5341 8551 720-7,340 46644 50346 0763,5

Tabell 17 
Eksport av fisk, etter verdensdel

Eksport av fisk, etter verdensdel
Millioner kronerEndring i prosentTonnEndring i prosent
2015201620172016 - 20172015201620172016 - 2017
1Laks inneholder mer enn den ukentlige laksestatistikken, fileter og annen tilberedt laks er også med.
I alt71 97389 17092 2413,42 396 8812 231 6302 411 0188,0
Europa51 37563 01363 1350,21 696 3841 517 2761 587 1464,6
Asia12 68917 66618 9987,5449 492489 953552 24912,7
Nord- og Mellom-Amerika4 4345 7286 84219,482 41592 096102 99311,8
Sør-Amerika1 0098431 16137,744 15243 80253 96423,2
Afrika2 1501 5751 75011,1120 73785 102111 77131,3
Oseania3173453552,93 7023 4002 894-14,9
 
Utvalgte fiskeslag
Laks i alt147 59761 31864 6175,41 033 239978 9021 008 6603,0
Europa36 46046 32547 2602,0825 839774 582771 205-0,4
Asia7 72010 67711 86311,1155 537153 073173 68213,5
Nord- og Mellom-Amerika2 8033 6114 73031,041 17241 93554 26329,4
Sør-Amerika2017170,0326260238-8,5
Afrika3534194446,07 4776 5006 8735,7
Oseania24227030312,22 8872 5512 400-5,9
 
Torsk i alt7 9098 7609 1384,3205 555215 815216 9260,5
Europa6 5207 1497 1800,4168 616170 161165 225-2,9
Asia6129121 06817,123 77434 08638 66113,4
Nord- og Mellom-Amerika2202822996,03 8684 4283 715-16,1
Sør-Amerika47035853950,67 9746 2658 54236,3
Afrika824947-4,11 234750711-5,2
Oseania696-33,38912472-41,9
 
Sild i alt2 3393 1242 808-10,1214 774236 010291 14623,4
Europa2 0602 8222 400-15,0183 331209 757231 16910,2
Asia153170156-8,215 93012 52815 79526,1
Nord- og Mellom-Amerika9182327,87521 2071 80749,7
Sør-Amerika232-33,3186209182-12,9
Afrika115111227104,514 57612 30942 193242,8
Oseania0-0.0-0.
 
Makrell i alt3 8274 0634 1171,3352 307308 799336 3418,9
Europa1 3011 0081 1049,5122 87477 97092 11518,1
Asia1 9122 5922 6682,9168 348187 201214 49814,6
Nord- og Mellom-Amerika64819719,84 5374 8915 99122,5
Sør-Amerika001.01948152,6
Afrika551382247-35,356 54238 71023 660-38,9
Oseania000.4829262,5

Tabell 18 
Eksport av metaller og varer av metaller, etter verdensdel

Eksport av metaller og varer av metaller, etter verdensdel1
Millioner kronerEndring i prosentTonnEndring i prosent
2015201620172016 - 20172015201620172016 - 2017
1Metaller og varer av metaller er definert som summen av varegruppe 67-69 i FNs standard for varegruppering, SITC.
I alt67 42562 00270 58013,83 325 7873 436 9593 518 8082,4
Europa50 77448 89658 03818,73 159 2383 159 2383 257 2183,1
Asia9 3095 7325 114-10,8110 33687 61466 565-24,0
Nord- og Mellom-Amerika4 3763 7875 48744,9135 111144 872146 6841,3
Sør-Amerika33944266550,315 12321 32925 48619,5
Afrika1 9143 0571 192-61,011 12722 61921 590-4,5
Oseania7139984-15,29 9731 2861 265-1,6
 
Jern og stål12 70312 09815 01824,11 417 6921 493 2821 486 050-0,5
Europa9 6069 42411 87226,01 270 5351 311 3431 308 089-0,2
Asia1 0949169341,924 78329 00218 499-36,2
Nord- og Mellom-Amerika1 1311 1151 60343,799 598116 961118 9711,7
Sør-Amerika15419831358,313 77418 71521 23813,5
Afrika336415262-36,95 82216 59218 61612,2
Oseania384293521,73 179669637-4,8
 
Metaller, unntatt jern og stål43 40640 28247 29317,41 761 0661 815 1621 910 4305,2
Europa35 76434 88241 53819,11 664 4961 744 6021 846 4265,8
Asia5 1653 4483 034-12,068 28948 72140 574-16,7
Nord- og Mellom-Amerika2 3881 8092 46636,426 73119 62720 1572,7
Sør-Amerika5312723887,86511 7652 83860,8
Afrika2091240,04843123171,6
Oseania1685-28,2414135117-13,3
 
Varer av metaller11 3169 6228 269-14,1147 029128 515122 328-4,8
Europa5 4044 5904 6290,8109 084103 293102 703-0,6
Asia3 0511 3681 147-16,217 2649 8917 492-24,3
Nord- og Mellom-Amerika8578621 41864,58 7828 2847 556-8,8
Sør-Amerika132118114-3,36988491 41066,1
Afrika1 5592 622918-65,04 8215 7152 657-53,5
Oseania3146243-30,86 3804825116,0

Tabell 19 
Eksport av råolje, etter land

Eksport av råolje, etter land
Millioner kronerEndring i prosent1000 FatEndring i prosent
2015201620172016 - 20172015201620172016 - 2017
1Eksporten av råolje i rør til Storbritannia er i realiteten lavere da noe av den etter omprossesering eksporteres videre til andre land, se tabell 22.
I alt197 116187 595223 07318,9476 053514 936500 392-2,8
 
Storbritannia178 19576 49992 99421,6192 652213 916211 389-1,2
Nederland50 37343 36737 976-12,4121 812119 19485 227-28,5
Tyskland19 39614 37223 49063,445 55339 01350 84530,3
Sverige13 40010 40412 68221,931 35127 82828 6733,0
USA4 0635 1414 662-9,38 93913 04410 834-16,9
Frankrike3 77310 3139 913-3,99 10727 12621 553-20,5
Irland7 5667 7435 847-24,517 72820 23712 794-36,8
Danmark7 5265 31910 856104,118 31914 59824 17265,6
Canada2 2193 9625 41236,65 45510 96412 28712,1
Polen1 3962461 325439,63 1956602 912341,3
Andre land9 20810 22917 91875,221 94328 35639 70540,0

Tabell 20 
Eksport av naturgass i gassform, etter land

Eksport av naturgass i gassform, etter land
Millioner kronerEndring i prosentMillioner standard kubikkmeter (SM3)Endring i prosent
2015201620172016 - 20172015201620172016 - 2017
I alt210 034153 108195 33227,6109 611109 718118 5358,0
 
Tyskland92 34862 14277 37924,548 31344 94347 4545,6
Storbritannia56 75547 12062 56232,829 51333 30837 38412,2
Frankrike32 89223 14629 23126,317 15416 60117 7556,9
Nederland00-.00-.
Belgia27 02420 08525 49526,914 10014 41515 5347,8
Andre land1 0156166658,1532450407-9,6

Tabell 21 
Eksport av råolje og naturgass i gassform

Eksport av råolje og naturgass i gassform1
Råolje og naturgass i gassform totaltRåoljeNaturgass i gassform
Millioner kroner1000 TonnMillioner kroner1000 Fat1000 TonnMillioner kronerMillioner standard kubikkmeter (SM3)1000 Tonn
1Norsk eksport av råolje startet i 1971, mens eksport av naturgass startet i 1977.
2003257 937181 214195 699949 980127 00862 23871 09954 206
2004311 485181 397237 468926 602124 38374 01776 27257 013
2005392 592173 173289 453831 028111 821103 13982 50661 352
2006456 129163 358309 252742 458100 035146 87784 58263 323
2007444 181161 147309 675726 12697 281134 50685 68463 866
2008569 310159 400359 369666 48389 085209 94194 56370 315
2009404 665158 178243 521642 30885 909161 14496 56372 269
2010436 547150 576281 985578 12077 465154 56297 39473 111
2011514 393140 830321 248511 82868 362193 14596 50072 467
2012548 643145 137306 825471 48562 808241 818109 48082 329
2013528 167138 478288 126448 44859 844240 041103 87578 634
2014492 098140 187282 663462 86061 770209 435102 37278 417
2015407 150144 635197 116476 05363 380210 034109 61181 255
2016340 703152 072187 595514 93668 521153 108109 71883 551
2017418 405163 723223 073500 39266 667195 332118 53597 057

Tabell 22 
Eksport av råolje, endret landfordeling etter fraksjoneringsprosesess i Storbritannia

Eksport av råolje, endret landfordeling etter fraksjoneringsprosesess i Storbritannia
20172017
Råolje (via skip og rørledninger)Råolje (via skip)1
Millioner kroner1000 FatMillioner kroner1000 Fat
1All eksporten av norsk råolje som går i rør til Teesside og Sullom Voe er i den offisielle statistikken registrert med bestemmelsesland Storbritannia. Etter at denne ustabiliserte råoljen har gjennomgått en fraksjoneringsprosess, der man skiller den i komponentene stabilisert råolje, etan, propan og butan blir den skipet videre, og vi får en ny landfordeling. Fraksjoneringsprosessen medfører at noe av råoljen går bort, derav ulike totaltall.
I alt223 073500 392222 205495 510
 
Storbritannia92 994211 38973 765165 364
Nederland37 97685 22745 746102 564
Sverige12 68228 67315 51634 775
Frankrike9 91321 55313 90230 933
Tyskland23 49050 84523 49050 845
Canada5 41212 2875 67212 893
Polen1 3252 9121 6113 518
Danmark10 85624 17210 67523 752
Irland5 84712 7945 91612 962
Italia2 3295 3802 6916 047
USA4 66210 8345 61612 897
Finland5 65512 1565 65512 156
Spania7 82517 3188 15517 924
Martinique8720087200
Portugal--267600
Belgia179400179400
Uruguay----

Tabell 23 
Endelig revisjon av årstall for import av varer. Varegrupper etter SITC

Endelig revisjon av årstall for import av varer. Varegrupper etter SITC
Endelig revisjonFørste revisjonEndring i prosent
Millioner kroner
Måleperiode
2016
Varer i alt609 516629 0423,2
Av dette:
Skip og oljeplattformer19 38819 6661,4
Varer uten skip og oljeplattformer590 128609 3763,3
 
0 Matvarer og levende dyr43 20943 1860,1
00 Levende dyr, utenom gruppe 031751750,0
01 Kjøtt og kjøttvarer1 7251 724-0,1
02 Meierivarer og egg1 2311 2320,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr4 5044 5310,6
04 Korn og kornvarer5 2315 2320,0
05 Grønnsaker og frukt11 94811 9510,0
06 Sukker, sukkervarer og honning1 7131 712-0,1
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3 9903 9900,0
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)6 7486 743-0,1
09 Forskjellige matvarer5 9205 9190,0
 
1 Drikkevarer og tobakk8 9428 9420,0
11 Drikkevarer5 9245 9230,0
12 Tobakk og tobakksvarer3 0183 0180,0
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer31 70631 6910,0
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå2525-0,1
22 Oljefrø og oljeholdige frukter1 9081 9090,0
23 Rågummi124124-0,1
24 Tømmer, trelast og kork4 5134 5120,0
25 Papirmasse og papiravfall555554-0,1
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd1111110,0
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3 0873 0870,0
28 Malmer og avfall av metall18 54018 5570,1
29 Animalske og vegetabilske råvarer2 8282 8270,0
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm23 10823 156-0,2
32 Kull, koks og briketter1 6681 6680,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter19 01118 962-0,3
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte15 10415 1050,0
34 Gass, naturlig og tilvirket1 0111 0120,1
342 Flytende propan og butan8688690,1
35 Elektrisk strøm1 4661 4660,0
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks7 1307 1230,1
41 Dyrefett og -oljer3 3303 3360,2
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert3 5913 5910,0
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet2032030,0
 
5 Kjemiske produkter62 75862 7580,0
51 Organiske kjemiske produkter8 3128 3180,1
52 Uorganiske kjemiske produkter4 6784 6840,1
53 Farge- og garvestoffer3 3373 3380,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter16 03016 016-0,1
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter7 2777 2800,0
56 Kunstgjødsel2 7702 7700,0
57 Plastråstoffer4 5874 5880,0
58 Plast, halvfabrikata5 6135 6130,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt10 15410 1520,0
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale105 24885 87822,6
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn5665670,0
62 Varer av gummi, i.e.n.5 1525 1530,0
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)7 3167 3150,0
64 Papir, papp og varer7 6117 6100,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer7 1497 1520,0
66 Varer av ikke-metalliske mineraler9 2299 223-0,1
67 Jern og stål13 77013 759-0,1
68 Metaller, unntatt jern og stål8 1228 2571,7
69 Varer av metaller, i.e.n.26 96246 21371,4
 
7 Maskiner og transportmidler245 468245 2890,1
71 Kraftmaskiner og -utstyr9 3149 3550,4
72 Maskiner for spesielle industrier24 83924 817-0,1
73 Metallbearbeidingsmaskiner1 4541 450-0,3
74 Andre industrimaskiner og -utstyr31 97031 846-0,4
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr16 78216 7840,0
76 Telekommunikasjonsapparater24 39424 3840,0
77 Elektriske maskiner og apparater31 48331 5010,1
78 Kjøretøyer for veg69 25269 2510,0
79 Andre transportmidler35 80136 0790,8
 
8 Forskjellige ferdigvarer100 363100 3830,0
81 Prefabrikerte bygninger9 4069 4060,0
82 Møbler og deler14 83614 8360,0
83 Reiseeffekter, vesker og liknende1 6431 6430,0
84 Klær og tilbehør til klær20 02120 0180,0
85 Fottøy5 4545 4540,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument16 37616 361-0,1
88 Fotografiske og optiske artikler, ur2 9202 9200,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.29 72629 7260,0
 
9 Andre varer og transaksjoner1 1101 1100,0
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag000,0
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art4834830,0
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler16160,4
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)6116110,0

Tabell 24 
Endelig revisjon av årstall for eksport av varer. Varegrupper etter SITC

Endelig revisjon av årstall for eksport av varer. Varegrupper etter SITC
Endelig revisjonFørste revisjonEndring i prosent
Millioner kroner
Måleperiode
2016
1Grunnet konfidensialitetshensyn er varegruppen SITC 56 slått sammen med varegruppe 59.
Varer i alt751 399751 5830,0
Av dette:
Råolje187 595187 5950,0
Naturgass, også flytende160 787161 1290,2
Naturlige gasskondensater3 8173 8170,0
Skip og oljeplattformer12 20112 5062,5
Fastlandseksport386 998386 536-0,1
 
0 Matvarer og levende dyr95 25495 2740,0
00 Levende dyr, utenom gruppe 0365650,0
01 Kjøtt og kjøttvarer2242240,0
02 Meierivarer og egg7777770,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr89 18789 1700,0
04 Korn og kornvarer317313-1,1
05 Grønnsaker og frukt2452450,0
06 Sukker, sukkervarer og honning75750,0
07 Kaffe, te, kakao, krydderier3463460,0
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)2 4492 4500,0
09 Forskjellige matvarer1 5891 5890,0
 
1 Drikkevarer og tobakk9969960,0
11 Drikkevarer9819810,0
12 Tobakk og tobakksvarer16160,0
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer14 82914 8360,0
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå6986980,0
22 Oljefrø og oljeholdige frukter440,0
23 Rågummi43430,0
24 Tømmer, trelast og kork3 1193 1190,0
25 Papirmasse og papiravfall2 5862 5860,0
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd255254-0,3
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3 7753 7770,1
28 Malmer og avfall av metall4 0013 993-0,2
29 Animalske og vegetabilske råvarer3543540,0
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm398 890398 5570,1
32 Kull, koks og briketter5165323,1
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter219 164219 1640,0
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte27 18527 1850,0
34 Gass, naturlig og tilvirket173 428173 7460,2
342 Flytende propan og butan10 29110 231-0,6
35 Elektrisk strøm5 4485 4480,0
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks2 2002 2010,0
41 Dyrefett og -oljer1 0631 0630,0
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert5285280,0
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet611610-0,1
 
5 Kjemiske produkter49 51349 5220,0
51 Organiske kjemiske produkter13 74913 7490,0
52 Uorganiske kjemiske produkter7 4317 4320,0
53 Farge- og garvestoffer1 5741 5740,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter5 8785 8780,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter1 3581 3580,0
56 Kunstgjødsel1:::
57 Plastråstoffer5 0865 074-0,2
58 Plast, halvfabrikata1 2931 2930,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt6 5416 5410,0
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale72 46772 4500,0
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn81810,0
62 Varer av gummi, i.e.n.6646640,0
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)1 4171 4160,0
64 Papir, papp og varer5 2325 2320,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer1 5661 5650,0
66 Varer av ikke-metalliske mineraler1 5061 5060,0
67 Jern og stål12 07412 0980,2
68 Metaller, unntatt jern og stål40 28240 2820,0
69 Varer av metaller, i.e.n.9 6299 622-0,1
 
7 Maskiner og transportmidler90 85991 051-0,2
71 Kraftmaskiner og -utstyr7 0207 000-0,3
72 Maskiner for spesielle industrier12 84712 794-0,4
73 Metallbearbeidingsmaskiner6016010,0
74 Andre industrimaskiner og -utstyr20 42020 400-0,1
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr2 3142 3140,0
76 Telekommunikasjonsapparater5 2405 2400,0
77 Elektriske maskiner og apparater14 59314 5950,0
78 Kjøretøyer for veg6 9676 9660,0
79 Andre transportmidler21 04920 949-0,5
 
8 Forskjellige ferdigvarer25 78925 7240,3
81 Prefabrikerte bygninger1 4331 4330,0
82 Møbler og deler2 8752 8760,0
83 Reiseeffekter, vesker og liknende95950,0
84 Klær og tilbehør til klær7557550,0
85 Fottøy1321330,2
87 Vitenskapelige og tekniske instrument13 19713 2600,5
88 Fotografiske og optiske artikler, ur2782780,0
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.6 9596 9590,0
 
9 Andre varer og transaksjoner7867860,0
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag000,0
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art000,0
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler16160,0
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)7717710,0

Tabell 25 
Første revisjon av årstall for import av varer. Varegrupper etter SITC

Første revisjon av årstall for import av varer. Varegrupper etter SITC
Første revisjonFørste publiseringEndring i prosent
Millioner kroner
Måleperiode
2017
Varer i alt684 585683 3540,2
Av dette:
Skip og oljeplattformer22 08121 7441,5
Varer uten skip og oljeplattformer662 504661 6100,1
 
0 Matvarer og levende dyr43 37943 3950,0
00 Levende dyr, utenom gruppe 032322320,0
01 Kjøtt og kjøttvarer1 4911 4910,0
02 Meierivarer og egg1 2511 2510,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr4 4064 408-0,1
04 Korn og kornvarer5 2105 2090,0
05 Grønnsaker og frukt12 07312 0730,0
06 Sukker, sukkervarer og honning1 6971 698-0,1
07 Kaffe, te, kakao, krydderier4 1034 1050,0
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)6 9606 970-0,1
09 Forskjellige matvarer5 9585 9570,0
 
1 Drikkevarer og tobakk9 6219 6220,0
11 Drikkevarer6 1946 1950,0
12 Tobakk og tobakksvarer3 4273 4270,0
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer37 61437 5530,2
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå1616-0,9
22 Oljefrø og oljeholdige frukter2 0022 0020,0
23 Rågummi2 0022 0020,0
24 Tømmer, trelast og kork4 7254 7260,0
25 Papirmasse og papiravfall5245240,0
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd119119-0,3
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler2 9802 9800,0
28 Malmer og avfall av metall24 11324 0520,3
29 Animalske og vegetabilske råvarer3 0053 0040,0
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm32 75932 1441,9
32 Kull, koks og briketter2 1082 1060,1
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter27 96627 3542,2
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte18 87318 8680,0
34 Gass, naturlig og tilvirket9649640,0
342 Flytende propan og butan8408400,0
35 Elektrisk strøm1 7211 7210,0
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks7 1237 1220,0
41 Dyrefett og -oljer2 7712 7690,0
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert4 1214 1220,0
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet2312310,0
 
5 Kjemiske produkter69 13369 191-0,1
51 Organiske kjemiske produkter8 8488 8450,0
52 Uorganiske kjemiske produkter5 3195 322-0,1
53 Farge- og garvestoffer3 5283 5280,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter18 88218 8800,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter7 6237 6250,0
56 Kunstgjødsel2 5282 5280,0
57 Plastråstoffer4 8504 8510,0
58 Plast, halvfabrikata5 7815 785-0,1
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt11 77411 826-0,4
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale117 790117 856-0,1
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn5695690,0
62 Varer av gummi, i.e.n.5 2395 2380,0
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)7 6277 6300,0
64 Papir, papp og varer7 6187 6190,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer7 6397 6410,0
66 Varer av ikke-metalliske mineraler9 4699 488-0,2
67 Jern og stål14 67814 692-0,1
68 Metaller, unntatt jern og stål9 6159 624-0,1
69 Varer av metaller, i.e.n.55 33655 3550,0
 
