SSBs publikasjoner

Treff (6938)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Seasonally adjusted figures for job vacancies Articles Arbeid og lønn
HKPI opp 0,3 prosent sist månad Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Økonomiske konsekvenser av befolkningsutviklingen for Oslo kommune: Perspektiver mot 2025 Rapporter 2017/15 Befolkning, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Oppadgående trend i industriprisene Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sesongjusterte tal over ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Oil and Gas statistics: The Norwegian Experience Notater 2017/24 Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
I starten av en moderat konjunkturoppgang? Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Vesentleg nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Grensehandelen øker igjen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Industriomsetningen øker Artikler Energi og industri
Oslo kommunes demografiske og økonomiske utvikling fram mot år 2025 Økonomiske analyser 2/2017 Befolkning, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturutviklingen i Norge Økonomiske analyser 2/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunktursituasjonen internasjonalt Økonomiske analyser 2/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidsledigheten Økonomiske analyser 2/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Arbeid og lønn
Handlingsregelen og endringer i Statens pensjonsfond utland Økonomiske analyser 2/2017 Offentlig sektor