SSBs publikasjoner

Treff (7378)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Arbeidsløysa på 4,2 prosent Artikler Arbeid og lønn
Avgifter på klimagassutslipp dominerer miljøavgiftene Artikler Natur og miljø
Vi betaler mindre i bensin- og dieselavgifter Artikler Natur og miljø
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Veksten i aleneboende avtar Artikler Befolkning
Færre unge straffet også i 2015 Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Guttene havner bakpå Artikler Utdanning
Hvordan utnytte store datamengder i KPI? Samfunnsspeilet 3/2017 Priser og prisindekser
Mer hogst - lavere priser Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Hedmarksskogeierne mest aktive Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Slepebåter - eneste med kostnadsøkning Artikler Transport og reiseliv
Multinomial logit estimation of transition probabilities for workers in government sector, municipal sector, private sector with and without contractual pensions (AFP) and self-employed Notater 2017/32 Offentlig sektor, Arbeid og lønn
Sterk nedgang i byggetillatelser i august Artikler , Bygg, bolig og eiendom
Stabilt sykefravær Artikler Arbeid og lønn, Helse
To av tre overdragelser til landbruksformål Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Bygg, bolig og eiendom