7 Maskiner og transportmidler266 165265 3880,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr11 72411 734-0,1
72 Maskiner for spesielle industrier24 27524 328-0,2
73 Metallbearbeidingsmaskiner1 4631 464-0,1
74 Andre industrimaskiner og -utstyr30 39930 482-0,3
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr17 14817 166-0,1
76 Telekommunikasjonsapparater26 29126 312-0,1
77 Elektriske maskiner og apparater33 23433 278-0,1
78 Kjøretøyer for veg78 38578 436-0,1
79 Andre transportmidler43 24642 1872,5
 
8 Forskjellige ferdigvarer99 84399 924-0,1
81 Prefabrikerte bygninger9 5639 597-0,4
82 Møbler og deler15 49415 4970,0
83 Reiseeffekter, vesker og liknende1 7601 7590,0
84 Klær og tilbehør til klær20 57620 589-0,1
85 Fottøy5 5055 5060,0
87 Vitenskapelige og tekniske instrument15 90615 930-0,2
88 Fotografiske og optiske artikler, ur3 0863 092-0,2
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.27 95327 9530,0
 
9 Andre varer og transaksjoner1 1581 1580,0
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag000,0
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art4174170,0
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler1010-0,1
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)7317310,0

Tabell 26 
Første revisjon av årstall for eksport av varer. Varegrupper etter SITC

Første revisjon av årstall for eksport av varer. Varegrupper etter SITC
Første revisjonFørste publiseringEndring i prosent
Millioner kroner
Måleperiode
2017
1Grunnet konfidensialitetshensyn er varegruppen SITC 56 slått sammen med varegruppe 59.
Varer i alt860 692843 2862,1
Av dette:
Råolje223 073208 9836,7
Naturgass, også flytende203 064199 6391,7
Naturlige gasskondensater4 9864 9870,0
Skip og oljeplattformer11 02610 9630,6
Fastlandseksport418 543418 7140,0
 
0 Matvarer og levende dyr77 49477 558-0,1
00 Levende dyr, utenom gruppe 035960-1,4
01 Kjøtt og kjøttvarer200203-1,5
02 Meierivarer og egg7647640,0
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr71 97372 034-0,1
04 Korn og kornvarer2832830,0
05 Grønnsaker og frukt1851850,2
06 Sukker, sukkervarer og honning88880,0
07 Kaffe, te, kakao, krydderier311311-0,1
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)2 2582 2590,0
09 Forskjellige matvarer1 3721 3710,1
 
1 Drikkevarer og tobakk787787-0,1
11 Drikkevarer784785-0,1
12 Tobakk og tobakksvarer22-1,4
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer15 88415 896-0,1
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå8308300,0
22 Oljefrø og oljeholdige frukter330,0
23 Rågummi27270,0
24 Tømmer, trelast og kork3 1903 1890,0
25 Papirmasse og papiravfall2 4782 481-0,1
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd2512510,0
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler3 9003 9000,0
28 Malmer og avfall av metall4 8864 894-0,2
29 Animalske og vegetabilske råvarer320320-0,1
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm482 396492 616-2,1
32 Kull, koks og briketter5595590,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter243 201246 410-1,3
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte40 93540 2581,7
34 Gass, naturlig og tilvirket234 538241 538-2,9
342 Flytende propan og butan11 98211 7452,0
35 Elektrisk strøm4 0974 108-0,3
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks2 1212 128-0,3
41 Dyrefett og -oljer1 1041 108-0,4
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert4464460,0
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet571574-0,5
 
5 Kjemiske produkter51 69851 727-0,1
51 Organiske kjemiske produkter14 11814 1230,0
52 Uorganiske kjemiske produkter7 9307 9310,0
53 Farge- og garvestoffer1 3851 386-0,1
54 Medisiner, farmasøytiske produkter5 8025 8030,0
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter1 3791 3790,0
56 Kunstgjødsel1:::
57 Plastråstoffer4 8864 896-0,2
58 Plast, halvfabrikata1 4041 4040,0
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt6 0906 098-0,1
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale77 25677 731-0,6
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn77770,0
62 Varer av gummi, i.e.n.732736-0,6
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)1 3851 390-0,4
64 Papir, papp og varer4 7204 7200,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer1 4121 423-0,8
66 Varer av ikke-metalliske mineraler1 5051 4990,4
67 Jern og stål12 70312 832-1,0
68 Metaller, unntatt jern og stål43 40643 449-0,1
69 Varer av metaller, i.e.n.11 31611 605-2,5
 
7 Maskiner og transportmidler98 704100 106-1,4
71 Kraftmaskiner og -utstyr10 80511 408-5,3
72 Maskiner for spesielle industrier17 96417 9230,2
73 Metallbearbeidingsmaskiner6606590,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr24 93125 936-3,9
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr2 5012 5000,1
76 Telekommunikasjonsapparater5 8595 8570,0
77 Elektriske maskiner og apparater14 87115 019-1,0
78 Kjøretøyer for veg6 5786 589-0,2
79 Andre transportmidler14 53314 2162,2
 
8 Forskjellige ferdigvarer27 90328 169-0,9
81 Prefabrikerte bygninger1 3501 359-0,6
82 Møbler og deler2 7912 802-0,4
83 Reiseeffekter, vesker og liknende7878-0,1
84 Klær og tilbehør til klær7277230,5
85 Fottøy138138-0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument15 92616 163-1,5
88 Fotografiske og optiske artikler, ur247249-0,7
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.6 6466 657-0,2
 
9 Andre varer og transaksjoner1 0251 0250,0
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag000,0
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art000,0
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler1922-14,9
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)1 0061 0030,4

Om statistikken

Utenrikshandelsstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengde. Den gir informasjon om totalimport og eksport samt landfordelt handel på ulike detaljeringsnivå.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Import og eksport
Import består hovedsakelig av utenlandskproduserte varer som føres inn til Norge. Dette kan også inkludere reimport av opprinnelige norskproduserte varer og bearbeidede varer.

Eksport består av innenlandskproduserte varer som sendes ut av Norge, altså fra Norges statistiske område slik det er definert i Omfanget av statistikken (se Produksjon). Her inkluderes også reeksport av opprinnelig utenlandskproduserte varer og bearbeidede varer.

Handelen med varer er basert på fysiske varebevegelser over landegrensene, men for enkelte varer som skip, oljeplattformer og fly skjer det ofte en handel uten at det forekommer en slik bevegelse. Import og eksport av slike varer bestemmes derfor etter skifte i nasjonaliteten til det økonomiske eierskapet. Dette måles ved kjøp, salg og finansielle leieavtaler (opplysninger om finansielle leieavtaler innhentes ikke for skip).

Fastlandseksport
Fra mars 2013 er "fastlandseksport" brukt om eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. "Fastlandseksport" erstattet begrepet "tradisjonelle varer", som ble brukt tidligere.

Land
Ved import benyttes avsender- og opprinnelsesland, og for eksport -  bestemmelsesland.

Avsenderland er det land fraktdokumentet (ved fortolling) viser som det første landet varen er sendt fra under samme handelstransaksjon mellom kjøper og selger.

Med opprinnelsesland menes, for råvarer, det land hvor varen er produsert. For ferdigvarer (bearbeidde og raffinerte varer) det land hvor varen har fått sin endelige form. Med bestemmelsesland menes det land som på eksporttidspunktet er det sist kjente mottakerland for varen.

For skip, fly og mobile oljeplattformer er opprinnelseslandet det landet som tidligere eide varen (økonomisk eierskap). Når det gjelder norskproduserte varer som er solgt til utlandet og senere kjøpt hjem, er opprinnelsesland oppgitt som det landet varene er returnert fra.

Statistisk landliste følger den internasjonale standarden ISO-3166.

Transportmåte
Transportmåte viser hvilke transportmiddel som er benyttet ved grensepassering ved import eller eksport av varer og følger Standard for klassifisering av transportmåte ved grensepassering.


Mengde
De fleste varers mengde oppgis i kilogram (vekt utenom emballasje), unntatt skip og strøm som måles i hhv. bruttotonn og kWh. For mange varer gis i tillegg informasjon om kvantum i annen mengdeenhet, som f.eks. stykk, fat, standardkubikkmeter, karat, liter, par etc.  Tolltariffen og Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen viser hvilke varer dette gjelder. Statistikk blir publisert i begge mengdeenheter. 

Statistisk verdi
Statistisk verdi er varens verdi ved passering av norsk grense. Toll, merverdi- og andre avgifter inngår ikke i den statistiske verdien.

Ved import skal verdien settes til CIF-type (Cost Insurance Freight). Det vil si varens verdi ved norsk grense inklusive de omkostninger som er forbundet med leveringen av varen frem til grensen, hovedsakelig transportomkostninger og forsikring. For eksport er det på samme måte - statistisk verdi settes lik varens verdi ved norsk grense inklusive de omkostninger som er forbundet med å transportere varen dit,  kalt FOB-type (Free On Board). CIF og FOB er to av flere leveringsbetingelser som inngår i Incoterms, en samling av  salgsklausuler brukt i internasjonal handel for avtaler mellom kjøper og selger om hvem som bærer kostnader med hensyn til  risiko (ansvar) og transport av varen til avtalt sted.

For råolje som eksporteres med skip direkte fra installasjon på norsk kontinentalsokkel, regnes verdien ved eksporttidspunktet. Når det gjelder råolje og naturgass som føres til utlandet gjennom rørledning, regnes den statistiske verdien ved passering ut fra norsk kontinentalsokkel. Verdien av transport over internasjonale farvann og inn til terminal i utlandet regnes som en tjenesteeksport og faller dermed inn under statistikken Utenrikshandel med tjenester.

Statistisk verdi for eksport og import av skip er overdragelsessum inklusive overtakelse av gjeld. For fisk norske fartøyer har fanget utenfor norsk tollgrense og direktelandet i utlandet, er statistisk verdi det som utbetales til fiskeren ved salg fra lager (fratrukket salgslagsavgift).

Produksjonsfylke
Er det fylket der varen er produsert. Hvis produksjonen foregår i flere fylker er produksjonsfylke bestemt til det fylket der verdiskapningen er størst.

Standard klassifikasjoner

Varegrupperinger

Statistikken er gruppert etter forskjellige vareklassifikasjoner ut fra ulike brukerbehov. Norske versjoner av de ulike internasjonale klassifikasjonene er tilgjengelige i SSBs database for standard klassifikasjoner, de internasjonale klassifikasjonene, samt korrespondansetabeller mellom de ulike klassifikasjonene, finnes på FN og Eurostat sine nettsider.            

I det vesentligste bygger statistikken på opplysninger fra tollvesenets innførsels- og utførselsdeklarasjoner. Tall for  eksport av olje, gass og kull, skip, oljeplattformer og fly samt eksport av fisk landet i  utlandet fra norske fartøyer, mottas fra andre kilder. Alle grunndata er, uansett kilde, klassifisert etter tolltariffen.

Tolltariffen er en 8-sifret kode der de 6 første sifrene tilsvarer det internasjonale harmoniserte system (HS) som er utviklet av Den internasjonale tollunionen. De 2 siste sifrene er opprettet for nasjonale formål. Tolltariffen deler inn varene etter materialets art  og består av til sammen mer enn 7 000 varenumre. SSB bruker tolltariffen som basis for Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen.

Ved publisering av utenrikshandelstall benyttes i stor grad FNs International Standard for Trade Classification  - SITC, som grupperer handelstallene etter varens materiale og bearbeidingsnivå (råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer). SITC-koden består av 5 siffer. SSB publiserer import- og eksporttall landfordelt etter 2-sifret SITC-kode samt verditall, uten landfordeling, etter 3-sifret kode.

Andre varegrupperingen som brukes er BEC (Broad Economic Categories), FNs standard for gruppering av varer etter anvendelsesområde samt EU-standarden CPA (Classification of Products by Activity),  der de 4 første sifrene samsvarer med de tilsvarende posisjonene i Standard for næringsgruppering (NACE). Utenrikshandelsdata gruppert etter CPA viser varens næringstilknytning, ikke de enkelte næringers import og eksport av varer. 

Landgruppering
Standard for landkoder utenrikshandel følger ISO-3166. EU-landene benytter samme gruppering, bortsett fra noen avvik av mindre betydning.

I publiseringen av handelstall brukes disse landgrupperingene:

Norden - Norges handel med Sverige, Danmark, Grønland, Færøyene, Finland, Åland og Island.
EFTA - Norges handel med Island, Sveits og Liechtenstein.
EU – Oversikt over medlemsland over tid, se EUs nettsider.
OECD - Oversikt over medlemsland over tid, se OECDs nettsider

Utviklingsland - fra og med 2007 er OECDs DAC-liste (Development Assistance Committee) brukt for definisjon av land som til enhver tid er godkjent som mottakere av offisiell utviklingshjelp. Ut fra denne har FN definert en gruppe Least Developed Countries, Minst Utviklede Land -  MUL, som også brukes som inndeling i utenrikshandelsstatistikken.
(Før 2007 var følgende land definert som utviklingsland i den norske handelsstatistikken: Bosnia-Hercegovina, Jugoslavia (Serbia og Montenegro), Kroatia, Makedonia, Malta, Slovenia;  Afrika unntatt Sør-Afrika;  Asia unntatt Japan; Nord- og Sør-Amerika unntatt USA, Canada og Grønland; Oceania unntatt Australia og New Zealand).

Tidligere Comecon Grupperingen er brukt til og med 2011 og besto (i handelsstatistikken) kun av europeiske Comecon-land: Armenia, Aserbajdsjan, Bulgaria, Estland, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Polen, Romania, Russland, Slovakia, Tsjekkia, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Ungarn, Usbekistan.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utenrikshandelstatistikk

Regionalt nivå

Statistikk over import og eksport av varer publiseres på landnivå. Fastlandseksport av varer publiseres i tillegg etter produksjonsfylke.

Hyppighet og aktualitet

Månedsstatistikken frigis den 15. i måneden etter observasjonsperioden (foregående måned) eller første påfølgende virkedag. I mars og juni er publiseringsdag én dag senere. Tallene er foreløpige og det gjøres en kontinuerlig retting og oppdatering av tallgrunnlaget. Ved hver publisering oppdateres tall for inneværende år.
Foreløpige årstall publiseres sammen med månedstall for desember. Endelige tall offentliggjøres to ganger. Første gang i mai påfølgende år. Deretter blir de korrigerte endelige tallene publisert i mai ett år senere.

Internasjonal rapportering

Internasjonale organisasjoner som EUs statistiske kontor (Eurostat), De forente nasjoner (FN), Verdens handelsorganisasjon (WTO) med flere, mottar data ved hver publisering.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Rådata og reviderte mikrodata er lagret i henhold til SSB sin standard for arkivering av filer (DataDok).

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken over utenrikshandel med varer er å gi en oversikt over varestrømmene mellom Norge og utlandet. Eksport og import av varer er sentrale størrelser i det samfunnsøkonomiske bildet, både for å beskrive strukturelle forhold i økonomien og for å overvåke konjunkturene. Månedsstatistikk over utenrikshandel med varer er publisert siden 1913 mens årsstatistikken går tilbake til 1835 (verditall ble først publisert i 1866).

Av vesentlige endringer i statistikken kan nevnes at vareinndelingen etter HS-nomenklaturen (Det Harmoniserte System), som ble tatt i bruk fra 1988, innebar en omfattende omlegging av inndelingen på detaljert nivå i forhold til den tidligere CCCN-nomenklaturen (Tollsamarbeidsrådets nomenklatur). Samtidig ble den tresifrede landkoden i CCCN erstattet med ISO-3166.

Statistikken finansieres i hovedsak over statsoppdraget, men baserer seg også i noe grad på markedsinntekter.

Brukere og bruksområder

Statistikken er bygd opp som en del av et nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og benyttes i SSB ved utarbeiding av nasjonalregnskaps- og utenriksregnskapsstatistikken. Den skal også, så vidt mulig, dekke næringslivets behov for data til planlegging av produksjon, markedsføring og salg.

Statistikken er dessuten en viktig del av grunnlaget for prognose- og analysearbeid utført av ulike organisasjoner, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Speilstatistikk

Innebærer en sammenligning mellom to eller flere lands statistikker hvor eksport av én vare fra ett land i prinsippet skal være lik import av samme vare i mottakerlandet.

I utgangspunktet vil det uansett være en viss verdiforskjell for en gitt vare. Dette fordi eksportlandet oppgir varens verdi ved egen grense (FOB-verdi) mens importlandet oppgir samme vares verdi inkludert frakt og forsikringskostnader fram til sin grense (CIF og FOB-verdi, se Definisjoner. Statistisk verdi).

Andre uoverensstemmelser kan også forekomme på tross av at det finnes internasjonale retningslinjer for hvordan utenrikshandelsstatistikken skal produseres som f.eks. ulik bruk av general- eller spesialhandel som avgrensning for statistikkområde, ulike metoder for innsamling og behandling av data, forskjellig praksis mht fastsetting av bestemmelses- og opprinnelsesland, tarifferings- og konfidensialitetspraksis, samt nasjonalt bestemte terskler for hva som skal tas med i statistikkgrunnlaget. I det norske grunnlaget har SSB, av praktiske hensyn, valgt å utelate tolldeklarerte varepartier under 1 000 kroner fra statistikken. Disse varene utgjør under én prosent av importen og omlag 0,04 prosent av eksporten. Myndighetene setter også verdigrenser for vareimport og -eksport som unntas tollbehandling (tolloven §§ 4-10 og 4-11).
Fra norsk side er det ofte behov for å sammenligne utenrikshandelsdata med motsvarende statistikk hos våre viktigste handelspartnere, for en stor del EU-land. I denne sammenheng er det viktig å ha kjennskap til hvilket regelverk som brukes hos den enkelte partner.

EUs statistiske kontor, Eurostat, publiserer utenrikshandelsdata for EU-land, samlet og enkeltvis. Her følges EUs regelverk, og utenrikshandel defineres som EUs handel med tredjeland. Dette fører til at tredjelands eksport til EU blir registrert i det første landet der varen krysser EUs grense. Ved videresending til bestemmelsesland i EU registreres varen som avsendt fra første mottaksland og det er frivillig, men anbefalt, at informasjonen om opprinnelsesland tas med videre ( Eurostat. User guide on European statistics on international trade in goods, 2015 ). Imidlertid publiserer flere EU-land i tillegg til data slik de fremkommer i Eurostats database ( Comext) også egen utenrikshandelsstatistikk etter nasjonalt regelverk. For informasjon om dette, se Eurostats årlige rapport: Quality report on international trade statistics.

 

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2 og 3-2

EØS-referanse

Rettsakter under EØS-avtalen omfatter forpliktelser etter EU-forordninger for datafangst og oversending av data til EU's statistiske kontor, Eurostat. De gjeldende er nevnt nedenfor.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 av 6. mai 2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1172/95.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 92/2010 av 2. februar 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til utveksling av opplysninger mellom tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter, utarbeiding av statistikk og kvalitetsvurdering.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010 av 9. februar 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til handel som omfattes, fastsettelse av opplysninger, utarbeiding av handelsstatistikker etter virksomhetskjennetegn og fakturavaluta, samt særlige varer og varebevegelser.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1106/2012 av 27. november 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestatar, med omsyn til ajourføring av standarden for land- og territoriekodar.

Produksjon

Omfang

Statistisk område og økonomisk territorium

Omfanget av utenrikshandelsstatistikken er basert på internasjonale retningslinjer fra FNs statistiske kommisjon.

Den generelle anbefalingen er at statistikken skal omfatte varer som påvirker landets beholdning av materielle ressurser ved at varer går inn (import) eller ut (eksport) av landets økonomiske territorium. Et lands økonomiske territorium består av en juridisk dimensjon i tillegg til den geografiske og inkluderer dermed skip, fly og flytende oljeplattformer som er nasjonalt eid og underlagt landets lovgivning. Dette er varer som ikke nødvendigvis befinner seg innenfor landets geografiske område, men likevel regnes som en del av landets materielle ressurser. For denne varetypen vil et skifte i det økonomiske eierskapets nasjonalitet registreres som en vareførsel.

Det er to måter å avgrense statistikken på – generalhandel eller spesialhandel. Der et lands statistiske område sammenfaller med det økonomiske territoriet anbefaler FN at generalhandelsprinsippet blir brukt. Dette innebærer også at tidspunktet for import eller eksport registreres når varer ankommer eller forlater det økonomiske territoriet. Spesialhandelsprinsippet benyttes hvis det statistiske området kun dekker deler av det økonomiske territoriet. SSB følger, med noen unntak mht bruk av tollager, i all hovedsak generalhandelsprinsippet.

Det norske økonomiske territoriet består av Fastlands-Norge, Svalbard, Jan Mayen, Norges biland, territorialfarvann, inkludert luftrommet over, økonomiske sone, norsk del av kontinentalsokkelen, territoriale enklaver i utlandet (ambassader, konsulater, militære baser, forskningsstasjoner) samt norskeide skip, fly og flytende oljeplattformer.

Utenrikshandelsstatistikken er i all hovedsak basert på opplysninger fra tolldeklarasjoner. Det norske tollområdet dekker kun Fastlands-Norge og tilhørende territorialfarvann. For import eller eksport som faller helt eller delvis utenfor tollvesenets virkeområde benyttes alternative kilder. SSB innhenter opplysninger direkte fra oppgavegivere og andre registre for å dekke handel med viktige varer til og fra de resterende deler av det økonomiske territoriet.

