Publikasjon

Notater 2005/10

Analyse av revisjon

Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt