SSBs publikasjoner

Treff (7701)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Over 40 prosent arbeider nær hovedsentra Artikler Natur og miljø
Størst nedgang i ledigheten blant dem med videregående utdanning Artikler Arbeid og lønn
Arbeidsløysa på 4,1 prosent Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Direkteinvesteringer konsentrert mot OECD-land Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
De mest populære navnene i 2017 Artikler Befolkning
Færre unge og flere eldre samboere Artikler Befolkning
Halvert årsvekst i KPI Artikler Priser og prisindekser
Flere boliger, færre næringsbygg Artikler , Bygg, bolig og eiendom
Norskfødte med innvandrerforeldre i større grad i arbeid eller utdanning enn innvandrere Artikler Innvandring og innvandrere
Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016 Rapporter 2018/04 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Økt eksport av våpen i 2017 Artikler Utenriksøkonomi
Optimisme i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stadig større skogavvirkning Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Flest nyankomne fra Afghanistan, Syria og Eritrea Artikler Innvandring og innvandrere