Banner med bilde og tittel

Jordbruk

Fakta om jordbruk

Hvor mye produserer de norske bøndene? Her finner du tall for antall gårdsbruk, gårdbrukernes inntekt og produksjon av korn, grønnsaker, frukt og bær, samt tall for antall husdyr og slakt til mat.

Jordbruksareal

Nydyrket areal som brukes til jordbruk,Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei
Nydyrket areal som brukes til jordbruk
2021
18 084
dekar
-16,4 % fra året før
Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei
2021
3 104
dekar
-35,5 % fra året før

Dekar er en enhet for måling av areal. Et dekar er 1000 m2. I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

Omdisponering¹ av dyrket jord

¹ Omdisponering betyr å bruke områder med dyrket jord til annet enn landbruksformål, for eksempel til vei og bolig.
Formål for omdisponering av dyrket jord. Dekar

¹ Grønnstruktur er summen av grønne og naturpregede områder i byer og tettsteder.

Bønder

Antall gårdsbruk
ikon av bygning
Antall gårdsbruk
2021
38 076
-16,5 % fra ti år før
Antall gårdsbruk

Hva jobber bøndene med

Bønders jordbruksareal

Bønders gjennomsnittlige jordbruksareal

Andel kvinnelige bønder
Ikon av dame
Andel kvinnelige bønder
2021
16,8
%
2,4 prosentpoeng fra ti år før
Bønder fordelt på kjønn

Gårdbrukeres inntekt

Andel heltidsbønder
Ikon av landbrukseiendom.
2020
12
%
Inntekt fra jordbruk som andel av samlet inntekt

Gjennomsnittlig inntekt fra jordbruk
ikon av hånd med mynter
Gjennomsnittlig inntekt fra jordbruk
2020
215 500
kroner
39,2 % fra ti år før
Gjennomsnittlig inntekt fra jordbruk

Inntekt fra jordbruk fordelt på kjønn

Næringsinntekt fordelt på produksjon

Bønders inntekt. Kroner

Planteproduksjon

Antall gårdsbruk som dyrker korn¹
Ikon av kornaks
Antall gårdsbruk som dyrker korn¹
2020
10 107
gårdsbruk
-0,5 % fra året før

¹ Inkluderer også oljevekster

Gårdsbruk som dyrker korn¹

¹ Inkluderer også oljevekster
Kornproduksjon fordelt på fylker

Areal av korn. Dekar

¹ Oljevekster er planter som dyrkes for sitt innhold av olje i frø og frukter, for eksempel raps.
Hvete,Bygg,Havre,Rug

Kornavling per dekar

Hvete
2021
384
kilo
-19,5 % fra året før
Bygg
2021
413
kilo
-10,0 % fra året før
Havre
2021
369
kilo
-22,2 % fra året før
Rug
2021
455
kilo
28,9 % fra året før
Produksjon av dyrefôr

¹ Høy er engavling omregnet til høy. ² Grønnforvekster er vekster som fôrraps, raigras og fôrerter.

Grønnsaker

Gulrot

Løk

Hodekål

Agurk

Andre grønnsaker

Frukt og bær

Epler

Jordbær

Plommer

Bringebær

Andre frukt- og bærsorter

Husdyr

Antall gårdsbruk med husdyr
Ikon av gris
Antall gårdsbruk med husdyr
2021
27 470
gårdsbruk
-14,9 % fra ti år før
Antall gårdsbruk med husdyr

Svin

Sauer

Geiter

Høns

Slakt

Slakt til mat

Slakt til mat fordelt på fylker

Svin

Gjennomsnittsvekt på svin ved slakt
Ikon av vekt
Gjennomsnittsvekt på svin ved slakt
2021
86,2
kilo
Antall slaktede svin

Antall tonn svin

Fjørfe

Gjennomsnittsvekt på fjørfe¹ ved slakt
Ikon av vekt
Gjennomsnittsvekt på fjørfe¹ ved slakt
2021
1,57
kilo

¹ Gjennomsnittet av kylling, høner, kalkun, and og gås, med vekter fra 1,2 kg (kylling) til 7-8 kg (kalkun)

Antall slaktede fjørfe

Antall tonn fjørfe

Storfe

Gjennomsnittsvekt på storfe ved slakt
Ikon av vekt
Gjennomsnittsvekt på storfe ved slakt
2021
292,4
kilo
Antall slaktede storfe

Antall tonn storfe

Sau

Gjennomsnittsvekt på sau ved slakt
Ikon av vekt
Gjennomsnittsvekt på sau ved slakt
2021
20,3
kilo
Antall slaktede sau

Antall tonn sau

Alle faktasider