Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Notater 2005/10

Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken

Analyse av revisjon

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Analyse av revisjon. Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken

Ansvarlig

Anne Sofie Abrahamsen

Serie og -nummer

Notater 2005/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for statistiske metoder og standarder

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

70

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt