Olje og energi

Olje og energi

Fakta om olje og energi

Ingress

Siden gir oversikt over produksjon og salg av norsk olje og gass, og ringvirkningene dette har for norsk økonomi. Du finner også statistikk om forbruk og produksjon av elektrisitet og annen energi.

Inntekter fra olje og gass

Eksportverdi av norsk olje og gass,Olje og gass som andel av Norges totale eksport
Eksportverdi av norsk olje og gass
2021
879,1
milliarder kroner
146,2 % fra året før
Olje og gass som andel av Norges totale eksport
2021
59,9
%
17,5 prosentpoeng fra året før
Eksport av olje og gass etter verdi¹

¹Ikke inkludert kondensater
Skatt og avgift på olje som andel av alle skatter og avgifter

Skatter og avgifter

ikon av hånd som slipper mynter
Skatt og avgift på olje som andel av alle skatter og avgifter
2021
22,2
%
19,9 prosentpoeng fra året før
Skatt og avgift på olje som andel av alle skatter og avgifter

Bruk av olje og energi

Salg av petroleumsprodukter

Elektrisitet,Olje²,Biobrensler,Andre

Forbruk av energi¹

Elektrisitet
2021
119 991
GWh
11,1 % fra ti år før
Olje²
2021
66 158
GWh
-11,7 % fra ti år før
Biobrensler
2021
16 033
GWh
12,4 % fra ti år før
Andre
2021
21 182
GWh
29,1 % fra ti år før

¹ Netto innenlands energiforbruk. Bruk av energi i kraftproduksjonen er ikke inkludert. Bruk til andre formål enn energi (for eksempel petroleum til plastproduksjon) er heller ikke med.
² Inkludert andre petroleumsprodukter

Prisen på drivstoff

Bensinprisen
Ikon av oljepenger
Bensinprisen
Oktober 2022
22,89
kroner per liter
Bensinprisen

¹Blyfri 95 oktan
Dieselprisen
Ikon av oljepenger
Dieselprisen
Oktober 2022
24,15
kroner per liter
Dieselprisen

¹Avgiftspliktig

Utslipp

Elektrisk kraft og fjernvarme

Vannkraft,Vindkraft,Varmekraft,Totalt
Vannkraft
2021
143 699
GWh
18,2 % fra ti år før
Vindkraft
2021
11 768
GWh
817,2 % fra ti år før
Varmekraft
2021
1 646
GWh
-65,7 % fra ti år før
Totalt
2021
157 113
GWh
23,1 % fra ti år før
Vannkraft som andel av strømproduksjonen totalt
Vannkraft som andel av strømproduksjonen totalt
2021
91,5
%
-3,8 prosentpoeng fra ti år før
Eksportoverskudd på strøm

Prisen på strøm¹
ikon av hånd som slipper mynter
Prisen på strøm¹
3. kvartal 2022
141,5
øre per kilowattime
-3,7 % fra samme kvartal året før

¹Tallet gir den totale prisen husholdningene betaler for strøm, som gjennomsnitt for hele landet. Det inkluderer kraftpris, nettleie og avgifter, fratrukket strømstøtte.

Fjernvarme levert

Flere faktasider