SSBs publikasjoner

Treff (7109)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Detaljhandelen ned i juni Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Svak oppgang i varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Færre yrkesaktive menn Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Arbeidsløysa på 4,3 prosent Artikler Arbeid og lønn
Fortsatt økning i pensjonskassenes resultat Artikler Bank og finansmarked
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Redusert sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Fortsatt vanskelig for leverandørindustrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fritid Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017 Sosiale forhold og kriminalitet
Flere nye boliger i juni Artikler , Bygg, bolig og eiendom
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Bolig og nærmiljø Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017 Sosiale forhold og kriminalitet
Første handelsunderskudd på snaut 20 år Artikler Utenriksøkonomi
Boligprisene ned 0,4 prosent Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Auka skatteinnbetalingar i første halvår Artikler Offentlig sektor, Svalbard