Følgende inngår i norsk statistisk område:

Fastlands-Norge og tilhørende territorialfarvann

Tolldeklarasjoner dekker fysiske varestrømmer som passerer tollgrensen. Inn- og utførsel som fritas fra ordinær deklareringsplikt omtales i tolloven §§ 4-10 og 4-11. Etter anbefalinger fra FN utelates enkelte varestrømmer fra statistikken. Dette gjelder blant annet handel med norske varer som går mellom tollområdet og andre deler av norsk økonomisk territorium. I den grad det er mulig blir også handel med utenlandske varer til og fra utenlandske enklaver, skip, fly og flytende oljeplattformer i Norge fjernet. For å skille ut denne type transaksjoner brukes informasjon fra prosedyrekoder som angis ved tolldeklarering. I all hovedsak, med noen unntak, jf. behandlingen av tollager, vil registreringstidspunktet for handelen være når varen passerer inn eller ut av tollområdet.

Det finnes fire typer tollager (se http://www.toll.no). På alminnelig lager og sentrallager kan ufortollede varer lagres i påvente av fortolling. Ved import vil uttaket fra tollager være tidspunktet som registreres i statistikken selv om varen ankom det økonomiske territoriet på et tidligere tidspunkt, ved innlegg på tollager. Dette medfører at den statistiske behandlingen av disse dataene følger spesialhandelsprinsippet. I praksis er imidlertid tidsdifferansen mellom innlegg og uttak fra lager vanligvis så liten at statistikken vurderes å være tilnærmet lik generalhandel. For taxfree- og bearbeidingslager er behandlingen identisk med generalhandel.

Svalbard og Jan Mayen

Import som går via fastlandet til Svalbard og Jan Mayen tolldeklareres. Informasjon om eksport av kull fraktet direkte fra Svalbard til utlandet innhentes fra oppgavegivere.

Norsk del av kontinentalsokkelen

Import via fastlandet til installasjoner og norskeide skip som operer på kontinentalsokkelen blir tolldeklarert og inngår i importstatistikken.

Tall for eksport av råolje og gass som leveres direkte fra kontinentalsokkelen er basert på opplysninger fra Oljedirektoratet og operatører.

Norskeide skip, fly og oljeplattformer

Eksport og import av skip, fly og flytende oljeplattformer innhentes fra norske skipsregistre og oppgavegivere. Data om eksport av norske varer (utenom bunkers) til utenlandske skip og fly i norske havner og flyplasser dekkes av tolldeklarasjoner.

Eksport av fisk fanget av norske fiskefartøyer utenfor norsk tollområde og som er direktelandet i utlandet, innhentes fra Fiskeridirektoratet.

 

Etter anbefalinger fra FN utelates handel med følgende varer:

• Varer i transitt, dvs. varer som er innom norsk økonomisk territorium men er bestemt for mottaker utenfor dette området

• Mellomhandel, dvs. varer som ikke er innom norsk økonomisk territorium, men leveres mellom to andre land

• Varer som fysisk krysser grensen, men defineres som tjenester (bl.a. avisabonnementer, reisegods, flyttegods)

• Innhold levert elektronisk (bl.a. e-bøker, nedlasting av spill etc.) defineres som en ren tjeneste

• Legale betalingsmidler, verdipapirer og monetært gull

• Vareprøver, gaver og reklamemateriell mm av mindre verdi

• Varer til reparasjon eller i retur etter reparasjon

• Varer i uforandret stand i retur til leverandør (reklamasjoner o.l.) samt returemballasje, erstatningsleveranser og gratis reparasjoner (garanti)

• Varer til midlertidig bruk, dvs. som skal returneres innen 12 måneder (utstilling, demonstrasjon, vitenskapelig bruk, lån, yrkesutstyr, transportmidler i internasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsynsutstyr mm.)

• Eierskapsbytte av ikke-finansielle aktiva

• Varer som blir ødelagt på selve reisen til og fra norsk økonomisk territorium

• Satellitter og utskytingsutstyr flyttet til og sendt opp i andre land uten skifte av eierskap

• Varer som fungerer som transportmiddel (skip, fly, emballasje og lignende)

• Avfall og skrap uten kommersiell verdi

 

Datakilder og utvalg

I all hovedsak baserer statistikken seg på administrative oppgaver innhentet fra TVINN (TollVesenets INformasjonssystem med Næringslivet), et elektronisk system for utveksling av tolldeklarasjoner mellom næringslivet og det norske tollvesenet. En del data innhentes imidlertid fra andre kilder, se Datainnsamling.

Statistikk over utenrikshandel med varer er en fulltelling, med enkelte unntak, som nevnt under Produksjon. Omfang.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamling

Mesteparten av dataene innhentes og overføres elektronisk fra tollvesenets TVINN-register til Statistisk sentralbyrå. Noen av dataene, som nevnes nedenfor, innhentes imidlertid særskilt.

Eksport av råolje og naturgass i gassform
Foreløpige og endelige tall for eksportert mengde av råolje og naturgass i gassform mottas via månedlige rapporter fra operatører og fra Oljedirektoratet. Priser hentes inn via ulike kilder avhengig av om det er råolje eller naturgass, og om det er foreløpige eller endelige tall.

Fra og med 2013 er utviklingen i gassprisene fra produsentprisindeksen (PPI) benyttet til beregning av foreløpige gasspriser for utenrikshandelen. Nivået det tas utgangspunkt i er bestemt ut fra siste registrerte pris. PPI henter tall for naturgass fra World Gas Intelligence (WGI).

Foreløpige oljepriser er basert på oppgaver fra operatør.

Endelige priser for råolje er beregnet ut fra kvartalsvise oversikter fra rettighetshaverne, samt informasjon fra Oljedirektoratet, Olje- og energidepartementet og operatør.

Naturgass, endelige priser er satt ut fra en kvartalsvis gjennomsnittspris basert på informasjon fra et utvalg av rettighetshavere og operatør.

På grunn av mangelfull informasjon om bestemmelsesland har SSB fra og med 2013 publisert landfordelt eksport av naturgass basert på rørledningenes landingspunkt.

Import og eksport av skip og flytende oljeplattformer
Datafangsten for skip er basert på løpende informasjon fra de norske skipsregistrene Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Verdien på skipene innhentes fra henholdsvis importør eller eksportør.

For flytende oljeplattformer innhentes informasjonen fra de norske skipsregistrene og importør/eksportør.

Import og eksport av strøm
Månedlige oppgaver ble tidligere innhentet fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Fra og med 2016 er disse opplysningene mottatt via TVINN.

Import og eksport av fly
Informasjon om fly hentes fra månedlige rapporter fra Statistiska Centralbyrån i Sverige og via TVINN.

Eksport av kull fra Svalbard
Oppgaver over eksport av kull fra Svalbard mottas månedlig fra eksportør.

Eksport av fisk norske fartøyer har fanget utenfor norsk tollgrense
Fra og med juli 2010 er tallene innhentet fra Fiskeridirektoratet (FDIR). Tidligere ble data mottatt via TVINN.

