SSBs publikasjoner

Treff (6632)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Høyeste årsvekst for KPI på åtte år Artikler Priser og prisindekser
Tre av fire har handlet på nett det siste året Artikler Teknologi og innovasjon, Varehandel og tjenesteyting
Price index for new multi-dwellings Notater 2016/38 Priser og prisindekser
Skifter ut gruvedrift med turisme og forskning Artikler Svalbard
Sviktende oljepriser og færre industrijobber Artikler Energi og industri
Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2015 Rapporter 2016/45 Jord, skog, jakt og fiskeri, Natur og miljø
Svalbards bristende hjerte Artikler Svalbard
Betydningen av en finansiell akselerator i foretakssektoren: Estimeringsresultater og virkningsberegninger med den makroøkonometriske modellen KVARTS Rapporter 2016/44 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015: Årsaker til ulik andel sysselsatte Rapporter 2016/42 Arbeid og lønn, Helse
Dagaktivitetstilbud i omsorgstjenesten: Målgrupper og innhold Rapporter 2016/43 Helse
Benefit Analysis: Documentation for the benefit analysis component of the OECD data table delivery Notater 2016/37 Sosiale forhold og kriminalitet
Færre bløte pakker under treet? Artikler Utenriksøkonomi
Holdninger til innvandrere og innvandring 2016 Rapporter 2016/41 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Unge kvinner trener mest teknologisk Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Kultur og fritid
Vi handler for 11 000 kroner hver i desember Artikler Varehandel og tjenesteyting