Editering av data

Opplysninger fra tolldeklarasjoner gjennomgår statistikkontroller (pris, mengde og land) i Tollvesenets deklareringssystem (TVINN). Kontrollene er fastlagt av Tollvesenet i samarbeid med SSB.

SSB kontrollerer data ved innlasting av data fra TVINN (automatiske omkodinger av variable). Deretter utføres manuelle validitets- og sannsynlighetskontroller. Førstnevnte er kontroll av absolutte feil, som for eksempel manglende transportkode, mens den andre kan være feil landkode eller en urimelig høy mengde eller verdi for et varenummer. Systemet tar sikte på å fange opp de mest alvorlige feilene i datagrunnlaget. Data som samles inn via andre kilder enn tollvesenet gjennomgår lignende kontroller.

Beregninger

Utenrikshandelstatistikken baserer seg på en fulltelling, men noen varer er utelatt, jfr. som er beskrevet under Produksjon. Omfang. Det er ikke behov for noen statistiske beregninger av de løpende tallene. Kun aggregeringer foretas  slik at  informasjonen kan publiseres på  en hensiktsmessig måte.

Sesongjustering

Sesongjusteringen, som brukes for utenrikshandelens månedlige verdi- og kvartalsvise volumserier, består av en prekorrigering av verdiene for den enkelte serie ved bruk av sesongjusteringsprogrammet X12- ARIMA. Programpakken, som er utviklet av US Bureau of the Census, er en av de mest kjente sesongjusteringsmetodene internasjonalt. Formålet med sesongjusterte tall er å få frem hva som er den egentlige økonomiske utviklingen, eliminert for forstyrrelser som skyldes sesongvariasjoner.

Det er to viktige korreksjoner: justering av verdiene for antall ukedager og sammensetningen av ukedager i hver måned. Dette kan være viktig, da det antagelig er slik at eksport og import fordeler seg ulikt gjennom uken. Det foretas med andre ord en virkedagskorrigering. Den andre viktige korreksjonen er påskekorreksjon, siden påsken kan falle i ulike måneder og ulike kvartaler fra et år til et annet. Vi regner med at både import og eksport påvirkes - både i uka før påske, i påskeuka og i uka etter påske. Det gjøres ingen spesielle korreksjoner for øvrige helligdager i året.

 

 

Konfidensialitet

Statistikklovens § 2-6 omhandler offentliggjøring av opplysninger. Kravene til konfidensialitet i utenrikshandel med varer praktiseres slik at det først er når bedriften/foretaket har en gyldig grunn for konfidensialitetsbehandling og de selv ber om dette, at tallene undertrykkes ved publisering. Dette kalles ”passiv undertrykking” og er i tråd med FNs anbefalinger. Metoden benyttes av de fleste land. Eksportør/importør kan kreve undertrykking når det er 3 eller færre bedrifter som importerer eller eksporterer varetypen, eventuelt når en bedrift har en markedsandel på over 90 prosent, eller dersom to bedrifter har en markedsandel på over 95 prosent.

Siden Norge har en del store dominerende produsenter på enkelte vareområder foretas en del undertrykking av opplysninger på eksportsiden. Mellom 5 – 10 prosent av fastlandseksporten er berørt av undertrykking. Det er langt mindre for importen, rundt 1 prosent. Noen vareområder er mer problematiske med hensyn til formidling og det må undertrykkes på svært aggregert nivå.

 

Sammenlignbarhet over tid og sted

Den sekssifrede vareinndelingen etter HS er over tid gjenstand for revisjoner på grunn av bl.a. teknologisk utvikling og endring i varespektrene i internasjonal handel. Normalt gjennomføres disse oppdateringene hvert 5. år. Den siste større HS-oppdateringen ble iverksatt 1. januar 2017. I tillegg foretas det årlig noen endringer i den nasjonale koden (de to siste sifrene). Disse revisjonene kan skape brudd i tidsseriene for enkelte varenummer. Detaljerte opplysninger om varenummerendringer finnes på nettsiden for den årlige Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen, samt at varefortegnelsen inneholder informasjon om gyldighetsår for de enkelte 8-sifrede varenumrene. FN har utarbeidet  korrespondansetabeller mellom de ulike utgavene av HS. Beskrivelser med lenker til de enkelte klassifikasjonene og korrespondansetabeller mellom ulike klassifikasjoner og utgaver av en klassifikasjon  er gitt under Definisjoner. Standard klassifikasjoner.

Varegruppering etter SITC  - Rev. 4 ble innført i januar 2007 og erstattet da den foregående SITC - Rev. 3 (1988-2006). Sammenligning av tall for årene før og etter 2007 kan være misvisende for enkelte av SITC-gruppene avhengig av verdistørrelsen for de SITC-varenumrene som endret varegruppetilhørighet.

2008-versjonen av CPA (Classification of Product by Activity) er benyttet for samtlige publiserte tabeller som grupperer import og eksport etter denne klassifikasjonen

Andre faktorer som kan påvirke sammenligning over tid er at statistikkgrunnlaaget for import og eksport av skip og oljeplattformer i 1991 ble utvidet til også å omfatte transaksjoner av fartøy under utenlandsk flagg med norskregistrert eierselskap.

Definisjonen av utviklingsland ble endret i 2007 og kan også ha påvirket nivået på tallene noe.

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Innsamlingsfeil i statistikkgrunnlaget kan oppstå ved at tolldeklarasjonen er mangelfull eller inneholder feil informasjon. Eksempler på dette kan være feil bruk av varenummer, landkoder og produksjonsfylke eller unøyaktige mengde- og verdiopplysninger.

Andre typer feil som forekommer kan skyldes forsinket oppdatering av datamaterialet mht handel med skip og oljeplattformer, manglende datagrunnlag for å kunne beregne midlertidig eksport for bearbeiding i utlandet eller import for bearbeiding i Norge, samt at reglene for fortolling av varer, som innebærer fritak fra deklareringsplikten for varer under en fastsatt verdi, fører til lavere tall totalt sett. Ved beregning av sesongjusterte tall utover vanlige sesongeffekter justeres det for at handelen fordeler seg ulikt over ukedagene og det tas hensyn til påskeeffekter. Utover dette gjøres det ikke noe spesielt og det kan dermed antas at de sesongjusterte desembertallene bør tolkes med forsiktighet på grunn av julehøytiden.

Frafallsfeil og utvalgsfeil er ikke relevant da utenrikshandelsstatistikken er en fulltelling.

 

 

Revisjon

Utenrikshandel med varer publiserer foreløpige tall månedlig. Kontrollarbeidet fortsetter imidlertid fram til april/mai året etter, da det publiseres endelige tall. Korreksjoner i data gjør at månedstallene kan endres fram til publisering av de endelige tallene. Forskjellen mellom foreløpige tall ved frigivingen av månedsstatistikken og endelige tall er normalt liten for fastlandseksporten. På detaljert nivå og for enkeltmåneder kan revisjonene ha større betydning, relativt sett. For olje- og gasstall kan det foretas større revisjoner, særlig knyttet til beregninger av olje- og gasspriser. Som nevnt under punktet Administrative opplysninger, Hyppighet og aktualitet, foretas også justeringer av de endelige tallene. Disse justeringene vil normalt være av mindre betydning, men det kan unntaksvis avdekkes relativt store mangler eller feil.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB